Rummelige rammer for alle

Den gode idé

Vimby (Velkommen i min bydel) skaber dagligt meningsfulde møder mellem mennesker med meget forskellige forudsætninger.
Vi har en vision om, at den unikke erfaring lokalsamfundet rummer, skal deles med endnu flere. De nuværende rammer er for små, og en donation fra Underværker gør det muligt at udbygge vores fælleshus, så det er håndterbart at invitere nye målgrupper ind til fantastiske virksomhedsdage, oplevelsesbesøg m.m. Vi tror, at kommuner, virksomheder, organisationer m.fl. kan inspireres til en større grad af socialt ansvar, ved at opleve den mangfoldighed aktiviteterne i Vimby byder på.

Projektets fysiske rammer

Petersborg er områdets største fælleshus - et socialt og kulturelt knudepunkt. Udvidelsen af Petersborg er en tilbygning på 43 m2, tænkt som en enkel glasbygning.
Petersborg er bygget af økologiske materialer – træ, papirisolering og vægge af en ler og en træbeklædning malet med linoliemaling. Glasbygningen skal i sit materialevalg bygge videre på denne tradition, med uimprægneret træ, træuldsisolering, troldtekt og økologisk maling. Glasbygningen kommer til at fungere som miljømæssig bæredygtig klimaskærm, og vil dermed forbedre den oprindelige bygnings holdbarhed og ressourceforbrug.

Det omfatter projektet

Vi søger om en udvidelse af vores rumkapacitet og kulturelle, mellemmenneskelige såvel som erhvervsmæssig aktivitetskapacitet med en løsning, som både er smuk og med stor nytteværdi. Vi ønsker desuden at etablere en energiløsning, der kan udnytte den mængde af passiv solvarme, som glasbygningen kan genere en stor del af året. En sådan varmeindvinding suppleres med solceller og en energifanger, der kan forsyne varmepumperne. Varmepunper der både udnytter glasbygningens varmeopsamling, fordeler varmen i glasbygningen efter behov og supplerer opvarmningen i Petersborg.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Vimby er drevet af frivillighed. Det kan være frivillige, som kommer et par timer i forbindelse med et arrangement, eller som faste medarbejdere i eksempelvis Høkerbutikken, Genbrugsen og/eller Fikseværkstedet.
Bag den store frivilliggruppe, står en flok deltidsansatte samt en meget dedikeret fondsbestyrelse, som er med til at organisere den daglige drift af Vimbys aktiviteter. Fonden ejer bygningerne og driver socialøkonomisk virksomhed. Bestyrelsen arbejder frivilligt.
Vimby har et tæt samarbejde med Andelssamfundet i Hjortshøj, hvor vi har adresse, med Aarhus Kommune, Landsbyliv m.fl.

Relationen til lokalsamfundet

Vimby samarbejder meget med lokalområdet og er primus motor på lokale initiativer. Vimby er bl.a. involveret i det årlige Høstmarked, Fantastisk Fredag med folkekøkken for lokalområdet, markedsdage og caféaktiviteter. Arrangementerne er åbne for alle, godt besøgt og med til at etablere kontakt på kryds og tværs. Vi har et tæt samarbejde med Andelssamfundet, Landsbyliv; en almennyttig forening der har til formål at arbejde for det gode liv for alle i Hjortshøj, Aarhus Kommune, den lokale skole; Virup Skolen, det nærmeste gymnasium; Egå Gymnasium.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Ib Rønn skrev: 06-09-2019 14:11:37

  Med en tilbygning vil de nuværende aktiviteter fastholdes, samtidig med nye aktiviteter og nye målgrupper.

 • #2 Thomas Vinther Andersen skrev: 10-09-2019 21:47:55

  Virkelig godt projekt. Det vil være med til at gøre et godt fælleshus endnu bedre.

 • #3 Jette Andreasen skrev: 15-09-2019 11:45:07

  Vimby er et fantastisk projekt med mange ildsjæle.

 • #4 Dorte Wahlberg Feil skrev: 16-09-2019 10:21:34

  Petersborg gør allerede en stor forskel for hele Hjortshøj. Det er hele byens samlingssted og danner ramme for mange aktiviteter. At få udvidet rummet og få mere varme vil gøre en kolosal forskel for os alle. Specielt i de kolde tider, hvor der er ekstra brug for et varmt samlingssted. Jeg ønsker af hjertet at I vælger at støtte vores sted :-)

 • #5 Rikke Mosberg skrev: 19-09-2019 08:06:20

  Vimby er et projekt med så megen mening og glæde. Med udvidelsen ville endnu flere kunne få glæde af endnu mere.