Opbevaring af hjemløses ejendele

Den gode idé

De udenlandske hjemløse, som benytter Kompassets services dagligt og puster ud fra livet på gaden kan have deres ejendele opbevaret sikkert og tørt. Vi har 60 lockers, som altid er i brug, men efter en vellykket ombygning er der ikke længere plads til de store skabe. Vi vil opføre et isoleret skur i fællesskab med Kompassets brugere, så man kan tilgå sine sager, tørre tøj og under halvtaget tilmed få en snak om sorger og glæder. En socialfaglig medarbejder tilknyttes projektet, da der via et skab skabes en god relation til et menneske, som ellers har svært ved at åbne op.

Projektets fysiske rammer

Det isolerede skur skal opføres i Kompassets aflåste gård, så hjemløses ejendele er sikkert og tørt opbevaret. Det skal kunne rumme 60 store lockers, som rummer hjemløses effekter og private sager. Skuret er et samskabelsesprojekt, da de bedste muligheder for at tørre tøj, tilgå sine ting samt samtale mere privat er i højsædet. Det er en enkel byggekonstruktion bestående af bæredygtige, genbrugsmaterialer. Placeringen er i hjørnet af en opholdsgård, der fungerer som socialt opholdssted i Kompassets åbningstid. Riis MultiByg er ansvarlig for konstruktionen og har tidligere arbejdet m/Kompasset.

Det omfatter projektet

Opførelsen af opbevaringsskur sker i nov-dec 2019 og placeres i Kompassets baggård. Brugere og frivillige deltager og påvirker projektet. Der er meget kaos og usikkerhed i hjemløses liv. Vi forsøger at hindre og lindre ift. det mest basale. Hvor gør man af sine ting, når man ikke har et hjem? Med opbevaringsfaciliteter afhjælper vi et konkret problem for udsatte mennesker på kanten af samfundet. Hertil støttes lokalområdet med at mindske affald og uhensigtsmæssig spredning af ubrugelige effekter, gammelt tøj og fx. elektronik.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

En socialfaglig medarbejder støtter brugere i at præge udformning af den mest hensigtsmæssige opbevaring - hvordan tilgår og omorganiserer man sine ejendele? Hvilken belysning? Hvordan skal vasketøj ophænges og kunne tørre? Er der mulighed for samvær under halvtaget? Frivillige vil på samme måde støtte op om brugerinddragelsen samt fx. varetage maling og indretning. Kompasset har ca. 20 frivillige, der har ugentlige vagter og vi har bred erfaring med arbejdsdage for brugere og frivillige. Kompassets ledelse er bygningsansvarlig og kontakt til Riis MultiByg.

Relationen til lokalsamfundet

Kompasset har et velfungerende, aktivt samarbejde med lokalbefolkningen. Naboer inddrages til arbejdsdage og indbydes til fællesaktiviteter og -spisninger. Området kender til Kompassets udsatte, sårbare målgruppe og bakker op om hjælpen til udenlandske hjemløse. Kompasset initierer mange integrerende indsatser, hvor mennesker kan mødes. Flere lokale er aktive frivillige og kvarterets bydelspulje + områdefornyelse har støttet Kompassets aktiviteter økonomisk. Vi samarbejder direkte med Trampolinhuset, Ehmer Pramming Advokater og aktivistgruppen 2400 Hippieness.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet