Nye Spor - Nye Fællesskaber

Den gode idé

Mountainbike (MTB) er en af de sportsgrene, der har den største fremgang i disse år. Det skyldes bl.a., at MTB tiltaler alle aldersgrupper på tværs af alder, køn og niveau.
Øster Tørslev Cykelmotion vil gerne være med til at understøtte og videreudvikle denne tendens.
Ligeledes ønsker vi, at styrke de sociale fællesskaber omkring de aktiviteter der sker i området på tværs af interesser og aktiviteter med et madpakkehus.
Desuden vil vi gerne kunne tiltrække og tilbyde flere (primært unge) til denne form for træning i den nordlige del af Randers Kommune, hvilket pt. ikke muligt.

Projektets fysiske rammer

Øster Tørslev Cykelmotion har i samarbejde med Randers Kommune samt repræsentanter fra skole-, institutions- og foreningslivet inddelt bl.a. 10 ha. skovrejsning i flere områder med henblik på at tilgodese flest mulige målgrupper.
I hele området er der 15 udstykninger, undervisningsskov, hundeskov, krolfbane, natursti samt diverse stisystemer m.m.
Ligeledes er der givet tilladelse til, at brugerne af skoven også har muligheden for at bruge flere områder af skoven til kørsel på Mountainbike (MTB) samt etablere et madpakkehus som et centralt samlingssted for alle områdets brugere.

Det omfatter projektet

Vi ønsker at etablere et madpakkehus som et fysisk centralt samlingssted, hvor motion, rekreation, socialt samvær og naturoplevelser skal forenes og gå op i en højere enhed for alle brugere af området.
Derudover ønsker vi, at etablere et ca 3,8 km. professionelt mountainbikespor som supplement til områdets andre natur- og aktivitetstilbud.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

I forbindelse med opførslen af madpakkehuset står vi for klargøring og regulering af området samt pålægning af fliser. Vi hjælper til med hensyn til opførelsen af huset og det afsluttende malerarbejde. I alt påregner vi at bruge 90 timer fordelt på 5 mand i 3 dage af 6 timers varighed.
I forbindelse med etablering af sporet vil vi bistå de professionelle med udførsel af arbejdet, svarende til 20 mand i 3 dage af 4 timers varighed, svarende til 240 timer.

Relationen til lokalsamfundet

Der er givet tilladelse af Randers Kommune, Natur og miljø til benyttelse af området.
Vi anser dette som en unik og enestående mulighed for generelt, at gøre hele aktivitetsområdet og Øster Tørslev yderligere attraktiv.
Madpakkehuset er et centralt samlingssted, og vi har en vision om, at når familien f.eks. skal på tur, så kunne far cykle en tur i området, mor løbe en tur på stisystemet, børnene lufte hunden i hundeskoven og bedsteforældrene tage en omgang krolf på banen.
Efter endt aktivitet samles familien til en fælles frokost i madpakkehuset, hvor der berettes om dagens aktiviteter.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Anni Kromann skrev: 01-08-2019 08:02:58

  På Nordskov Mølles vegne, ønsker vi Jer held med projekt og ansøgning.

 • #2 Charlotte Andersen skrev: 03-08-2019 13:37:45

  Det er et godt initiativ.

 • #3 Sanne Andersen skrev: 03-08-2019 18:34:08

  Super initiativ der vil være et stort plus for vi outdoor folk i og omkring Øster Tørslev. Forhåbentligt kommer der nye mennesker forbi og får øjnene op for vores dejlige natur.

 • #4 Anne Hjortshøj skrev: 03-08-2019 21:31:30

  Som byrådsmedlem i Randers kommune og næstformand for landdistriktsudvalget, vil jeg gerne give min fulde opbakning og støtte til dette projekt. Projektet er i overensstemmelse med kommunes landdistriktspolitik, hvor kommunen også vil understøtte flere fritidsaktiviteter i landdistrikterne, og derfor har kommunen i samarbejde med Øster Tørselv Cykel motion også inddelt ca 10 ha skovrejsning. Etableringen af denne bane samt madpakkehus, vil komme hele den nordlige del af Randers kommune til gode, samt borgere i Randers by, vil have mulighed for skøn natur i landdistrikterne, samtidig med motion.