Et bæredygtigt mødested

Den gode idé

Ønsket er at styrke og synliggøre Pederskers image som et fællesskab der aktivt omstiller til et mere bæredygtigt lokalsamfund. De kommende år vil lokalområdet inkl. sommerhusområderne bl.a. være forsøgsområde for nye genbrugsordninger. Det vil vi synliggøre ved at omdanne centrale byrum, så vore vaner lettere brydes i retning af mere genbrug og genanvendelse, og så byens naturlige samlingssteder styrkes.

Sagnlegender, kulturspor og oplevelsesmuligheder, som lokalområdet er så rigt på, vil indgå som en integreret del af indretningen for at styrke lokalområdets identitet og tiltrækningskraft.

Projektets fysiske rammer

Projektet er fysisk forankret i hjertet af Pedersker ved Brugsforeningen, Samlingshuset og den tidligere BAF-bygning, der i dag anvendes til flaskegenbrug, magasin og cykeludlejning. En ny indretning skal give plads til eksperimenter med nye måder at genanvende og genbruge, bl.a. i form af deleordninger.

Pedersker Samlingshus råder ikke over udendørs arealer. Som led i projektet vil dele af haven til Brugsen blive omdannet til et udendørs mødested, der også kan danne ramme om udendørs fællesaktiviteter. Haven vil bl.a. blive åbnet mere op og en bedre forbindelse skabt til Lynggårdsskoven.

Det omfatter projektet

1) Delvis genopretning af den tidligere BAF-bygning og indretning af et laboratorium for genbrug og genanvendelse.

2) Ny iscenesættelse af de centrale byrum omkring Brugsen, herunder haven der tænkes indrettes med rumdannende elementer af bl.a. genbrugstømmer og beplantning. Et helhedsgreb skal sikre et løft af det samlede område, herunder en funktionel indretning af ganglinjer og skiltning samt en flersidig anvendelse af arealer.

3) Synliggørelse af lokal kulturhistorie, bl.a. lokale sagn, kulturspor og seværdigheder, vil indgå ifm. indretningen af BAF-bygningen og samlingsstedet.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet er forankret i en styregruppe af lokale ildsjæle med repræsentanter for Pedersker Lokalforening, Dagli´Brugsen Pedersker og Sydbornholms Privatskole samt Bornholms Affaldshåndtering (BOFA). Lokale ønsker og idéer vil danne baggrund for beslutninger med lokalsamfundet inspireret af faglige oplæg. Lokale grupper af frivillige vil løbende løse konkrete delopgaver, hvilket vil være afgørende for projektets gennemførelse, og for at opnå lokalt ejerskab.

Dele af projektet er initieret som et offentligt/privat samarbejde mellem Brugsen og BOFA med Pedersker-Sømarken som forsøgsområde.

Relationen til lokalsamfundet

Lokalområdet i Pedersker har opbygget en stærk social sammenhængskraft. Der er tradition for stort fremmøde til de månedlige fællesspisninger, udflugter og andre lokale aktiviteter i regi af lokalforeningen. Byen har en del ældre borgere, men har i de senere år også formået at tiltrække børnefamilier der vælger nærheden til Sydbornholms Privatskole med dens fokus på bæredygtighed, natur og friluftsliv. For at sikre fortsat tilflytning må byen imidlertid udmærke sig yderligere ved en stadig omstilling i retning af et mere bæredygtigt samfund – miljømæssigt såvel som økonomisk og socialt.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Ole Nielsen skrev: 15-11-2018 10:28:58

  En rigtig god sag at støtte.

 • #2 Morten Edlers skrev: 15-11-2018 10:29:32

  Fin ide, vi ser frem imod en grønnere by og ø. Kan vi som borgere i Pedersker hjælpe til med at moder-natur får det bedre, så er vi med.
  Vi glæder os også til en eventuelt deleordning af forskellige maskiner, og på at projektet kan blive en realitet.

 • #3 Ronald Kofoed-Rasmussen skrev: 15-11-2018 11:07:37

  Et godt projekt som fortjener støtte. I Pedersker har man valgt fællesskabet til og kæmper for det. Projektet med et torv, samlingsbrugs m.v. vil kunne styrke sammenholdet, opbakningen og ikke mindst skabe mere attraktivt bymiljø for borgere og turister. Fortsæt det gode arbejde.

 • #4 Musse Larsen skrev: 15-11-2018 11:36:52

  Lad os komme igang!

 • #5 Annette Speed Kjeldsen skrev: 15-11-2018 12:24:09

  Super godt projekt. Hvor er det dejligt med de mange ildsjæle i alle aldre der findes i Pedersker.

 • #6 Carl Henrik Siegfred skrev: 15-11-2018 17:12:06

  Dette er en sag der er værd at søtte, og en rigtig god ide til optimering af vores lokalsamfund

 • #7 Ann Due skrev: 15-11-2018 20:20:54

  Kan kun støtte op om det gode initiativ 👍

 • #8 Lisbet Rasmussen skrev: 16-11-2018 07:36:05

  Selv om jeg bor på kanten af pedersker glæder det mig meget at se dette fine initiativ.

 • #9 Inge Eriksen skrev: 16-11-2018 08:23:20

  Fantastisk ide, det vil jeg meget gerne støtte op om. Det er fantastiske mennesker, der kæmper for deres lokale område. Kommer her oftest om sommeren. Vi er meget glade for den lokale brugs.

 • #10 Susanne Jørgensen skrev: 16-11-2018 14:13:30

  Vi står sammen i det lille samfund.

 • #11 Dan Olsen skrev: 16-11-2018 14:22:58

  dejligt at der sker noget i Pedersker

 • #12 Flemming Larsen skrev: 17-11-2018 11:14:57

  Jeg synes det lyder som et spændende projekt. Hvis jeg på nogen måde kan bidrage med noget på IT-området, det være sig lidt HW eller blot teknisk kunnen, bidrager jeg gerne.
  Jeg kommer fra Pedersker og vil gerne støtte op omkring lokale initiativer.

 • #13 Kaj Jørgensen skrev: 18-11-2018 11:00:46

  Det er et godt projekt til gavn for Pedersker og miljøet.

 • #14 Catja Speed Kjeldsen skrev: 19-11-2018 19:06:09

  Fantastisk tiltag. Jeg håber at der bliver let tilgængelige undervisningsforløb, evt i sammenhæng med en app og eller tilkobling af læringsprogram, således at projektet kan være lærerigt for alle skoleklasser :-)

 • #15 Peer Kjøller Riis skrev: 20-11-2018 18:07:27

  Der er Tale om et virkelig godt initiativ og det er dejligt at så mange bakker op om projektet, som uden tvivl vil medvirke til en positiv udvikling af den lille landsby, der i mange år har “levet en hensygnende tilværelse!”
  Vi støtter meget gerne et “BÆREDYGTIGT MØDESTED”

 • #16 Karen Nisbeth skrev: 12-12-2018 19:56:52

  Håber, det lykkes1

 • #17 Michael Berg Larsen skrev: 13-12-2018 09:08:02

  Pedersker rules.