Fælles-Skaberne

Den gode idé

Ridning og samvær med heste burde være tilgængelig for alle, men er desværre forbeholdt de økonomisk privilegerede og præget af en hård konkurrence kultur. Ud fra tre principper, ønsker vi at skabe en socialt ansvarlig rideklub: 1) Når vi har 4 der betaler for undervisning, ponyklub, stævner mv. kan 1 komme med gratis, 2) gennem sociale aktiviteter skaber vi fællesskab og venskab på tværs af sociale og kulturelle forskelle 3) Overskud, som generes ved fx stævner skal, udover til drift af klubben, bruges til sociale formål - bla. fripladser og billige/gratis arrangementer samt forbedringer.

Projektets fysiske rammer

En ovalbane og en ridehal med et klubhus er de fysiske rammer, som vi drømmer om. Det hele skal ligge på en mark, naturskønt i Nørholm, ved gården hvor klubbens heste er, samt hvor det er let at komme til for oplandets børn/unge. På marken har vi i dag en interimistisk ovalbane og ridebane samt et mindre maskinhus, som bruges til ridehal. Banerne er på nuværende tidpunkt ikke i en stand hvor de kan bruges til stævner. Afholdelse af stævner og kurser er afgørende for at rejse midler til fremtidig drift og for at kunne realisere bestræbelserne om, at blive en socialt ansvarlig klub.

Det omfatter projektet

Realiseringen af det fulde projekt er tidmæssigt og økonomisk omfattende. Vi har derfor lavet en prioritering, hvor realiseringen af 1. vil betyde at vi kan komme i gang med afholdelse af stævner, som kan give de indtægter, der skal til for at realisere vores idé.
Fysiske tiltag i prioriteret rækkefølge:
1. Tilslutning og indlæggelse af el og vand samt opgradering af Ovalbane (hegn og toplag)
2. Ridehus med indhold
3. Færdiggørelse af ridehal (med køkken, toilet (+ handicaptoilet) med rytterstue til afholdelse af undervisning, fællesspisning, ponyklub, fællesskabsdage for skoler mv.)

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Rideklubben er stiftet som en forening med en bestyrelse (formand, næstformand, suppleant, sekretær, intern kasserer) og er godkendt af Aalborg Kommune samt medlem af Dansk islandshesteforening under DRF, DIF, DGI. Foreningen har på nuværende tidspunkt 65 medlemmer hvor størstedelen er børn og unge.
Med undtagelse af få undervisere, drives klubben af frivillige og er i sin nuværende form opført vha. egne midler.
Realiseringen af projektet vil også være båret af frivillighed, hvor bestyrelse og øvrige frivillige vil levere timer og tage ansvar for bestemte opgaver (se oversigt over frivillige)

Relationen til lokalsamfundet

Nørholm er kendt som en børnerig landsby med et stort frivilligt engagement og hvor mange grønne og sociale initiativer er blevet søsat. Mange af byens børn rider på ridehold eller har part på en af vores heste. De børn der ikke rider, kommer i ponyklubben og er med til de arrangementer og det fællesskab der er i den forbindelse.
Vi har indledt et samarbejde med en lokal skole, om at starte fællesskabsdage (trivselsdage) for klasser, hvor de skal lære om fællesskab og samarbejde med hesten i centrum. Vi tror på fællesskabet og på det at skabe venskaber på tværs af alder. Det gror man af!

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Mathilde.ditlev skrev: 07-11-2018 23:35:28

  Støt fællesskabet, super fedt koncept😁

 • #2 Annika Skrubbeltrang skrev: 09-11-2018 07:41:10

  Et fantastisk hjertevarmt sted med plads til ALLE. Jeg kan kun bakke op om, at Rideklubben Gauti har brug for og helt bestemt fortjent en økonomisk hjælpende hånd, da de om nogen forsøger at gøre en forskel for rigtig mange børn og unge inden for en sport, som ellers kan være svært tilgængelig pga. økonomi -og dét fortjener anerkendelse.

 • #3 Jette fournaise skrev: 09-11-2018 14:59:39

  Det er en god mulighed for eleverne .især i den kolde tid vi går i møde.det er et utroligt godt sted at være og godt sammenhold

 • #4 Louise Vejlø skrev: 09-11-2018 18:41:20

  Jeg vil rigtig gerne støtte med et like, men siden “hænger” hver gang jeg forsøger. Forhåbentligt er det kun mig der oplever det, men jeg syntes I skulle vide det, i tilfælde af, at andre oplever det samme 😀

 • #5 Birgitte Larsen skrev: 13-12-2018 12:58:46

  De burte have støtte, da Gauti
  Er en rigtig fin klub, som støtter op omkring børn og unge mennesker .
  Godt projekt

 • #6 Randi marcussen skrev: 14-12-2018 06:25:32

  Jeg vil give Gauti et like men knappen virker ikke 😐
  Det er en fantastisk lille rideklub der favner mange børns forskellige behov for fællesskaber og nærvær.