Et trygt rum for hjemløserådgivning

Den gode idé

I Kompasset ønskede vi at sikre at 'pausen' fra en hjemløs tilværelse på gaden i Kbh blev bedst mulig - gadesovere havde brug for at at tanke op, få kortvarig ro i krop og sind samt tale ud med en nærværende frivillig mentor/medarbejder, der havde tid, omsorg og overskud. Kompasset er et hus med mange funktioner og mennesker. Der var sjældent ro og de daværende fysiske rammer begunstigede ikke den vigtige rådgivning og coaching af nødstedte, pressede individer. Hjemløse og frivillige ønskede i et positivt fællesskab at kreere et bedre rum til at nå hinanden, klarhed og et øjeblik af rekreativ ro.

Projektets fysiske rammer

Projektet har skabt ro og tryghed omkring hjemløserådgivningen.
Rådgivning, mentorcoaching og administrationen af huset var hidtil i et og samme rum, hvor 6 medarbejdere, 2-3 frivillige og 2-3 hjemløse brugere hver dag befandt sig i samme lokale. Et virvar af samtaler på forskellige sprog huserede og de frivillige, samt lønnede medarbejdere oplevede, hvor svært det var at afholde en intim tillidsopbyggende samtale med de udenlandske hjemløse. Støj og samtaleafbrydelser øgede frustrationsniveauet for de allerede meget stressede og sårbare rådsøgende. I kaos blev sjældent de mest realistiske, langsigtede beslutninger for eget liv truffet.

Det omfatter projektet

Ombygningen omfattede en 17,5 m2 udvidelse af eksisterende rådgivnings-/kontorfaciliteter, således at der blev skabt flere private rådgivningsrum, som ikke var gennemgangsrum, forbedring af frivillig/mentorrådgivningen og bedre flow for de fysiske rammer, så arbejdsforholdene var mindre psykisk og fysisk belastende. Samarbejdspartner Emergency Architecture & Human Rights stod for design og projektledelse af ombygning. Personale og hjemløse blev involveret i projektet i det omfang, det var muligt fx: indkøb og fremskaffelse af materialer, maling etc. Frivillige og brugere blev især inddraget først.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

I fællesskab ønskede vi at omorganisere og optimere Kompasset til gavn for det gode møde. Gennem fælles indsats var projektets ambition at genskabe den enkeltes følelse af at have en funktion i tilværelsen, som ellers blev præget af usikkerhed, utilstrækkelighed og håbløshed. Jo mere inddragelse, jo højere selvværd. Frivillige og brugere skulle sammen med håndværkere etablere stedet. Et gunstigt samarbejde, som vi havde god erfaring med, da vi opbyggede udendørsrummet, Byoasen, på vores 500 m2 tidligere p-plads. Det var den ’samskabende proces’ der var i centrum, jf. Kompassets brede frivilligerfaring.

Relationen til lokalsamfundet

I Kompasset har vi erfaring med fællesaktiviteter og arbejdsdage med brugere og naboer: madlavning, havearbejde, teater, spil og div. Brugerne oplever især følelsen af at være ’til nytte’. I løbet af de sidste to år har Kompasset inddraget lokalområdet og stillet fx Byoasen til rådighed for naboer. Også nu opfordrer vi som altid til integrerende udvekslingsmøder på tværs! Bispebjerg Lokaludvalg, Områdefornyelsen NV samt TMF i Kbhs kommune var samarbejdspartnere og bakkede op. TMF havde netop i nov '18 givet tilladelse til at vi kunne holde natåbent - en længe ventet løsning med enorme muligheder!

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Jawhara skrev: 11-12-2018 14:49:26

  Everyone should have the right for a safe and comfortable space.

 • #2 Jens Ryhl skrev: 11-12-2018 16:28:45

  Rigtigt spændende med samarbejde mellem frivillige, naboer, brugere og håndværkere.

 • #3 Ada skrev: 11-12-2018 20:10:20

  Fantastisk genemtækt projekt

 • #4 Miguel Vega skrev: 11-12-2018 20:50:01

  Fantastisk projekt!!

 • #5 Charlotte Vida Nielsen skrev: 12-12-2018 08:31:21

  Hvor er det et fantastisk. Projekt

 • #6 Vibeke Berndtson skrev: 12-12-2018 13:01:01

  Bestemt et projekt der er værd at bakke op om.