Nyt Baderum til Kridthuset, Føns

Den gode idé

Vi har et spejderhus, vi udlejer til skoler og spejdergrupper, i forbindelse med huset er der nogle meget gamle og slidte baderum, som oprindeligt er bygget i midten af 1950erne. Taget er af gamle eternit/asbest plader, som bør fjernes fra et sted, hvor der kommer mange børn. Vi har ca. 1.200 børn i huset hvert år. Vores lejepris er baseret på, kun at dække de årlige driftudgifter, derfor søger vi om hjælp fra Underværker, for at kunne gennemføre så stort et projekt.

Projektets fysiske rammer

Huset er et betonhus, som så vidt vides er bygget i slutningen af 1940erne, med senere tilbygning af baderum. Huset er placeret ca. 100 m fra Føns Strand, hvor der er gode muligheder for børn til at komme til stranden. Vi har tidligere fået bygget en bålhytte på grunden, hvor børn kan lege med bål i al slags vejr. Det er meget populært, at lave snobrød og lign. på bålpladsen. Desuden har vi fået fremstillet en grillrist, som kan indstilles i forskellig højde.Kommunen har i 2018 givet besked om, at man vil opstille 2 sheltere på grunden. Vi er blev bedt om at holde opsyn med disse-

Det omfatter projektet

Projektet omfatter nedrivning og bortskaffelse af de nuværende baderum, dette gøres at Kridthusets Venner. Derpå vil de nye baderum blive bygget at lokale håndværkere. Derefter vil Kridthusets Venner stå for spartling, beklædning og maling af vægge og lofter. Det er håndværkerudgifterne og materialer til spartling og maling, der søges hjælp til. Byggeriet forventes at foregår i efterår og vinterperioden og lidt af foråret, hvor der ikke er lejere i huset.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Vi har fået lavet tegninger af projektet. Derudover skal vi have hjælp af en rådgivende ingeniør til udføre energiberegning på huset, desuden skal der søges om ombyggetilladelse hos kommunen, der er søgt om tilskud til byggesagsomkostningerne ved Middelfart kommune. De håndværkere vi har tilbud fra er lokale håndværkere, som har et godt ry i lokalsamfundet. Kridthusets venner vil være engageret i hele projektperioden.
Flere af Kridthusets Venner er pensionerede håndværkere, det er bl.a. dem der har bygget legepladsen og installeret nyt køkken i 2019.

Relationen til lokalsamfundet

Som nævnt ovenfor har kommunen meddelt, at man i 2019 vil opsætte 2 sheltere på grunden. De vil blive opsat i det nordvestlige hjørne, således at der er kort afstand til offentlige toiletter 50 m fra shelterne. Denne aftale er mundtligt konfirmeret med vores udlejer Wedelsborg - Frisenborg gods. Vi har lidt samarbejde med beboerforeningen i Føns. Hvor børnene cykler ned og bruger legefaciliteterne på grunden når der ikke er lejere i huset.
Men hovedparten af vores brugere er skoleklasser og spejdergrupper.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Teglgårdskirkens Børn og Unge skrev: 29-05-2019 13:11:12

  Kridthuset er et fantastisk sted med masser af udendørs plads. Toiletter og bad er gamle og meget kolde rum. Det vil virkelig være et meget velkomment tiltag.

 • #2 Else Hellesøe skrev: 14-06-2019 21:12:14

  Rigtig godt projekt. det vil gavne huset og glæde brugerne.

 • #3 Anni Kromann skrev: 01-08-2019 07:56:08

  På Nordskov Mølles vegne, ønsker vi Jer held med projekt og ansøgning.

 • #4 Lisbeth Aavang Jensen skrev: 16-09-2019 17:18:57

  Her er STORT behov for nyt baderum