DYRK FÆLLESSKABET

Den gode idé

ECO PARK, AARHUS HAVN
Aarhus Ø har brug for livgivende oaser og mødesteder med sjæl, som kan give bud på grønne og bæredygtige løsninger, på vores byer og samfunds fælles udfordringer.

Vores ambitionen er at Aarhus Havn, skal bidrage hertil ved at synliggøre FN´s 17 Verdensmål og understøtte visionen om etablering af en blivende eco park.

For at dette skal lykkes, er der behov for at skabe en række fysiske prototyper og tests på havnen, hvor frivillige kan dyrke jorden, bæredygtigheden og fællesskabet.

https://stiften.dk/aarhus/Her-er-starten-paa-en-groen-havnepark/artikel/471737

Projektets fysiske rammer

Med afsæt i den på havnen, allerede etablerede dome, er det ønsket at skabe rammerne for at mennesker kan mødes og udvikle bæredygtige prototyper og tests, gennem samskabelse mellem borgere, kommune, virksomheder, institutioner og lokalsamfund.

Med opbygning af et drivhus til lokal dyrkning, for nu 50 frivillige og aktive samt et fælleskøkken, vil det blive muligt at mødes om det helt basale; måltidet, om at dyrke jorden, byen og fællesskabet på havnen i Aarhus C. Dette med en ambition om at skabe en lokal urban farming case i Aarhus C, som et åbningstræk mod en blivende eco park.

Det omfatter projektet

I drivhuset vil de frivillige aktive medlemmer kunne forspire, tørre frø, bygge ormegård, bokashi kompostere samt dyrke afgrøder til fællesspisning og til høst i forbindelse med VIA University College sommerskole 2019, med deltagende fra hele verden, med fokus på FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

For at kunne skabe en endnu større grad af samskabelse, sammenhængskraft og dialog mellem havnens mange brugere og besøgende, er der behov for at etablere fælleskøkken til fællespisninger, workshops, events med meget mere.

Ambitionen er at skabe en åben platform for bæredygtig udvikling.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

DYRK Fællesskabet organiseres mellem:

NGO´en Mejlgade Lab, der arbejder for grøn omstilling gennem konkrete tiltag og aktiviteter i Aarhus C.

50 aktive, som idag dyrker jorden og fællesskabet på havnen i Aarhus c.

Borgmester- og Ledelsessekretariatet, Aarhus Kommune, med fokus på innovation, samskabelse, bæredygtighed og social økonomi.

Smag på Aarhus, Aarhus Kommune.

Dyrkning på havnen udføres af frivillige og engagerede ildsjæle. Opbygning af de mindre krævende elementer af drivhuset og fælleskøkken vil ligeledes blive udført af frivillige.

Relationen til lokalsamfundet

Med afsæt i udviklingen af den sidste del af Aarhus Ø, De Bynære Havnearealer og en politisk vedtaget strategi om at fortætte byen, er det afgørende vigtigt at skabe grønne åndehuller, med plads til liv og luft. Mødesteder hvor mennesker kan mødes, stresse af, tænke og skabe nyt, blive inspirerede og forelskede.

Steder hvor byens borgere kan dele synspunkter og bidrage, med bud på hvordan vi fælles, skaber den gode, bæredygtige og sammenhængende by for alle.

En by og et lokalområde, hvor alt det nye og grå, får dynamisk, grønt, bæredygtigt og levende modspil, med plads til samskabelse.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet