GENERATIONSBROEN I LÅSBY

Den gode idé

På fodboldbanen spiller drengene, i hallen er pigerne i gang med at træne til weekendens kamp, samtidig mødes seniorerne til banko i forsamlingshuset, og om aftenen mens far putter børnene, løber mor en tur for sig selv. Sådan er det i de fleste lokalsamfund – vi er sammen med dem, der ligner os selv.

Men hvad sker der, når et lokalsamfund beslutter sig for at afprøve nye måder at være sammen på og bygge bro mellem mennesker? I Låsby har borgerne en vision om at bevæge mennesker til at mødes på tværs af generationer; at bevæge en hel by til en større grad af medborgerskab og sammenhængskraft.
Projektet er et forprojekt der skal undersøge netop disse spørgsmål.

Projektets fysiske rammer


Projektet skal undersøge, hvordan mødestederne i byen skal tænkes sammen – skolen, hallen, svømmebadet, søparken, og forsamlingshuset. Der skal skabes fysiske forbindelser med legesteder, gemmesteder, belægningsmønstre i farver, der guider borgerne til at komme ud og indgå i nye relationer. Der skal skabes mentale forbindelser med aktiviteter, der samler og inddrager forskellige mennesker.

Både hallen og skolen rummer gode bygningsmæssige kvaliteter, og der er store potentialer i forhold til at sammentænke og koble byrummet, så der skabes nye mødesteder med bevægelse som omdrejningspunkt – en bro mellem generationer.

Det omfatter projektet

Første skridt er at få samlet borgerne på tværs af alder og interesser. Skolens lærere, plejecentret, foreningsfrivillige herunder seniorklubben er vigtige ”drivere” i projektet. Der skal afholdes en række workshops, hvor borgerne sammen lægger en overordnet plan for deres by og arbejder med, hvordan byens faciliteter kan aktiveres og åbnes op. I samarbejde med professionelle rådgivere udvikles et koncept, der bygger bro, skaber bevægelse og rum for nye møder. Projektets udgangspunkt er, at borgerne med inspiration og støtte fra arkitekter, selv får ideerne og er med til at realisere dem.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet er udsprunget af hallens og skolens samarbejde om at dele faciliteter, så hal- og lokalekapaciteten udnyttes bedst muligt begge steder. Men hvorfor nøjes med skolen og hallen? Hvorfor ikke koble byrummet på som et attraktivt, anderledes og ”bevægende” mødested? Der er indgået samarbejde med Skanderborg Kommune, Låsby Borgerforening, seniorklubben og byens øvrige foreninger. Låsby Hallen er som udgangspunkt ansvarlig for projektet, og det er hallens engagerede frivillige, der står for at planlægge projektet og varetager opgaverne omkring inddragelsen af borgerne.

Relationen til lokalsamfundet

Netop fordi Låsby er et lokalsamfund med ca. 2100 indbyggere er der basis for at gennemføre projektet. Byen er stor nok til, at der er frivillige til at løfte projektet, men lille nok til at borgerne føler et ansvar for deres by. Låsbys DNA er på mange måder den bevægelse, som projektet vil understøtte. Låsby Skole har idrætten højt prioriteret, Låsby Hallen lægger lokaler og baner til mere end 15 idrætsklubber, og om sommeren genlyder byen af plask og latter fra de mange gæster i byens friluftsbad. I midten af Låsby ligger Låsby Søpark med løbestier, cross-fitt stationer, beachvolleybane mm.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Morten Lind skrev: 06-12-2018 11:52:24

  Det ville være så godt at lave en samlingssted i byen. Det mangler vi virkelig - også med den nye udstykning af grunde i Låsby som øger beflokningsantallet med 30 til 35 procent

 • #2 Ole K. Rasmussen skrev: 06-12-2018 13:14:56

  Spændende projekt, som fortjener al mulig støtte. Med alle de aktiviteter, der allerede er i gang, skal der nok være tilstrækkelig med frivillige til også dette nye projekt. Fortjener virkelig fonds støtte.

 • #3 Ole K. Rasmussen skrev: 06-12-2018 13:15:48

  Spændende projekt, som fortjener al mulig støtte. Med alle de aktiviteter, der allerede er i gang, skal der nok være tilstrækkelig med frivillige til også dette nye projekt. Fortjener virkelig fonds støtte.

 • #4 Thorkild S. Kristoffersen skrev: 06-12-2018 17:06:32

  Fint at Låsby Hallen ønsker at vokse. De har min støtte.
  Hvis Låsby skal blive et bedre sted at bo og leve, så skal vi - alle mulige foreninger, institutioner, erhvervsliv, enkeltpersoner - bakke hinanden op, henvise til hinanden og låne til/af hinanden. Gør det!

 • #5 Peter Lundberg skrev: 06-12-2018 21:08:07

  Der er i Låsby et solidt fundament at bygge disse gode og sunde visioner videre på. Det vil kunne blive et fantastisk aktiv for alle generationer samtidig med, at det vil give sammenhængskraft for borgernes aktive fritidsliv.
  Et spændende visionært projekt som fortjener opbakning.

 • #6 Lasse Grønbech skrev: 06-12-2018 21:49:52

  Historisk set har Låsby været en by, hvor man er kommet hinanden ved på kryds og tværs i lokalsamfundet. Et særkende ved Låsby, som var/er unikt for Låsby, specielt sammenlignet med større bysamfund øst for Låsby og storbyen Aarhus. For bevare og styrke dette unikke og givende særkende, er der behov at Låsby Hallen og området omkring styrkes med tiltag her under byens kraftige vækst. Låsby er en by i udvikling med engagerede borgere, der vil byen.

 • #7 Emilie Klitt Pedersen skrev: 07-12-2018 07:37:10

  Fantastisk idé! Som tilflytter kan det være svært at skabe nye relationer i ens nye lokalsamfund, så med dette projekt vil det blive endnu federe og nemmere for de mange nye tilflyttere Låsby får i den nærmeste fremtid :-)

 • #8 Liv skrev: 07-12-2018 20:48:58

  Låsby fortjener opbakning. Vi har så mange frivillige, der knokler for at skabe tilbud til det sociale liv her i byen. De fortjener medvind, da deres insats altid gør en stor forskel.

 • #9 Alma Bastrup Eriksen skrev: 10-12-2018 22:09:23

  Jeg syntes godt om den fremlagte idé. Vi har altid her i Låsby kommet til et godt resultat, når mange borger har lagt deres hoveder sammen og udtænkt nyt, som kan komme mange borger til gode.

 • #10 Bente Kühn Kristensen skrev: 11-12-2018 10:54:24

  Det lyder som et fantastisk, visionært og vedkommende projekt som bestemt kan komme mange mennesker til gode i mulighedernes by.
  Jeg håber projektmagerne tænker institutionerne med i deres planlægning da vi jo har vores daglige virke i byen.
  VH. Bente Kühn, Børnehuset Viften