Det Nye Mødested i Valsted

Den gode idé

”Det nye Mødested”
Valsted har altid været en landsby med et mangfoldigt borgerliv og tidligere en meget aktiv Idrætsforening. En fastholdelse og fornyelse kræver dog, at der er tidssvarende rammer for byens borgere. Vi ønsker derfor at udvikle et ”nyt mødested” for byens og omegnens borgere i det eksisterende foreningshus i Valsted, som står halvtomt. Foreningshuset ligger meget centralt i byen og har den perfekte placering til et ”nyt mødested”. Sebber Idrætsforening får mulighed for at tiltrække nye medlemmer. Byen og lokalområdet får et nyt aktivt Mødested til styrkelse af samværet.

Projektets fysiske rammer

Valsted ligger ved Sebber Bredning, Limfjorden, 25 km vest for Aalborg. Sebber Idrætsforenings Klubhus ønskes ombygget til Det Nye Mødested i Valsted, som samlingssted for byens og omegnens borgere. Tidligere lå her et gadekær, som blev til fodboldbaner i 1930'erne og med Klubhus i 1978, udvidet i 2004 er det nu tid at omdanne den gamle del af Klubhuset til et tidssvarende Nyt Mødested. Det giver en god udvikling fra gadekær, fodbold og nu Mødested for alle aldre i moderne rammer. De gamle omklædningsrum omdannes til motionsrum og mødelokalet til et Multirum. Køkkenet udvides og moderniseres.

Det omfatter projektet

Den gamle fløj med omklædningsrum omdannes til et stort motions- og sundhedsrum med foldevæg i midten. Det nuværende store mødelokale med dårlig akustik ombygges til et Multirum ved fjernelse af skillevæg og med nye akustiklofter, akustikdæmpende plader på vægge og nyt linoleum på gulv. Nyt inventar med stabelstole og borde samt loungemøbler for hyggehjørner. Køkkenet udvides ved inddragelse af 2 små rum og nye rustfrie stålborde/hylder, 2 nye køle-fryseskabe og nyt loft, som overholder levnedsmiddelkravene. Det gamle boldrum får nyt isoleret opvarmet gulv og ny isoleret loft til nyt depotrum.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Vi har nedsat en styregruppe bestående af 2 fra Sebber Idrætsforening, Formand Jesper Severinsen, Kasserer Ole Fristrup og Valsted Borgerforening, Næstformand Jakob Thiel og sekretær Hans Jørgen Kallehauge. Vi afholdt velbesøgt Borgermøde i september, hvor der kom forslag til 14 aktiviteter med hver sin tovholder og ideer til ombygning klubuset til Det Nye Mødested. Styregruppen har udarbejdet skitsetegninger og udbudsbeskrivelse og indhentet 2 underhåndtilbud på arbejdet. Vi har ved både bygning af Klubhuset i 1978 og udvidelsen i 2004 stor erfaring ved gennemførelse med frivillige fra byen.

Relationen til lokalsamfundet

Klubhuset bliver flittigt brugt af Idrætsforeningen, byens borgere og Dagplejen året igennem. Vi afholder byens arrangementer, fællesspisning, skiftende aktiviteter i årets løb, seniorklub og fredagsfyraftensmøder 1 gang om måneden, dagplejen hver 2. onsdag og møder i Vandværket og Samrådet. Fremover vil vi også udnytte det nye motionsrum til sundshedsfremmende formål for byens unge som gamle og etablere aftenskole sammen med Fokus.
Vi har et bryglaug som brygger øl fra oktober til marts måned hver torsdag aften med tilhørende spisning. En gruppe er igang med Valstedbogen om livet i Valsted.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Bodil Agesen skrev: 18-11-2018 12:23:37

  Super godt initiativ. Glæder mig til både at hjælpe med og bruge stedet.

 • #2 Elin Margrethe Holst skrev: 18-11-2018 18:47:42

  Et flot arbejde - En super plan for en by som Valsted, hvis indbyggere er en blanding af gamle og unge, indfødte og tilflyttere. Styregruppen har fat i det helt rigtige. OG borgerne i byen kan, skal og vil helt sikkert yde med den indsats, som er mulig for den enkelte. OG så kommer synergien rigtig sving. Helt sikkert tommel op til DEN GODE IDE'

 • #3 Dorthe Thybo Kudsk skrev: 18-11-2018 19:36:27

  Kulturbrugsen Sebber støtter op om ideen med et Mødested i Valsted. Held og lykke med projektet. Sammen er vi stærke!!

 • #4 Christina skrev: 19-11-2018 15:59:56

  Godt initiativ til et fornyet samlingssted for omegnen og byens befolkning, som forhåbentlig vil bringe masser af gode aktiviteter og oplevelser med sig.

 • #5 Jane Tange skrev: 26-11-2018 10:50:08

  Spændende foreningssamarbejde om at tilpasse eksisterende rammer til nye ønsker og behov i byen! Et projekt med stor eksempelværdi for andre byer i samme situation!!

 • #6 Lene Ann Kristensen skrev: 27-11-2018 11:01:34

  Det vil være så godt at få forbedret huset med bl.a ordentlig lyd, så endnu flere vil benytte det til endnu flere arrangementer. Der er helt sikkert basis for praktisk hjælp fra folk i byen til både forbedringerne og til kommende arrangementer.

 • #7 Jakob skrev: 27-11-2018 21:16:54

  En gylden mulighed for at lave det unikke nye mødested, til gavn for alle generationer i Valsted og omegn. Det bliver et sted hvor mennesker mødes, og nye aktiviteter og relationer opstår

 • #8 Jakob Dahl skrev: 27-11-2018 21:49:48

  Som borger i Valsted gennem de sidste 13 år er det 'gamle' foreningsliv omkring idrætsklubben stort set uddød. Det er derfor uhyre vigtigt for vores allesammens landsbyliv at vi bevarer og konverterer og åbner klubhuset for nye aktiviteter og det er samle byen på en nytænkende måde.
  Derfor er det altafgørende for en lille landsby som Valsted at modtage støtte til at realisere dette projekt.

 • #9 Malene Nørgaard Nielsen skrev: 27-11-2018 22:36:25

  Super godt initiativ, som kan styrke den lokale ånd.

 • #10 Mikael Anker Pedersen skrev: 27-11-2018 22:54:34

  Jeg er ret sikker på, at omfanget af aktiviter i vores lille by, begrænses af rammerne i vores gamle klubhus ikke er tidssvarende og indrettet ordenlig til flere forskellige aktiviteter. Når vi får gennemført denne plan, vil der ske en opblomstring af nye aktiviteter og videreudvikling af eksisterende aktiviteter, for både unge som ældre i byen.

 • #11 POUL ERIK SVANHOLM LARSEN skrev: 28-11-2018 09:57:33

  En rigtig god ide`, at klubhuset bliver op to date, og at vi borgere også kan bruge det til andet end sport, vi er gode til at mødes på tværs børn, unge og ældre her i Valsted

 • #12 Lone Folkestad skrev: 02-12-2018 21:59:40

  Det nye mødested giver os mange nye muligheder til bedste for landsbyens borgere.

 • #13 Josefine skrev: 03-12-2018 19:52:32

  Super god idé 👍🏼

 • #14 Kate skrev: 03-12-2018 21:23:04

  Super god idé! Tommel op

 • #15 Britta skrev: 07-12-2018 09:27:02

  Det vil være så dejligt at få opfrisket vores samlingssted

 • #16 Elsebeth Poulsen skrev: 09-12-2018 17:41:50

  Jeg håber virkeligt at dette projekt udvælges. Det vil give mulighed for en tiltrængt renovering af klubhuset. Bla. ser jeg frem til et bedre møde lokale med en bedre akustik.

 • #17 Per Christensen skrev: 02-01-2019 22:17:24

  Super god ide, at bruge klubhuset som samlingsted igen i nye rammer.
  Det kan vi kun støtte op om.