TÅRNET OG TRAPPEN

Den gode idé

Hvordan opleves det landskab, der omgiver os?

I Halkær Ådal står et gammelt transformatortårn, som ikke længere er i brug. Vi ønsker at omdanne tårnet til et udsigtspunkt, men tårnets geometri sætter store begrænsninger for oplevelse og udsyn. Derfor har vi spurgt nogle unge arkitekter, som nu har fået en god idé:
I stedet for at lægge en trappe inde i tårnet, lægges en udsigtstrappe ud på engen bag tårnet. På den måde åbnes udsigten til alle sider, og der opstår et simpelt rum, hvor man kan mødes, fascineres og fordybe sig i fortællingen om landskabet. Herfra starter turen ud i naturen!

Projektets fysiske rammer

Transformatortårnet står i et knudepunkt centralt i Halkær Ådal, som er et gammelt istidslandskab og Natura 2000-område 25 km fra Aalborg. Omkring ådalen danner en klynge af landsbyer et socialt, kulturelt og landskabeligt hele. Tættest på transformatortårnet ligger landsbyen Halkær, som er en smeltedigel for økologi, natur og fællesskab. Nær transformatortårnet løber en cykelsti med forbindelse til store dele af Himmerland, ligesom det er muligt at gå tur ved Halkær Sø og Halkær Landsbyfælled, hvor man kommer igennem mange naturtyper og tæt på et rigt fugleliv og sjældne plantearter.

Det omfatter projektet

Transformatortårnet og udsigtstrappen er to strukturer, som tilsammen skaber et nyt formidlings- og udsigtspunkt. Hermed peges med et lille nedslag på det store landskab. Tårnet fungerer som portal og formidlingsrum, og udsigtstrappen indrammer et rum på engen, der iscenesætter tårnet.

Omfanget af de to strukturer indebærer følgende:

TÅRNET: Renovering af murværk, tag og konstruktion – etablering af nye døre og nyt vindue – etablering af formidlingstavler inde i tårnet.

TRAPPEN: Etablering af ny udsigtstrappe inkl. lettere terrænbearbejdning

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet lægger sig i forlængelse af en yderst positiv lokal udvikling, som gennem mere end 25 år har været drevet af frivillige organisationer og aktive borgere i Halkær Ådal - heriblandt mere end 100 aktive frivillige i tilknytning til Halkær Kro & Kulturhus.
Folkeforeningen Halkær Ådal vil varetage projektkoordinering og videreudvikling af projektet i samarbejde med Gjøde & Partnere Arkitekter, Naturstyrelsen og Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har bevilget støtte til renovering af transformatortårnet og godkendt, at projektet videreudvikles til også at omfatte en udsigtstrappe.

Relationen til lokalsamfundet

Projektet står på skuldrene af en række tiltag i Halkær Ådal gennem de sidste 25 år – herunder Halkær Kro og Kulturhus, genopretning af Halkær Sø, Skørbæk-Ejdrup Friskole og Naturbørnehave, Lethal i Vegger og Landsbyfælled og Skovrejsning i Halkær. Senest er udviklingen af et Madkulturhus i tilknytning til Halkær Kro og Kulturhus påbegyndt. Den stærke tradition for fællesskab er afsæt for projektet, da ønsket om et formidlings- og udsigtspunkt er lokalt forankret. Som et arkitektonisk pejlemærke i landskabet vil projektet give et nyt perspektiv på naturen i Halkær Ådal.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Aage Dissing skrev: 13-09-2019 17:18:37

  God ide

 • #2 Roar Peter Ravnsrede skrev: 13-09-2019 17:54:11

  Syntes det er en fantastisk ide dog med det forbehold at det arkitektoniske udtryk ikke overdøver naturen

 • #3 Randi Kragh skrev: 14-09-2019 21:14:25

  Endnu et godt og nyskabende projekt, der fortjener opmærksomhed i Halkær Ådal.

 • #4 Dorte Thomsen skrev: 15-09-2019 07:46:54

  X

 • #5 Susan Støyer skrev: 16-09-2019 16:06:17

  Har I kontaktet Real Dania?!! ;) Det er et spændende projekt - og en næsten gennemsigtig trappe med udsyn, overfor en historisk basant tranformator - man ikke lige kan overse! ;)