En fremtid for alle unge

Den gode idé

Mange unge mænd i udsatte boligområder oplever på tværs af europæiske storbyer at være nødt til at opholde sig udenfor, fordi der hverken er fysisk eller kulturel plads til at opholde sig i hjemmet. Udenfor er der mangel på varme, overdækning og indhold i hverdagen. Mange af de unge mænd ender i sociale problemer og kriminalitet og skaber derfor stor utryghed for andre.

Det vil initiativet Urban Dreams nu ændre på ved at udvikle et midlertidigt fritids- og kulturtilbud, der løser de fundamentale behov for varme og ly og skaber rum for sociale eksperimenter, som kan give unge en bedre fremtid!

Projektets fysiske rammer

Drømmen er et midlertidigt fritids- og kulturtilbud i Sundby på Amager, fordi:
- Unge fra Urbanplanen gør brug af netop dette område og fordi
- Den lokale områdefornyelse for Sundby har en indsats ’Unge skaber byrum’, som bliver inviteret med i et samarbejde.

Sundby rummer tre mindre og meget forskellige bykvarterer på Amager, som gennemskæres af trafikerede veje og store sports- og parkarealer. Samtidig rummer Sundby en række grønne arealer, som har unikke potentialer for unge over 18 år, som ikke har den fornødne plads i hjemmet til at udfolde et ungdomsliv.

Det omfatter projektet

Fritids- og kulturtilbuddet skabes af moduler i en åben struktur med en æstetik, der opfordrer til god adfærd og indbyder til at udfolde det ungdomsliv, der ikke lader sig gøre på gaden.

Områdets øvrige unge inddrages i at udvikle og indrette tilbuddet. Herefter inddrages de i udviklingen af 3 eksperimenter, der skal sikre unge en større livskvalitet og bedre livsmuligheder:
- Hvordan skabes et sted uden ballade, kriminalitet og gangstermentalitet?
- Hvordan skabes større forståelse for og tilknytning til det danske samfund? og
- Hvordan sikres unge en bedre social fremtid?

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet understøttes af den lokale boligsociale indsats, som giver sparring og administrerer økonomien. Indsatsen har i flere år eksperimenteret med at lade beboere styre udviklingen af sociale indsatser. Der er etableret et arbejdsfællesskab af 25 udsatte unge fra 17-21 år, som er frivilligt initieret og projektet er udviklet og planlagt på baggrund af selvudviklede analyser på baggrund af tidligere erfaring med samme.

I projektet hyres ekstern rådgivning til endeligt design og entreprenør til opsætning og udformning. Forskere fra Københavns Professionshøjskole vil indgå i evaluering af de 3 eksperimenter.

Relationen til lokalsamfundet

Projektet planlægger at gå i dialog om samarbejde med områdefornyelsen for Sundby i Københavns Kommune. De har til opgave at udvikle parker og byrum i Sundby i samarbejde med kvarteret i perioden frem til 2022. Et sådant samarbejde vil sikre, at nødvendige regulativer overholdes og samtidig give rum for sparring, benspænd og inddragelse af andre beboere.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Claus alfred jørgensen skrev: 11-12-2018 07:48:24

  Det lyder dejligt at der forsøges at skabes et mønsterbrud der rummer aktive stedkendte unge og at de har en stærk forskergruppe i baghånden som hjælper dem med at finde den rette smalle sti og fastholde de vigtige temaer
  Pøj pøj med støtteansøgning om økonomisk hjælp til at fuldføre det spændende projekt
  Kærlig hilsen og god jul

 • #2 Thomas skrev: 11-12-2018 14:21:44

  Fantastisk idé!
  Det er både en fordel for kollektivet og de udsatte.
  Aktuelt, har vi brug for flere unge med uddannelser, og det kan Urban Dreams forhåbenligt gøre noget ved, i sidste ende.

 • #3 Anders skrev: 11-12-2018 17:56:24

  Virkelig spændende! Fedt i tager kampen op og hjælper de unge og vores fremtid.

 • #4 mette Jo Leisner skrev: 16-12-2018 23:40:05

  Skønt at der er knyttet nogle refleksioner til brug af og mål med stedet