Nyt liv til en 100-årig

Den gode idé

Jernbanestrækningen mellem Videbæk og Skjern åbnede i 1920 efter nogle års etableringsarbejde. Efter nyttige år blev banen nedlagt og det sidste passagertog på strækningen kørte i 1955. Godstransporten forsatte til op i 1970’erne.

Jernbanen har de ca. sidste 25 år været benyttet som rekreativt område hvor man på strækningen har kunne leje skinnecykler og opleve naturen, vegetationen og de nedlagte stationer mm.

Ideen er at revitalisere naturoplevelsen for lokalområdet og turister langs banen i forbindelse med det kommende 100 års jubilæum.

Projektets fysiske rammer

De nuværende faciliteter er nedslidte og bære præg af mange års brug. Udgangspunktet for skinnecykelturen er af ældre dato og står ikke mål med en kommende revitalisering. Naturoplevelsen langs den nedlagte jernbane strækning er derimod en voksende perle som går gennem den opdyrkede hede, Kierkegaard slægtens hjemstavngård og er samtidig en fortælling om hvordan jernbanens fødsel i Danmark skabte det land som "indad skulle vindes".

Det omfatter projektet

De nedenstående initiativer skal ses - samlet - som fornyelseselementer til den bestående og fuld virksom lokal natur attraktion.

1) Retablering af datides "GPS" - km-sten langs banen.
2) Historiefortælling langs banen via POI'er.
3) Nye skinne cykler.
4) Reetablering af Risdal trinbræt.
5) Informationstavler langs banen.
6) Modernisering af resteplasser langs banen.
7) Modernisering af bygning ved banens udgangpunkt.
8) Jernbanen faunafortælling.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Opgaven med vedligeholdelse af banearealer og bevoksning langs banen forestås af foreningen VSV&MJ som kommunen har overgivet brugsretten til og netop forlænget med yderligere 10 år - men mulighed for flere om nødvendigt. Foreningens medlemmer vedligeholder Herborg Station samt de tilhørende arealer og banestrækning med skinnecyklerne. Foreningen er non-profit baseret og består alene af frivillige og ulønnede medlemmer. Foreningen VSV&MJ nærmer sig 30 år og er altså ikke en døgnflue! Revitaliseringen vil blive støttet mest muligt som anført i det vedlagte material.

Relationen til lokalsamfundet

Foreningen VSV&MJ har et samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune som ejer banestræningen mens VSV&MJ ejer Herborg stationsbygning. Revitaliseringen omfatter alene areaet relateret til banen med tilhørende bygninger (altså ikke stations bygningen).
Dokumentationen for samarbejde med RKSK kommune er vedhæftet hertil.
Kommunen har tilkendegivet at en yderlige forlængelse kan komme på tale i forbindelse med det her beskrevne projekt såfremt påkrævet.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Nanna Rasmussen skrev: 03-09-2019 08:37:49

  Jeg synes det er et rigtigt godt tiltag, da vi har brug for at holde liv i vores lokalhistorie! Krydser fingre for at der kan blive bevilliget penge til projektet!

 • #2 Henrik Holm-Je3nsen skrev: 05-09-2019 14:10:38

  Glimrende initiativ idet, banen fører igennem et interessant landskab, der nok fortjener lidt 'reklame' :-)

 • #3 Cristina Cvitanich skrev: 05-09-2019 22:40:14

  Jeg synes at det er et projekt som bør støttes, så at man kan holde liv i den lokale historie, og i en autentisk turistoplevelse, som tiltrækker mange danske og udenlandske turister.

 • #4 Torben Werge Møller skrev: 06-09-2019 07:25:13

  Foreningen VSV&MJ vil gerne sige tak for den opbakning som allerede nu er vist. På kun fire dage har vi rejst over 200 likes! Nærmest et mirakel - foreningen vil nu arbejde videre med detaljerne og håber på at komme videre i forløbet hos RealDania.
  Igen, tak for opbakningen!

 • #5 Kurt Kristensen skrev: 06-09-2019 14:29:49

  Godt projekt, kom endelig i gang

 • #6 Flemming Gorm Pedersen skrev: 06-09-2019 20:30:43

  Et prisværdigt initiativ til glæde for såvel jernbaneentusiaster, som for naturelskere.
  Man kan overveje hjælp til foreningen VSVMJ gennem et medlemsskab?

 • #7 bjarne Larsen skrev: 06-09-2019 23:59:46

  Det var de store ønsker vi havde ,da vi som pionere i 1991 rydede strækningen for træer og buske med håndværktøj og udlånte DSB skinnecykler - dejligt at se projektet blive til virkelighed - super !

 • #8 Kaj Erik Schmidt skrev: 07-09-2019 06:48:45


  Dette projekt vil sikre resterne af Videbæk-Skjernbanen til glæde for eftertiden som en del af Danmark’s Jernbane net.
  Turisterne vil få en unik oplevelse på en skinnecykel og i en stor grad af natur-og dyr- samt insektdiversitet.
  Endvidere er det i sig selv er det unikt, at man oplever gamle og forskellige frugttræer, hovedsaglig æbletræer langs baneskråningerne, der stammer tilbage fra den tid banen var i drift.
  Disse træer stammer fra passagererne æbleskrog, når de smed dem ud af vinduet. Så man kan roligt sige, at disse æbletræer har et historisk perspektiv, der også er vær at bevare.


 • #9 John Trankjær skrev: 07-09-2019 10:27:53

  Det er en dejlig naturoplevelse at køre en tur, på skinne cyklerne på denne nedlagte banestrækning, lige som man også alt efter årstiden, kan finde forskellige frugte, som kan plukkes, bla æbler som er selvsået fra æbleskrog som de tidligere passagerer i toget, har smidt ud af vinduet.

 • #10 Morten Hindkjær skrev: 08-09-2019 11:16:21

  Det er et fantastisk godt initiativ.