Byens rum

Den gode idé

"Byens rum" er et projekt der skal samle hele byen og få den til at udfolde sig med masser af fælles aktiviteter og socialt samvær. Byens rum er et samskabelsesprojekt mellem Årre borgerforening, Årre boldklub og Årre børnecenter. Projektet skal skabe et frirum til leg, læring, fysiske aktiviteter og sociale relationer. Byens rum opbygges med forskellige faciliteter som kan benyttes af mennesker i alle aldre.
Formålet med projektet er at gøre byen attraktiv for nuværende og kommende borgere, og derved øge vækst og udvikling i lokalområdet.

Projektets fysiske rammer

Projektet opbygges på et knap 6000 kvm. stort område midt i byen, som vil blive frigjort efter nedrivning af nogle gamle skole- og børnehave bygninger.

Det omfatter projektet

Projektet indbefatter etablering og anlæggelse af et område, der består af en sansehave, skaterbane, små udendørs studie/grupperum, stor siddetrappe og stort hævet trædæk med borde og bænke, i centrum af området. Området vil være omkredset af betonkanter med siddeområder.
Centralt i området vil der være teglstenbelagt hovedsti, der forgrener sig med mindre stier belagt med parkgrus. Derudover vil der være græsområder beplantet med træer og buske så området vil fremstå som et parklignende område i byen.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet er organiseret i et samarbejde mellem Årre borgerforening, boldklub og Årre børnecenter.
Projektet gennemføres ved hjælp af et stort antal frivillige ildsjæle.
Projektet styres primært af borgerforeningen og boldklubben samt i samarbejde med en lokal styregruppe. Styregruppen består af repræsentanter fra borgerforeningen, boldklubben og lokale forældrerepræsentanter fra Årre børnecenter.

Relationen til lokalsamfundet

Projektet forventes at skabe bedre sociale relationer mellem byens borgere, øget aktivitet og at give liv til byen. Det forventes at projektets indflydelse kan måles på bedre leg, læring og trivsel blandt byens borgere i alle aldre.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet