Platform X

Den gode idé

'Platform X' vil skabe en helt ny mulighed for at samle byens borgere på tværs af alder og interesser. Vi er i gang med at lave en udendørs platform for aktiviteter på tværs af byens tiltag, fra revy til kulturskole, foredrag, små lokale koncerter til udendørs teater. Nørager har ikke i dag et fælles udendørs samlingspunkt, og 'Platform X' vil skabe mulighed for sameksistens mellem byens mange aktører og placere det indenfor rammerne af 'eXperiment', som er et allerede eksisterende ungedrevet udemiljø til gavn og inspiration for alle byens borgere.

Projektets fysiske rammer

Platform X skal placeres i forbindelse eXperiment, som ligger i Nørager by; eller nærmere bestemt lige uden for selve bymidten, hvor man bl.a. har samlet institutioner som børnehave, skole, ungdomsskole og hal (og dermed det lokale foreningsliv). eXperiment er et dynamisk område med både plads til fordybelse og aktivitet og bidrager med en grøn ramme med amfi til Platform X. Selve platformen skal bygges på et allerede eksisterende plateau, der ikke på nuværende tidspunkt er brugbart. Det eksisterende plateau skal ændres til Platform X, der bliver et sceneområde, relaxområde, være- og lærested.

Det omfatter projektet

Støtte skal gå til at etablere Plateau X, som er et udendørs scene- og væreområde, hvor der er delvist overdækkede elementer i den ene ende af plateauet, der åbnes op til skolen med en dør fra plateauet, og der laves sidde- og væreområder i hver sin ende at plateauet. Plateau X forbindes med eXperiment ved en bred (flere meter) siddetrappe, der kan bruges i forbindelse med koncerter, skuespil etc. både som en integreret del af scenen såvel som tilskuerplads. Plateauet vil give helt nye muligheder for aktiviteter, der kan bidrage til hele områdets variation.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektets initiativtager er elev og centerråd. De unge har varetaget workshops og mobiliseret de øvrige unge til at indgå i projektet og give input til, hvad der skal ske med arealet. De unge er frivillige i projektet. Elev og centerråd udfører ikke selve byggearbejdet, men vil være tovholder på, at Plateau X bliver sat i anvendelse, og der nedsættes efterfølgende en gruppe, der står for aktiviteter i forbindelse med Plateau X, hvor et kriterium er, at det er hele byens rum.

Relationen til lokalsamfundet

Rådets initiativ støttes af såvel, skole, hal, foreningsliv og ungdomsskole, og ungdomsskole og skole har bidraget med kapacitet til at løfte elev- og centerrådets mulighed for at arbejde med brugerinddragelse i forbindelse med udvikling af først eXperiement og nu Platform X. Det er ligeledes elev-centerråd, der er primus motor i at mobilisere frivillige bredt - også ud over egen målgruppe.

Kontakt med entreprenør etc. bliver varetaget af Rebild Ungdomsskole, der også har bistået med økonomisk rådgivning.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Mathias Rask skrev: 03-09-2019 20:58:47

    Nice