Gevningehalvøens beboerhus i Lejre

Den gode idé

Vi skaber fremtidens regionale beboerhus i landdistriktet: Et sted hvor mange funktioner samles og gør hinanden mulige. Et modsvar på funktionstømningen på landet. GHUF er husets nye erhvervs- og landdistriktsudviklings-motor – det private initiativ. Civilsamfundet er repræsenteret ved beboerhuset og bylauget, og biblioteket er der som offentligt samspil. Vi bryder væggene ned og skaber et hus, hvor verdenerne forenes og tilfører hinanden værdi. Ikke bare et klassisk hus for byen– det er et udviklings- og mødested for alle Gevningehalvøens 3000 mennesker. Halvøen ligger midt i Nationalparken

Projektets fysiske rammer

Beboerhuset i Gevninge, 10 km vest for Roskilde, kendt af mange. Huset er en tidligere kommunal skole. Gevninge bylaug har en langtids brugsaftale med Lejre Kommune. De nuværende brugere, fx. dagplejen og biblioteksbrugere, er områder der ikke er nok midler til, for at understøtte husets drift. Der er brug for at fremtidssikre disse målgrupper gennem samarbejdet med iværksættere med interesse for at dele kontorfællesskab og udveksle viden. Uudnyttede første sale skal tages i brug, og der etableres en mere selvbærende driftsform. Biblioteket integreres i huset som vartegn på samarbejde og viden

Det omfatter projektet

Projektet indebærer indretning af kontorfællesskaber og kulturhistorisk rum på første sal. Nye gulve, maling af vægge samt opsætning fleksible vægge skal gøre lokalerne i stueetagen egnet til parallel kontor og møde aktivitet. Lokalet her skal dernæst udstyres med projektor, whiteboards og andre almindelige mødefaciliteter. Det kulturhistoriske rum skal arbejde med historien omkring Niels Frederiksen, hans jordreformer og udpege besøgsmål i landskabet på Gevningehalvøen. Væggen mellem biblioteket og aktiviterene i stueetagen skal rives ned, viden skal mere, ned fra hylderne og ud at gå.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Gevningehalvøens UdviklingsForum (GHUF) – se www.ghuf.dk - er en nyetableret paraplyorganisation mellem de fire eksisterende bylaug. Gevninge, Herslev, Kattinge og Kornerup. GHUF er et lokalsamfundsinitiativ – mellem politikerne og administrationen i kommunen – tæt på borgerne, og forpligtet på at skabe udvikling. En udvikling som skal forhindre yderligere funktions udtømning af vores lokalsamfund. Vi har et tæt samarbejde med lokale virksomheder og handelsliv. Vi har samarbejde med det lokale friluftsliv, naturinteresser samt Nationalparken. Projektet gennemføres af en GHUF styregruppe.

Relationen til lokalsamfundet

Nationalparken skal understøtte en bedre balance mellem benyttelse og beskyttelse af såvel landskabet som bygningsarven. Denne sammenhæng er den perfekte ramme, både ressource, og vidensmæssigt for ideen med dette projekt. "Lejre,- Den økologiske kommune" har haft succes med at brande sig overfor nye tilflyttere. Omlægningen til økologisk jordbrug er rekord høj og vi ser en underskov af iværksættere med fokus på fødevarer, friluftsliv og oplevelsesøkonomi spirer. Kulturhistorien har stor lokal opbakning, fra arkivleder, foreninger til enkeltpersoner med særlig viden og formidlings kompetencer.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Charlotte Igel skrev: 24-11-2018 13:40:21

  Kan jeg leje et kontor OG kan jeg hjælpe til?

 • #2 Kent Fallesen skrev: 24-11-2018 13:55:49

  Hej Charlotte - dejligt med din interesse - vi er ikke helt hjemme med projektet endnu 😄

 • #3 Knud Bjerrum skrev: 27-11-2018 14:42:10

  Der er udvikling i GHUF. Super at arbejde for samarbejde og fællesskaber, lokale råvarer og økologi.

 • #4 Tanja Jordan skrev: 28-11-2018 21:58:32

  Hvor er det dejligt at se en seriøs vision for bibliotektet og beboerhuset. Fokus på de unikke landskabsværdier og landboreformer er helt rigtig. Det er her Gevninge halvøen om omegn er helt unik. Jeg vil glæde mig til at komme her igen.