Et trygt rum for hjemløserådgivning

Den gode idé

I Kompasset vil vi sikre at 'pausen' fra en hjemløs tilværelse på gaden i Kbh bliver bedst mulig - gadesovere har brug for at at tanke op, få kortvarig ro i krop og sind samt tale ud med en nærværende frivillig mentor/medarbejder, der har tid, omsorg og overskud. Kompasset er et hus med mange funktioner og mennesker. Der er sjældent ro og de nuværende fysiske rammer begunstiger ikke den vigtige rådgivning og coaching af nødstedte, pressede individer. Hjemløse og frivillige ønsker i et positivt fællesskab at kreere et bedre rum til at nå hinanden, klarhed og et øjeblik af rekreativ ro.

Projektets fysiske rammer

Projektet vil skabe ro og tryghed omkring hjemløserådgivningen.
Rådgivning, mentorcoaching og administrationen af huset har hidtil været i et og samme rum, hvor 6 medarbejdere, 2-3 frivillige og 2-3 hjemløse brugere hver dag befinder sig i samme lokale. Et virvar af samtaler på forskellige sprog huserede og de frivillige, samt lønnede medarbejdere oplever, hvor svært det er at afholde en intim tillidsopbyggende samtale med de udenlandske hjemløse. Støj og samtaleafbrydelser øger frustrationsniveauet for de allerede meget stressede og sårbare rådsøgende. I kaos træffes sjældent de mest realistiske, langsigtede beslutninger for eget liv.

Det omfatter projektet

Ombygningen omfatter en 17,5 m2 udvidelse af eksisterende rådgivnings-/kontorfaciliteter, således at der bliver skabt flere private rådgivningsrum, som ikke er gennemgangsrum, forbedring af frivillig/mentorrådgivningen og bedre flow for de fysiske rammer, så arbejdsforholdene er mindre psykisk og fysisk belastende. Samarbejdspartner Emergency Architecture & Human Rights står for design og projektledelse af ombygning. Personale og hjemløse involveres i projektet i det omfang, det er muligt fx: indkøb og fremskaffelse af materialer, maling etc. Frivillige og brugere vil især inddrages først.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

I fællesskab ønsker vi at omorganisere og optimere Kompasset til gavn for det gode møde. Gennem fælles indsats er projektets ambition at genskabe den enkeltes følelse af at have en funktion i tilværelsen, som ellers præges af usikkerhed, utilstrækkelighed og håbløshed. Jo mere inddragelse, jo højere selvværd. Frivillige og brugere skal sammen med håndværkere etablere stedet. Et gunstigt samarbejde, som vi har god erfaring med, da vi opbyggede udendørsrummet, Byoasen, på vores 500 m2 tidligere p-plads. Det er den ’samskabende proces’ der er i centrum, jf. Kompassets brede frivilligerfaring.

Relationen til lokalsamfundet

I Kompasset har vi erfaring med fællesaktiviteter og arbejdsdage med brugere og naboer: madlavning, havearbejde, teater, spil og div. Brugerne oplever især følelsen af at være ’til nytte’. I løbet af de sidste to år har Kompasset inddraget lokalområdet og stillet fx Byoasen til rådighed for naboer. Også nu opfordrer vi som altid til integrerende udvekslingsmøder på tværs! Bispebjerg Lokaludvalg, Områdefornyelsen NV samt TMF i Kbhs kommune er samarbejdspartnere og bakker op. TMF har netop i nov '18 givet tilladelse til at vi kan holde natåbent - en længe ventet løsning med enorme muligheder!

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Jawhara skrev: 11-12-2018 14:49:26

  Everyone should have the right for a safe and comfortable space.

 • #2 Jens Ryhl skrev: 11-12-2018 16:28:45

  Rigtigt spændende med samarbejde mellem frivillige, naboer, brugere og håndværkere.

 • #3 Ada skrev: 11-12-2018 20:10:20

  Fantastisk genemtækt projekt

 • #4 Miguel Vega skrev: 11-12-2018 20:50:01

  Fantastisk projekt!!

 • #5 Charlotte Vida Nielsen skrev: 12-12-2018 08:31:21

  Hvor er det et fantastisk. Projekt

 • #6 Vibeke Berndtson skrev: 12-12-2018 13:01:01

  Bestemt et projekt der er værd at bakke op om.