Smedjen - lokalt træningsfællesskab

Den gode idé

Smedjen Gym er et frivilligt drevet motionshus, som udspringer af ønsket om at give borgerne på Hindsholm mulighed for at træne sammen med venner og naboer i deres lokalområde. Smedjen skal være et mødested, der samler alle generationer, tilflyttere såvel som 'gamle' hindsholmere i hjemlige rammer, hvor der er plads til at børnene kan lege og rum til at nyde kaffen efter vel overstået træning. Huset drives af en nystiftet forening og har kørt i nogle måneder som pilotprojekt med god interesse fra lokalsamfundet. For at opfylde visionerne for Smedjen Gym har de fysiske rammer brug for et løft.

Projektets fysiske rammer

Motionshuset har – som navnet antyder – hjemme i en gammel smedje i udkanten af den velbevarede landsby Viby på Hindsholm med udsigt til grønne marker, bølgende bakker og den fredede Viby Mølle på den anden side af vejen. Smedjen har ligget på stedet siden 1874. Den nuværende bygning stammer fra begyndelsen af 1900-tallet. Husets historie, indretning og duften af årtiers hårdt arbejde skaber en stemningsfuld ramme om træningen og fællesskab, som vi ønsker at bevare. Vi vil derfor forbedre bygningen til vores formål på en måde, der bevarer stedets sjæl, kulturhistoriske præg og fortælleevne.

Det omfatter projektet

Projektet omfatter indkøb af træningsredskaber, forbedringer af bygningen og udearealer. Et lille tekøkken skal skabe bedre rammer for sociale arrangementer. For at vi kan holde varmen om vinteren skal varmeforholdene forbedres med skillevæg mellem trænings- og opholdsrum, varmepumpe og forsatsruder til de oprindelige støbejernsvinduer. På loftet vil vi lave et gammelt lagerrum til yogarum. Vi ønsker at forskønne bygningens facade og udearealer, herunder omdanne parkeringspladsen til terrasse. For at forbedre adgangen til naturen arbejdes der på at etablere stier til nærliggende landsbyer.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Smedjen har kørt i nogle måneder som pilotprojekt. Den indledende istandsættelse er foretaget og finansieret af Smedjens medlemmer og bestyrelse for egne midler (ca. 25.000 kr). Træningsudstyr og møbler er lånt og doneret af lokale. Smedjen har på nuværende tidspunkt 35 medlemmer, som sammen med bestyrelsen vil være de primære udførende kræfter på istandsættelsen, og gennem arbejdsdage engageres lokalsamfundet og andre foreninger.
For de opgaver, der kræver faglig ekspertise, har vi tilsagn fra forskellige lokale håndværkere, der vil assistere med at foretage de relevante installationer.

Relationen til lokalsamfundet

Smedjen Gym er placeret i det aktive lokalsamfund på halvøen Hindsholm. Projektet udspringer af en aktuel udviklingsstrategi, der skal udvikle fællesskab i og på tværs af områdets landsbyer. Foreningen bag Smedjen samarbejder med den lokale sogneforening i Viby og har tæt kontakt til Hindsholms andre beboerforeninger og lokalråd.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Rikke skrev: 10-09-2019 13:05:08

  Smedjen Gym er et fantastisk tiltag for os som bor her på egnen!

 • #2 Ruth Marhauer skrev: 10-09-2019 13:20:58

  God ide

 • #3 Katrine Hahn Kristensen skrev: 10-09-2019 16:02:27

  Som tilflytter til Hindsholm er det fantastisk at kunne deltage i det lokale fællesskab, her træffer man både naboer, forældre til andre børn og andre gode folk. Fællesskabet opstår når vi træner sammen, ler ad vores kropslige udfordringer og får snakket på kryds og tværs når pulsen er faldet lidt ned igen. Smedjen smeder os sammen og giver gamle lokaler fra landsbyfællesskabet nyt indhold. Nu er det ikke kun smeden, men os alle herude, som får mulighed for netværk og gode overarme!

 • #4 Niels Hørby Jørgensen skrev: 10-09-2019 16:10:33

  Godt sted, men lokalerne kan godt trænge til et løft.

 • #5 Elin Thorleifsson skrev: 11-09-2019 11:26:24

  En rigtig god ide.

 • #6 Annelise Bruhn skrev: 14-09-2019 22:21:22

  En rigtig god ide .