Folkemekka Kystskolen

Den gode idé

Nordfyns Kommune er netop kåret til Danmarks fedeste - i ordets oprindelige betydning! Der er derfor generelt meget stort behov for motion, hvorfor vi opretter Foreningsfitness i samarbejde med Bevæg dig for livet.
For at tiltrække den primære målgruppe, kombinerer vi med eSport og andre interessante aktiviteter.
Der vil være tilbud om fordybelse i sund kost.
IT-systemerne vil, når det ikke er de unge, der besætter dem, blive brugt til undervisning af seniorer, hvor det bl.a. vil blive muligt at lære brug af PC i Microsoft programmer, samt i brug af Netbank, eBoks, telemedicin og lignende.

Projektets fysiske rammer

Den tidligere SFO-bygning ligger på 4. år ubrugt hen. Nordfyns Kommune har stillet bygningen vederlagsfrit til rådighed for Folkemekka, mod at vi selv afholder driftsudgifterne.
Fitness vil blive etableret i 2 lokaler på samlet 200 m2, den ene afdeling for styrketræning, mens den anden primært vil være motion med mulighed for socialt samvær.
eSport/PC-undervisning vil have 10 stationer.
I køkken/samlingslokale vil der være læring om sund kost.
Der vil også være tilbud om traditionel ungdomsklub, og desuden være mulighed for at afprøve sine færdigheder i det eksisterende sløjdværksted.

Det omfatter projektet

Projektets hovedtema er fokus på overvægt - primært blandt unge og yngre personer. Det vil derfor være fitness, der prioriteres højest.
For at få målgruppen i tale, tilbyder vi aktiviteter, der tiltrækker denne, og gør en stor indsats for at få dem til at interessere sig for motion og velvære.
Initiativgruppen er meget bevidst om vigtigheden i at motivere, og ikke "tvinge" til fitness og sund kost, men på bedste pædagogiske vis animere til sundere livsstil.
Seniorer der får mulighed for at lære noget om PC-brug, vil naturligvis også få mulighed for at dyrke motion tilpasset deres niveau.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Initiativgruppen består af personer fra lokalområdet, primært fra lokalråd og idrætsforening. Det er rutinerede foreningsledere, der sammen med unge står bag initiativet. Der er etableret en forening, som forventer godkendelse af Folkeoplysningen, som - foruden kontingent fra deltagerne - skal være med til at sikre fremtidig drift.
Der er nedsat et udvalg, der udelukkende består af unge under 25 år, som skal stå for fitness og eSport, mens sund kost varetages af et udvalg i bred aldersgruppe spændende fra 16 til 50 år.
Udvalget der har ansvar for ungdomsklubben er ligeledes bredt sammensat.

Relationen til lokalsamfundet

Da både lokalrådsmedlemmer og den stedlige idrætsforening er med i initiativgruppen, og den lokale skole er samarbejdspartner, har projektet meget tætte relationer til lokalområdet.
Idéen til projektet kom på et beboermøde i september 2017, hvor 80 personer var samlet for at komme med idéer til aktiviteter i lokalområdet.
Der var meget stor tilslutning til idéen om dette projekt, og arbejdsgruppen har gjort en stor indsats for at udarbejde det endelige projekt, der er udarbejdet i tæt samarbejde med DGI/DIF og "Bevæg dig for livet", som også deltager økonomisk i projektet.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Kjeld Hansen skrev: 03-11-2018 15:00:51

  Et projekt med stor folkelig opbakning - områdets størrelse taget i betragtning.

 • #2 Marie-José Jensen skrev: 09-11-2018 15:36:08

  Fantastisk idé, støtter op om det

 • #3 Carina Kajhøj Jensen skrev: 12-11-2018 21:41:58

  Et rigtig godt initiativ, der giver mulighed for lokal udvikling og nye muligheder for dem, især unge, som ikke er til traditionel foreningssport. Og så er det tæt på...

 • #4 Mogens Stougaard skrev: 13-11-2018 09:11:39

  En initiativ for bevarelse af aktiviterne i lokalsamfundet

 • #5 Jan Becher skrev: 14-11-2018 10:34:26

  Fin ide!

 • #6 Tina skrev: 14-11-2018 15:36:39

  Håber at projektet bliver en realitet, ville give et boost til nærområdet