Flådestation ved Filmtorvet

Den gode idé

Efter renoveringen af Filmtorvet i 2016 er området i stigende grad blevet et mødested for mange aktiviteter i Holbæk By med aktivi-teter som udendørs storskærmsbiograf, koncerter, bagagerums-salg, folkekøkken, veteranbiltræf, sport m.v.

Sidesporet ønsker at udvikle Filmtorvet som et lokalt samlingssted for unge i Holbæk.

Noget som de unge finder populært ved Filmtorvet er muligheder-ne for at bade i havnebassinet.

Sidesporet vil styrke mulighederne for at dyrke de maritime akti-viteter. Dette er baggrunden for projekt Flådestationen ved Film-torvet.

Projektets fysiske rammer

Flådestationen ved Filmtorvet indebærer etablering af en maritim platform for badning, fiskeri, musik etc.

Fra kajkanten ved bryggen er det planen at etablere en landgangsbro ud til en samling flåder, som danner rammen om de maritime aktiviteter.

Projektet planlægges opdelt i fase 1 (etablering af Flådestation) og fase 2 (udbygning af Flådestation).

Det er ønsket at kunne realisere hele projektet inden sommeren 2019.

Holbæk Kommune har givet tilsagn om medfinansiering af fase 1.

Det omfatter projektet

Flådestationen vil betyde en styrkelse af den tiltrækningskraft Filmtorvet allerede har i dag overfor i særlig grad de unge i byen.

Mange unge omfatter i dag Filmtorvet som ’deres’ mødested i Holbæk. Her er der mulighed for at de unge kan mødes på deres præmisser med musik, grill og hyggeligt samvær.

Her er plads til musik og ’lidt larm i gaden’ uden risiko for at genere naboerne.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Sidesporet ønsker at de unge inddrages aktivt i frivilligaktiviteter sammen med de korps af voksne frivillige som allerede er knyttet til Sidesporet.

Projektet gennemføres i samarbejde med følgende parter:

Edvars&Edvars (Skitseforslag, Projektforslag, Detailtegning, Mø-deaktiviteter

NBC Marine (Flydebroer m.v.)

Manta Contractors Aps (Rådgivning og tilsyn)

Relationen til lokalsamfundet

Sidesporet har gennem 25 år udviklet sig til en aktiv spiller i lokalsamfundet, og driver i dag bl.a. Hotel Sidesporet, Musikklubben, Kulturbiografen Frysehuset, Den Levende Børnekultur, Tyrkisk Bad, Klatreparken, Skøjebanen Isrosen m.m.

Sidesporet er baseret på non-profit aktiviteter.

Etablering af Flådestationen ved Filmtorvet passer ind i Sidesporets ønske om gennem sine aktiviteter og arrangementer at støtte og fremme det kulturelle liv i lokalområdet.

Se nærmere på www.sidesporet.dk

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Normann Sloth skrev: 07-12-2018 09:40:31

  Super spændende projekt, som vil styrke området og aktiviteterne på havn såvel som i området generelt. Og med den erfarne projektleder Niels Bo ved roret er der som altid både spændende visioner og balast for at indfri dem.

 • #2 Anne-Mette Hajslund skrev: 07-12-2018 12:56:49

  Rigtig god ide, jeg har selv deltaget i forskelligt på arialerne omkring Kulturbiografen ( jeg kan ikke kaldes ung 66 år) det har hver gang været en fornøjelse også bare at gå en tur i området👏👏👏👏

 • #3 Anette Lindegaard Christensen skrev: 07-12-2018 14:05:33

  Hvad ville Holbæk være uden Sidesporet? Kan kunne støtte op om endnu et fantastisk projekt, som udnytter byens beliggenhed ved Fjorden til at give byen identitet og berige bylivet.

 • #4 Mai-Britt Buur skrev: 07-12-2018 16:33:47

  Fint initiativ