Brohuset - fællesskab på havnen

Den gode idé

Brohuset skal skabe aktiviteter og fællesskab ved at danne base for medlemmer i Sundby Mors Havn, for Søsport Vilsunds kajakroere, Stand Up Padlere og vinterbadere, for Thy-Mors Fritidsfiskerforening og for medlemmer i andre foreninger i Vilsund-området.
Brohuset skal ved sin attraktive beliggenhed ved Limfjorden og Vilsundbroen tiltrække de mange mennesker, der dagligt passerer Vilsundbroen, beliggenheden skal inspirere til pitstop med aktiviteter, leg, friluftsoplevelser, informationer og afslapning.
Brohuset og Værftet i Vest Vilsund er en del af Cold Hawaii Inland.

Projektets fysiske rammer

Brohuset bliver et multiaktivitetshus, som kan anvendes af mange forskellige frilufts- og søsportsaktører.
Målet er at skabe et 130 m² stort brohus med 50 m² terrasse, som skaber rammer for aktiviteter som skal
- kunne anvendes af mange forskellige interessegrupper
- være handicapvenligt
- være driftsmæssig energineutralt
- virke rustikt, holdbart og let at vedligeholde
Brohuset skal rumme opholds- og mødelokaler, toilet- og badefaciliteter og sauna, samt udendørs vildmarksbad og opholdsmuligheder.
Brohuset skal udnytte og styrke sammenhæng mellem naturen, landskabet, fjorden, broen og havnen.

Det omfatter projektet

Projektet omfatter Fase 1: et nybyggeri af multiaktivitetshuset "Brohuset". Fase 2 er indkøb af inventar og udstyr, samt udendørs anlæg. Samlet skaber projektet fysiske rammer for fællesskab og husly for enhver gæst – sejler, cyklist, kajakroer, lystfisker, turist, etc.
Brohuset skal på årsplan anvendes af mindst
- 100 medlemmer ugentligt af Søsport Vilsunds afdelinger for SUP-, kajak- og vinterbaderaktiviteter
- 300 enheder med gæstesejlere og autocampister
- 300 børnehavebørn og skoleelever
- 100 lystfiskere
- 30 seniorer
- 1500 gæster til Vild med Vand
- og tusindvis af gæster på havnen!

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Arbejdet omkring etablering af Brohuset organiseres af en frivillig styregruppe nedsat af Sundby Mors Havns bestyrelse. Erfaringer fra etablering af Sundby Mors Havn i 2013 vil blive anvendt i etableringsfasen.
Drift- og vedligeholdelsesopgaver på havn og Brohuset skal varetages af den eksisterende frivilliggruppe.
Sundby Mors Havn administrerer opkrævning af bådleje, leje fra autocampere og leje af sauna og vildmarksbad.
Søsport Vilsund vil afvikle aktiviteter med base i Brohuset – som udgangspunkt kajak, vinterbader og SUP-aktiviteter
Thy-Mors Fritidsfiskerforening vil anvende Brohuset som base.

Relationen til lokalsamfundet

Brohuset er en del af noget større!
Brohuset er en del af
- Morsø Kommunes strategiplan, Mors på Forkant, som bla. sætter fokus på bæredygtige landsbyer, frivillighed og samskabelse.
- Samarbejdsforum Vilsund, et forum med 9 foreninger, som arbejder sammen omkring bosætning og erhvervsudvikling med udgangspunkt i de stedbundne potentialer omkring Vilsundbroen.
- Søsportscenter Vilsund og Søsport Vilsund som sætter fokus på udvikling af frilufts- og søsportsaktiviteter omkring Vilsundbroen – og har etableret et Advisory Board, som skal bidrage med professionelle input til udviklingen i området.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Henrik Jensen skrev: 12-11-2018 16:05:53

  Ønsker virkeligt for alle de frivillige kræfter der igennem årene har brugt tusindvis af timer på at gøre området til et attraktive sted, at projektet vil opnå støtte fra Realdanias kampagne - Underværker.
  Et projektet der allerede har opnået tilsagn om støtte fra flere fonde og Morsø kommune.
  Underværker vil med økonomisk støtte kunne medvirke til realisering af dette for lokalområdet unikke projekt - et udviklingsprojekt skabt på tilstedeværende stedbundne potentialer og masser af frivillighed.

 • #2 Ivan Hangaard Nielsen skrev: 12-11-2018 16:29:11

  Lad nu den nordlige port til vor skønne ø byde folk velkomne

 • #3 Ivan Hangaard Nielsen skrev: 12-11-2018 16:29:49

  Lad nu den nordlige port til vor skønne ø byde folk velkomne

 • #4 Laurits Engholm skrev: 12-11-2018 17:38:07

  Super initiativ og kæmpe gevinst for vores område

 • #5 Hans Jørgen Meibom Andersen skrev: 13-11-2018 17:13:39

  Det kan af og til være svært for os ældre at se meningen med projekterne men vi må dog erkende at det er nye tider og at der må ske forandringer dersom området ikke skal uddø.

 • #6 Knud Kristian Wrist skrev: 14-11-2018 00:19:30

  En rigtig god ide som ikke kan støttes for meget.

 • #7 Lene svenningsen skrev: 16-11-2018 15:26:15

  De fortjener et bro hus. Mange frivillige står bag som bør anerkendes.

 • #8 Inge Lise Andersen skrev: 26-11-2018 15:33:37

  Alle tiders med liv på havnen, for at få de lidt ældre med kunne det være fint med et motionsrum med redskaber, hvis det kan blive plads til det

 • #9 Kuno Frost skrev: 26-11-2018 18:36:46

  Et godt initiativ, som vil løfte havnen og sejlermiljøet.

 • #10 Marianne Laursen skrev: 26-11-2018 20:08:30

  Normalt skiller vand, men i dette særlige tilfælde er det en samling af aktiviteter over vandet mellem ikke blot 2 lokalsamfund men for et større område omkring Fjorden. Det kræver fuld opbakning og støtte - og det lykkes

 • #11 Taget Mailund skrev: 27-11-2018 12:43:12

  Jeg vil gerne deltage i deverse frivillig arbejdskraft der skal
  Bruges mvh.Tage Mailund

 • #12 Laurids Mortensen skrev: 05-12-2018 16:56:07

  I Vilsund-området arbejder vi ihærdigt på at skabe ét stort søsports- og friluftscenter omkring Vildsundbroen. Brohuset er en del af dette arbejde. Sammen med andre destinationer i den vestlige del af Limfjorden bliver Vilsund og Brohuset en del af Cold Hawaii Inland – det er perspektivrigt for udviklingen i vores område. Jeg bakker derfor op om projekt Brohuset og håber inderligt, at Underværker vil hjælpe med økonomisk støtte til realisering af projektet.

 • #13 Leif Noppenau skrev: 05-12-2018 18:06:31

  Som formand for Søsportsklubben Vilsund kan jeg oplyse, at vi bakker varmt op om projekt Brohuset, og håber inderligt, at projektet kan blive realiseret snarest muligt. Vi er en nystartet forening med aktiviteter for vinterbadere, kajakroere og SUP-paddlere. I de kommende år forventer vi at starte nye aktiviteter for f.eks. open water svømmere, undervandsjægere, jetski, etc. Vi glæder os til at vores medlemmer kan komme til at bruge Brohusets lokaler og faciliteter i et samarbejde med Sundby Mors Havn. Mvh Leif Noppenau.

 • #14 Rikke Hausgaard Noppenau skrev: 05-12-2018 21:58:05

  Jeg er en af dem, der er ved at få SUP Surf op at køre i Søsportklubben Vilsund, som meget gerne vil gøre brug af de faciliteter som Brohuset kommer til at rumme, som bl.a. klublokale og omklædning.
  Mvh Rikke Noppenau

 • #15 Villy Jensen skrev: 08-12-2018 04:19:16

  Det ville gøre havnen fuldendt og et skønnere sted at opholde sig, og service for hele havnen.

 • #16 Flemming Jensen skrev: 10-12-2018 21:25:29

  Som formand for Søsportscenter Vilsunds Bygningsforening er jeg en del af det banebrydende samarbejde, der er etableret i området omkring Vildsundbroen – vi er i et konstruktivt fællesskab i gang med at skabe ét stort søsportscenter med søsports- og friluftsaktiviteter på begge sider af Limfjorden og på tværs af kommunegrænsen mellem Morsø og Thisted. Vi arbejder med at udvikle rammerne for søsports- og friluftsliv i Værftet (det gamle skibsværft) i Vest Vildsund. Sammen med Brohuset kommer Værftet til at skabe unikke muligheder for outdooraktiviter for såvel medlemmer i Søsportsklubben Vilsund og for turister og andre gæster på havnen i Vest Vildsund og havnen i Sundby Mors. Vi støtter derfor varmt etableringen af Brohuset.

 • #17 Karsten Willemann skrev: 11-12-2018 00:38:53

  Som formand for Thy - Mors Fritidsfiskerforening kan jeg sige, at vi bakker varmt op om projektet Brohuset.
  Vi har længe savnet et sted at samles om vore aktiviteter ved havnen.
  Et sted til afholdelse af møder, kurser f. eks. bødekursus.
  I opbygningsfasen stiller vi gerne med frivillig arbejdskraft.