Rofærgehavn og garnhus i Oddesund N.

Den gode idé

Oddesund er et interessant mangfoldigt kulturlandskab. Vi har besøg af mere end 50.000 pers. årligt og har en del rundvisninger. Området fortæller om ro- og dampfærger, Atlantvolden, brobyggeri, jernbanen, geologi, vegetation, fiskeri og originalen Æ Skaumand. Meget ER sket! Vi har nu kunsthal Regelbau411, bunkermuseum, Oddesundtårnet, vandrestier, fiskeri- og lystbådehavn og får bl.a. støtte fra Statens Kunstfond og Struer Kommune.
MEN miljøet omkring rofærgehavnen, garnhuset med den sidste bundgarnsfiskers værksted og tjærestedet er i kraftigt forfald og skal reddes nu og gøres anvendeligt.

Projektets fysiske rammer

Den gamle rofærgehavn er bygget i perioden 1861–1864 af danske ingeniørtropper. Ved indsætning af dampfærger i 1882 overgik havnen til privat fiskerihavn. Havnen er delvis tilsandet og kollapset. Garnhuset, som formentligt var en kørestald fra rofærgens tid, blev senere brugt som redskabshus og værksted for bundgarnsfiskere sammen med tjærestedet. Værkstedet er beliggende i en senere tilbygning og står helt urørt som en tidslomme efter den sidste bundgarnsfisker på Limfjorden.
Alt kan ses fra Oddesundbroen Hovedvej 11 og har karakter af et specielt vartegn, som passeres af ca.15000 biler dgl.

Det omfatter projektet

Garnhuset og tjærestedet (fase 1) og Rofærgehavnen (fase 2) skal reddes fra forfald og gives nyt liv!
Støtten skal gå til fase 1.
Garnhusets murværk skal fuges om og sadeltaget skal udskiftes med hensyntagen til det originale spåntag. Det flade tag på værkstedet udskiftes. Manglende jernvinduer retableres og defekte vinduer udskiftes. Indvendigt træværk herunder døre og porte, konserveres og udskiftes efter behov. Elinstallationer lovliggøres og udvides.
Tjærestedets skorsten skal fuges, fyrsted og kar skal renoveres således, at det kompletterer miljøet og sikres for eftertiden.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet organiseres af lokale frivillige fra især 3 foreninger: Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug, Nordvestjysk Fjordkultur i Struer og Venø Færgelaug. 

Gennemførelsen af projektet foregår som et samarbejde imellem lokale håndværkere og frivillige.
 Opgaver som udføres af frivillige er bl.a.: Inventar, oprydning, forefaldende arbejde og opbygning af historisk formidling i samarbejde med Struer Museum.
Foreningens medlemmer er initiativtagere til bl.a. Oddesundtårnet, Kunsthal Regelbau411, naturstier, bunkermuseum, brojubilæum og samarbejde med en del foreninger klubber.

Relationen til lokalsamfundet

Struer kommune er ejer af lokaliteterne. Kommunen har givet os brugs- og udviklingsret.
Vi samarbejder med mange foreninger, som jævnligt bruger området og vil få glæde af projektets gennemførelse.
Lokale løbeklubber, cykelklubber, Geopark Vestjylland, Venø Færgelaug, Nordvestjysk Fjordkultur, Bunkermuseum Hanstholm, lokale skoler, dykkerklubber, Struer Museum, Struer Tracks.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Laila B jensen skrev: 29-08-2019 16:21:25

  Et helt fantastisk sted for vores område, der appellerer til oplevelser af natur, historie, kunst . Kort sagt en oase for oplevelser, der helt lever op til tidsånden.

 • #2 Jette Søndergaard skrev: 10-09-2019 19:53:24

  Vi har sommerhus i området og elsker det miljø der findes omkring Oddesund Nord. Flere nye tiltag og fornyelse og vedligeholdelse går hånd i hånd. Et spændende sted som vi vil støtte om omkring.

 • #3 Hanne Vingborg Christensen skrev: 10-09-2019 20:44:59

  Oddesund er et fantastisk spændende område. På et ret afgrænset område kan man udforske natur, kultur, historie og lydkunst. Desuden kan man surfe, bade og vandre m.m. Derfor er området unikt for alle interesser og aldersgrupper.

 • #4 Leif Madsen skrev: 11-09-2019 13:27:23

  Et spændende sted med en lang og spændende historie. Der er dertil store rekreative muligheder.

 • #5 René Maretty skrev: 11-09-2019 15:44:47

  Imponerende område med garnhuset, tjærestedet og havnen.
  Der er basis for at lave et rekreativ område til glæde for mange mennesker.
  Området er forbindelses til kontinentet, mange mennesker passerer Oddesundbroen, hvor det er oplagt at stoppe op og nyde området.
  I området er der Regelbau kunstudstilling, Oddesundtårnet og med Garnhuset / tjærestedet vil der være mulighed for at skabe en sammehæng i området.

 • #6 Lida Kjærgaard skrev: 12-09-2019 16:22:31

  Det er vigtig at thyholm har noget at byde på. At frivillige vil påtage sig opgaven med at gøre gamle spændende bygninger i stand er prisværdig. Dette kan selvfølgelig ikke gøres uden penge så jeg håber min underskrift kan hjælpe på vej.

 • #7 Povl Eskild skrev: 13-09-2019 08:26:52

  Et godt projekt som vil bevare og vise vigtig kulturarv

 • #8 Asger Brodersen skrev: 13-09-2019 11:46:06

  Det skitserede er et rigtig godt projekt. Her er der mulighed for at få genetableret et autentisk færgested og bevarelse af den gamle kørelade fra rofærgernes tid. Der stadig er rester tilbage af de fordums færgelejer nord og syd for tangerne. Projektet kan være med til at illustrere den svundne tid fra før jernbanens tid i Oddesund. Projektet skal også være med til at lave forskellige arrangementer, der kanl levendegøre den gamle fjordkultur på stedet.

 • #9 Klaus Zahle Larsen skrev: 14-09-2019 09:07:28

  Jeg bakker helt og fuldt op om dette meget værdifulde projekt, der forhåbentligt ender op med at blive et sted hvor man kan se og opleve historisk færgeri. Mit personlige håb er at stedet også tilføres en kopi af en rofærge.

 • #10 Lone Børsting skrev: 14-09-2019 11:25:49

  Spændende! Der er så mange, der vil få glæde af dette hus, som er det første. man møder, når man forlader det europæiske fastland og kommer i land på den Nørrejydske ø - Øen mellem Europa og Norge! Her er husly for dykkere, lystfiskere, turistgrupper, sejleså mange fortællinger, der vil få nyt liv!rre, kajakroere, lokale sportsklubber, skoler og uddannelsesinstitutioner og naturelskere af alle slags. Initiativer vil komplettere alle de øvrige tilbud i området. Støt det! Publikum kommer lige til døren!

 • #11 Bent Thomsen skrev: 15-09-2019 13:00:19

  Rofærgehavn og Garnhus i OddesundNord.
  Hvor det vidunderligt, at der er taget initiativ til, at nogen vil give sjælen
  tilbage dette skønne sted mellem vandene i OddesundNord.
  Et sted, der ånder af historie.
  Stedet har nok ligget upåagtet hen i så mange år, at vi ikke helt kan forestille os, hvor mange mennesker, der har færdes her. Mange med slid og med slæb men sikkert også mange med liv og glæde idet det kan have givet udkommet for mange arbejdsomme mennesker.
  Derfor er det godt at stedet kan bringes tilbage til glæde for nutidens mennesker.

 • #12 Elisabeth Thomsen skrev: 15-09-2019 13:12:44

  Garnhuset vil være en meget fin udvidelse af området i sammenhæng
  med Oddesundtårnet og Regelbau kunstudstilling.
  Håber mange vil støtte.

 • #13 Gorm Larsen skrev: 15-09-2019 21:49:30

  Den gamle kørestald/garnhus og det gamle tjærested med den monumentale skorsten er markante elementer i landskabet, som tiltrækker sig de mange forbipasserendes opmærksomhed. Disse i høj grad bevaringsværdige historiske bygninger fortæller om tidligere tiders nøjsomme liv ved og af Limfjorden og bør restaureres og bevares for eftertiden som en del af vor fælles kulturarv.

 • #14 Berith Olesen skrev: 19-09-2019 13:54:26

  Egnshistorisk Forening for Thyholm og Jegindø er meget begejstret for de historiske tiltag i Oddesund! Det gør vores egn synlig og giver oplevelser både for turister og lokale. Dejligt at Regelbau 411 i bunkerne og det nye informationstårn i Oddesund Nord har været så godt besøgt!

 • #15 Herman Rømer skrev: 20-09-2019 15:30:20

  Thyholm Egnsmuseum støtter gerne projektet.

 • #16 Gitte Burmølle Markusen skrev: 25-09-2019 09:13:22

  Et fantastisk sted med meget natur omkring. Og et sted hvor jeg selv har brugt en stor del af mine første barndoms år. Et sted som er værdig til at fortælle en historie om hele området og jeg er ikke i tvivl om, at rigtig mange vil ligge vejen forbi for at lære om stedet og den fantastiske natur omkring. Jeg synes, at ideen falder godt i tråd med det som allerede er lavet omkring Oddesundtårnet.

 • #17 Thomas Holst Christensen skrev: 29-09-2019 22:01:27

  Oddesund rummer en flot sammenhæng mellem geologi, natur og kulturhistorie og er et væsentligt besøgssted i Geopark Vestjylland og vil som sådan blive en del af den kommende UNESCO Global Geopark og vil dermed også være en del af den internationale profilering af områdets mange og store værdier.