Fællesskaber og roning i årevis!

Den gode idé

Sønderborg Roklub har åbnet dørene til kommunens borgere takket være mange frivillige medlemmers indsats. Der tilbydes aktiviter til RoBattle, hvor 500 skoleelever træner til SkoleOl, Projekt Cool-unge med trivselsproblemer, "Sund Mand"-mænd med livsstilsproblemer, Gymnasieroning, Universitetsroning, Firmakaproning, Aktiv Sommer for skolebørn og kursusvirksomhed. Det er et aktivt sted for klubbens medlemmer(7-85 år) med ro- og træningstilbud og fælles arrangementer hele året rundt. Aktiviteterne kræver plads og bedre faciliteter, så projektet er en udbygning og energioptimering af hovedhuset.

Projektets fysiske rammer

Sønderborg Roklub kan fejre 100 års jubilæum i 2021. De maritimt udseende bygninger er bevaret i deres oprindelige form, men qua alder og stigende aktiviteter er en gennemgående renovering påtrængt med opfyldelse af nutidige krav til badefaciliteter, rummelighed og ventilation, energiforbrug og brandsikring. På energiområdet er der i 2015 foretaget væsentlige energiforbedrende foranstaltninger i form af etablering af varmepumpeanlæg, hvor varmen hentes i Alssund, solceller og solvarmeanlæg. Det er dog påkrævet med byggetekniske forbedringer før driftsudgifter på energiområdet kan bringes i 0.

Det omfatter projektet

Projektet omfatter hovedhuset med det formål: 1. At imødekomme en fremtidssikret udvidelse med behov for plads til et stigende antal medlemmer og andre brugere af faciliteterne, hvor en udvidelse af de bestående rammer især på fitness-området og undervisnings faciliteter samt flere toiletter og forbedrede badefaciliteter er nødvendig. 2. At gennemføre en energibesparende ombygning og færdiggørelse af byggetekniske tiltag for dermed at leve op til Sønderborg Kommunes energiplan, Projekt Zero 2029. 3. At huset lever op til nutidens byggeregulativ og krav til brandsikring.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Ansvarlig for gennemførelse af projektet er Sønderborg Roklubs bestyrelse i samarbejde med Arkitektkontoret 96, Sønderborg og Ingeniørfirmaet Lars Bech, Sønderborg.
Økonomisk projektstyring varetages af roklubbens formand, kasserer og 1 medlem fra projektgruppen.
Roklubbens medlemmer vil i den udstrækning det er muligt bidrage med frivillig arbejdskraft i forbindelse med nedbrydning af overbygning, malerarbejde, opsætning af lofter, gulvbelægning, samt opsyn og oprydning undervejs i projektet. Der er udarbejdet overordnet tidsplan samt oversigt over frivilliges arbejde med ansvarsfordeling.

Relationen til lokalsamfundet

Åbne døre til lokalsamfundet har medført øgede aktiviteter i roklubben, og de mange frivilliges indsats har medført mange gode fællesskaber og nye sociale relationer, dels blandt roklubbens egne medlemmer og dels til skoler, firmaer, institutioner og kommune. Det har medført synlighed og en øget interesse for rosporten. Det har været muligt efter mange år at starte ungdomsafdelingen op på ny og universitetsroning er ligeledes kommet på programmet med gode tilbud til universitetets studerende. Events for tilflyttere fra forskellige nationer har været en stor succes og har skabt nye relationer.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Rasmus Caspersen skrev: 20-11-2018 20:03:55

  Støtter Sønderborg Roklub

 • #2 Caroline Hansson skrev: 07-12-2018 06:43:50

  Støtter Sønderborg roklub

 • #3 Bjarne Bruun Sørensen skrev: 12-12-2018 09:19:30

  Støtter Sønderborg Roklub.

 • #4 Doris Qvist skrev: 12-12-2018 09:50:56

  Jeg støtter Sønderborg roklup

 • #5 Randi Zubeck skrev: 12-12-2018 10:56:20

  Støtter Sønderborg Roklub

 • #6 Gerner Petersen skrev: 13-12-2018 16:47:05

  Støtter Sønderborg Roklub, de trænger virkelig til at få opgraderet klubhuset til nutidens standard

 • #7 Hans E Rasmussen skrev: 15-12-2018 01:52:58

  Støtter hermed fuldt ud Sønderborg Roklubs ønske om fornyelse af bygninger og interiør, for at skabe et moderne aktivitetshus med rosporten som samlingspunkt for klubbens medlemmer.

 • #8 Hanne Schleisner-Petersen skrev: 15-12-2018 01:56:00

  Giver hermed fuld støtte til Sønderborg Roklubs fornyelse af bygninger og faciliteter i rosportens navn.