Fra Forsamlingshus til Borgerstue

Den gode idé

At skabe et moderne samlingssted med fleksibel, åben og nem adgang for foreninger, virksomheder og andre arrangører af kulturelle og sociale arrangementer. Modernisering af tilgangen til at bruge huset: 1) Adgang for alle primære brugermedlemmer med nøglekort. 2 On-line reservation i kalender (først til mølle). 3. Ny husorden: brugerne sørger for oprydning, opvask, lukning og slukning. Ud over brugernes arrangementer vil foreningens bestyrelse lave egne arrangementer med udgangspunkt i egnes behov og medlemmernes ønsker: eksempler øko-madlavningskurser med lokale råvarer, fællesspisninger m.m.

Projektets fysiske rammer

Det er besluttet at satse på bevarelse af husets rammer og udseende frem for at rive ned og bygge nyt. Årsagen til dette er, at forsamlingshuset er en væsentlig del af Thises historie, og at bygningen passer godt ind i landsbybilledet. De ydre rammer ønskes derfor bevaret, men med nye, større og fleksible muligheder indenfor. I den tid, der er brugt på at nå frem til nærværende projekt, er det lykkedes at realisere mange forbedringer: Nyt tag på hele huset, udskiftet gammelt oliefyr med energivenlig varmepumpe, renoveret toiletter, alt er fuldt finansieret uden gældsætning.

Det omfatter projektet

Projektet i nu faseopdelt og renovering af store sal (fase 4) er udskudt og indgår ikke længere i projektet.
Projektets fase 1: tilbygning af opvarmet og uopvarmet depot realiseres i 2018 og frigiver således de nødvendige rum til de øvrige udvidelser af køkken og Borgerstue (Fase 2 og 3). Fase 1 er således heller ikke en del af dette projekt.
Nuværende "lille sal" og gammel sparekasselokale sammenlægges til et storrum og omdannes til borgerstue. Vinduer ændres til terrassedøre, og der etableres nye døre til lounge.(Fase 2)

Køkken sammenl. med koldrum, isoleres, nyt tag, renoveres. (fase 3)

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet forventes gennemført med bestyrelsen som tovholder og organisator af frivillig arbejdskraft. Foreningen har stor erfaring med frivillig arbejdskraft og har tilsagn fra medlemmerne herom.
Se vedhæftede historik om erfaringerne med frivillig arbejdskraft. Thises beboere er ikke uvant med selv at gå i gang med egne større projekter. Dokumentation herfor: Lysbådehavn, rideklub med rideskole, friskole, børnehave, vuggestue. Alt er etableret af områdets borgere med friv. arbejdskraft, stædighed og økonomisk støtte.
Sidste tiltag: indsamling af 350 t. kr.,overt. og drift af egnens butik.

Relationen til lokalsamfundet

Thise Kultur-og Forsamlingshus er Thises samlingssted til møder, generalforsamlinger, fester mv. Sognets beboere har i 75 år stået sammen om, at huset til enhver tid har fungeret optimalt.
Se vedhæftede beskrivelser af Thises foreningsliv og historikken for huset. Best. og medlemmer er fortsat besluttet for at kæmpe for husets funktion samt for at modernisere driften.
En lang liste med forslag til aktiviteter vil blive forsøgt realiserede i den kommende tid: Madlavningskurser med gæstekokke, fællesspisning, storskærm, pensionistklub, læseklub, foredrag, koncerter, realiser din egen ide.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Knud Gert Andersen skrev: 20-11-2018 16:35:00

    I dette projekt er det bærende, at "huset" bevarer historien i bygningerne: de bevares i den oprindelige 1943´er stil.

  • #2 Jens Jensen skrev: 11-12-2018 09:16:12

    Kære bestyrelse - et godt projekt som uden tvivl vil understøtte og fremtidssikre det sociale liv og sammenhold i Thise.

    Projektet anbefales støttet