Nyt liv i tidligere missionshus

Den gode idé

Liv i tidligere missionshus. Liv i landsbyen. Et 100 år gammelt missionshus har mistet sit indhold og ville forfalde, hvis ikke en flok ildsjæle for ca. 3 år siden fandt på ved frivillig arbejdskraft at sætte huset nødtørftigt i stand og at låne et lokale til frivillig cafe med bogudlån, formidling af praktisk hjælp, klubvirksomhed (f.eks. strikke klub, mødre klub, musik, teater m.m.)
I september 2018 dannedes Foreningen BIS'koppen, der nu har 200 medlemmer. Foreningen købte huset af Indre Mission 1/6-2019.
Huset har en fremtrædende plads i landsbyen og er erklæret bevaringsværdigt.

Projektets fysiske rammer

Missionshus fra 1920, der er taget ud af brug. Med istandsættelse og modernisering egner huset sig til at rumme aktiviteter for alle aldersklasser.
Vi synes, det er synd at lade det smukke gamle hus forfalde helt. Derfor dannede en gruppe frivillige en forening, der puster nyt liv i huset.
Huset trænger til en kærlig hånd.
Vi har selv lagt isolering på loftet, men hele huset skal isoleres.
En pensioneret arkitekt har gratis opmålt, tegnet og udarbejdet skitseforslag til istandsættelse og ombygning. Disse planer er for nylig godkendt af kommunen. Der er afholdt licitation og tilbud valgt.

Det omfatter projektet

Vi har fået bevilget 3/4 af beløbet (resten har vi skaffet selv) til udvendig istandsættelse fra byfornyelsesmidlerne i Slagelse kommune: Klimaskærm (tag, isolering, handicaptoilet, dræn og afløb). Men det er vigtigt, at også det indre fungerer.
Støtte skal derfor gå til nyt køkken, der skal åbnes ud mod cafeen, indlagt varmt vand, nye gulve, akustisk regulering af lokaler, ny elinstallation, indretning af hjemmearbejdspladser på tidligere loft (der også skal isoleres). Dertil en udvendig brandtrappe.
Huset skal indrettes med multifunktionsskabe og flytbar scene.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

I 3 år arbejdede en gruppe uden struktur med nødtørftig istandsættelse af huset og startede en frivillig cafe.
22/9-2018 dannes Foreningen BIS'koppen, der nu har 200 medlemmer, en bestyrelse og CVR-nummer.
Cafeen passes på skift af ca. 40 frivillige.
Følgende er hidtil udført af frivillige: Isolering af loft, maling af indvendige vægge, lydisolering i caferum, bygning af 20 m2 redskabsrum, fliseterrasse, nye tagrender, opmåling, tegning og projektbeskrivelse af ombygning, indhentning af tilbud, organisering af musikevents og lign.
De fleste arbejder også frivilligt med andre lokale projekter.

Relationen til lokalsamfundet

Vi har fået god opbakning fra Slagelse kommune.
Via kvikpuljen har vi fået 2 varmepumper, og i november 2018 fik vi Slagelse kommunes landdistriktspris.
Vi har fået i alt 16.500 kr. fra kommunen som støtte til at modvirke ensomhed blandt ældre. Fra Slagelse kommunes Byfornyelsesfond er vi blevet lovet 435.000 kr. som 75% tilskud til udvendig renovering. (Resten har vi selv skaffet).
Kommunens afdeling for plan og miljø har godkendt hele projektet.
Vi samarbejder med Bisserups lokalråd og forsamlingshus, der begge har et medlem i bestyrelsen.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Kirsten skrev: 09-08-2019 21:36:47

  Tak til alle de søde mennesker, der bakker op om projektet

 • #2 Dorte B. skrev: 09-08-2019 21:49:21

  Bisserup er en meget levende landsby, og det er BIS’koppen et eksempel på. Ældre, og flere og flere yngre, nyder alt fra en kop kaffe og en god sludder til koncerter og sykurser.
  Med BIS’koppen har landsbyen et godt sted at være - baseret på frivillighed. Men den har brug for at blive istandsat. Jeg støtter dette projekt af hele mit hjerte og håber, det får midler til at blive videreført.

 • #3 Lykke Jensen skrev: 09-08-2019 22:46:39

  Har stor glæde af at komme i Bis'koppen, møder mange forskellige mennesker, både lokale, fra nabobyer og turister som kommer forbi og kigger ind. Bis'koppen giver også mulighed for at yde en indsats som frivillig, og opleve samvær på kryds og tværs. En renovering af huset kommer til at betyde store muligheder for forskellige aktiviteter, som der ikke er mulighed for i øjeblikket.

 • #4 Johnny Andersen skrev: 10-08-2019 08:05:37

  det er en rigtig god ide at støtte op omkring projektet, der er rigtig mange der bruger det

 • #5 Christian Maltha skrev: 10-08-2019 09:10:19

  Som ejer af et sommerhus i Bisserup glæder det mig rigtigt meget at se dette sammenhold som dermed til at holde gang i det lokale liv i Bisserup.
  Jeg kommer selv fra en lille landsby i Jylland, og i min ungdom var der liv og gang i handlen hos de lokale butikker, idag står 90% af alle butikker tomme og der er ikke noget sammenhold så mange fraflytter også, så det ligner en gammel forladt faldefærdig by.

  Det ved jeg godt at det er billedet i mange landsbyer rundtomkring i Danmark- Men Bisserup har en gruppe mennesker boende som tager dette store ansvar og samler byen så dette ikke kommer til at ske.

 • #6 Else Lauter Bay skrev: 10-08-2019 12:10:07

  Fantastisk projekt, som bidrager til fællesskabsfølelse blandt den lille bys borgere. Bis'koppen er et aktiv for Bisserup. Der sker noget for enhver, og ingen føler sig alene med problemer.

 • #7 Knud Strandby Thomsen skrev: 11-08-2019 09:44:11

  Biskoppen er et genialt 'påfund', som samler hele Bisserup både til café-træf og til musik-events. Derudover nu også med krolf-bane og 'håndsrækninger', bogcafé m.m.m. Så fantastisk et initiativ til gavn for ældre så vel som 'yngre'! Mine varmeste anbefalinger.

 • #8 Knud Strandby Thomsen skrev: 11-08-2019 09:45:13

  Biskoppen er et genialt 'påfund', som samler hele Bisserup både til café-træf og til musik-events. Derudover nu også med krolf-bane og 'håndsrækninger', bogcafé m.m.m. Så fantastisk et initiativ til gavn for ældre så vel som 'yngre'! Mine varmeste anbefalinger.

 • #9 Kaj Marum skrev: 11-08-2019 12:41:57

  Fantastik projekt. Det er een af grundene til, at Jeres by er så interessant at besøge. Held og lykke med det videre forløb.
  For mange år siden var vi en tilsvarende situation for de mange tilflyttere til Jyllinge.
  Vi lavede ålefester, hvor overskuddet gik til et halprojekt med svømmehal. og fik støtte af kommunen og senere fra fonde.
  I dag er hallerne centrum for den lille by.
  Held og lykke fra Kaj i Jyllinge

 • #10 Yngve Christensen, Bisserup skrev: 12-08-2019 11:42:45

  Har været et meget stort plus for byen. Kommer der 3 - 4 gange om måneden og hygger med andre fra byen, såvel unge som gamle, somme tider småbørn, og ind i mellem folk ude fra, også udlændinge.
  Støtter absolut op om det fremtidige projekt.

 • #11 Bente Siger Holmgren skrev: 12-08-2019 16:55:13

  I 2013, da min mand og jeg blev pensionister, flyttede vi fra Værløse til vort fritidshus i Bisserup. Vi blev hurtigt integreret i byens aktiviteter, ja, et helt fantastisk aktivt liv i vores nye livsperiode som pensionister. På det tidspunkt var der megen national debat om udkantsdanmark, hvordan kunne man få folk til at flytte væk fra byerne osv. osv. - Jeg tænkte selv på, og lavede oplæg til, hvordan man dog kunne udnytte disse fantastiske gode ressourcer, der var i så mange dejlige borgere her i byen. Jeg luftede idèerne for byens IT ekspert og redaktør af vores hjemmeside. Det viste sig, at der netop var ved at blive samlet en arbejdsgruppe, der havde mange af de idèer, jeg havde tanker om, og jeg blev inviteret med i gruppen. ca. 60% af borgerne er over 60 år, så der er både behov for hjælp på forskellige områder, og social samvær er vigtig i senalderen. Gruppen havde også mange tanker om naturoplevelser og samkørselsordninger, men vi skulle jo begynde et sted, som vi alle kunne overskue at bygge op. Missionshuset ligger i centrum af Bisserup v. Brugsen, hvor alle kommer forbi. Der er få fra Indremissionen tilbage, og formanden var med i vores gruppe og syntes, at det var dejligt, at huset kunne få liv igen. Vi legede et lille lokale, der blev lavet til cafè med tilbud om mange håndsrækninger og lån af bøger (i begrænset omfang). Cafèen er blevet en stor succes. Ældre borgere, der ellers aldrig har deltaget i vores Fællesspisninger i Forsamlingshuset, kommer op i Cafèen Bis'Koppen. Her er bl.a. også strikkeklub, brunch for børnefamilier 2-3 gange om året. Der er musikarrangementer af lokale musikere, og det sidste der er lavet er en Krolf-bane i haven. Der har været økonomisk hjælp fra puljer fra Slagelse Kommune og Cafèens indtægt. Vi er frivillige cafèværter, 2 pers. ad gangen, der begge bager, og indtægten går til Bis'Koppens nye forbedringer eller udstyr.
  Her i sommer har der været en del turister fra ind- og udland forbi, og alle bliver så imponeret og overrasket over, hvad de møder.
  Der er så mange idèer til, hvad vi gerne vil bruge det skønne hus til, og det er vigtigt at bevare huset historie, der siden 1920 var et vigtig punkt for børnene både som søndagsskole, men også som Pogeskole, altså et socialt samlingspunkt, som vi kunne føre videre til vores tid her i 2019.

 • #12 Thyra skrev: 23-08-2019 15:01:32

  Et vigtigt tilbud for at holde liv i en landsby. Biskoppen er allerede nu et vigtigt nav i landsbyens liv og med denne renovering så kan det frivillige arbejde blive endnu bedre.

 • #13 Kirsten Lichtenberg skrev: 25-08-2019 11:39:07

  Her kan man finde flere oplysninger om landsbyen Bisserup, herunder også projektet Bis’koppen.
  Www.bisserup.dk

 • #14 Elisabeth Serena skrev: 09-09-2019 11:09:05

  Initiativgruppen og bestyrelsen i Bis’koppen har gennem flere år arbejdet ihærdigt og målrettet på at skabe ”byens hus”.

  Initiativgruppen til Bis’koppen var i perioden juni 2018 til januar 2019 en del af LandSkabernes forsøgsprojekt ”Fulde huse”.

  Forsøgsprojektet ”Fulde huse” havde til formål at afprøve hvordan en andelsbaseret eller en kollektiv tilgang til uudnyttede bygninger i landsbyer og det åbne land kan skabe fællesskabsbaserede og økonomisk bæredygtige tiltag, som kommer hele lokalområdet til gavn. F.eks. som nærindkøbsmuligheder, kontor- og værkstedsfællesskaber, turistfaciliteter m.m.

  Indenfor forsøgsperioden stiftede initiativgruppen foreningen Bis’koppen. De har arbejdet ihærdigt på at synliggøre mulighederne i huset, og rigtig mange har derved bakket op om ”husets nye liv”. Bestyrelsen har kastet sig ufortrødent ud i at fundraise og crowdfunde midler til køb af huset, og det er de lykkedes med! I november 2018 underskrev de købsaftalen, og Bis’koppen er nu ”byens hus”.

  Nu mangler de blot støtte til renoveringen, så det gamle missionshus bliver den perfekte ramme, om det liv, som allerede spirer og gror i landsbyen. Når renoveringen er fuldført, kan bestyrelsen arbejde videre med nogle af de visioner, der også omhandler brobygning til tilflyttere og unge og inddragelse af områdets turister.

  Vi kender bestyrelsen som hårdtarbejdende, vedholdende og med en klar mission om at skabe gode rammer for fællesskabets bedste. De er altid klar til at indhente andres viden og ressourcer, når de støder på nye spørgsmål og udfordringer.
  Det er derfor vores vurdering at al den støtte som Bis’koppen vil få fremadrettet, vil betyde at initiativer i og omkring Bis’koppen vil blive realiseret i praksis - til glæde for flere, og som rollemodel for andre lignende initiativer i mindre landsbysamfund i landområderne.

  www.landskaberne.net

 • #15 Dorthe skrev: 09-09-2019 17:13:50

  Super initiativ 👍