Gevningehalvøens beboerhus i Lejre

Den gode idé

Vi skaber fremtidens regionale beboerhus i landdistriktet: Et sted, hvor mange funktioner samles og gør hinanden mulige. Et sted, der giver modsvar på funktionstømningen på landet. Gevningehalvøens nye udviklingforum (GHUF) er husets nye erhvervs- og landdistriktsudviklingsmotor – det private initiativ. Civilsamfundet er repræsenteret ved beboerhuset og bylauget, og biblioteket udgør det centrale offentlige medspil. Vi bryder vægge ned og skaber et hus, hvor verdenerne forenes og tilfører hinanden værdi. Ikke kun et klassisk hus for byen –men et udviklings- og mødested for halvøens 3000 sjæle.

Projektets fysiske rammer

Beboerhuset i Gevninge, 10 km vest for Roskilde, er kendt af mange. Huset er en tidligere kommunal skole, og Gevninge bylaug har en langtids brugsaftale med Lejre Kommune. I dag er beboerhuset slidt, rammerne er utidssvarende og dets nuværende funktioner, herunder foreningshus, bibliotek, dagpleje mv., er udpinte og spiller ikke sammen. Men huset har potentiale for flere brugere, mere liv og en selvbærende driftsform. Gennem tilførelse af nyt kontorfællesskab og udviklingsmiljø for lokale iværksættere samt en ny fælles indgang til alle huset muligheder kan vi skabe den nødvendige forandring.

Det omfatter projektet

Projektet indebærer indretning af et nyt kontorfællesskab og iværksættermiljø, drevet af GHUF, i den uudnyttede første sal, herunder nødvendig istandsættelse, indretning af kontormiljø mv. Dertil kommer etablering af en ny fælles indgang til alle husets funktioner, der indbefatter nyt entre-fordelingsrum, væggennembrud til biblioteket mv. Den nye forbindelse mellem biblioteket, beboerhuset og det nye iværksættermiljø åbner også nye muligheder for samarbejde om formidling af væsentlige aktuelle dagsordener og central lokal kulturhistorie, herunder lokale foregangsmænd som Niels Frederiksen.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Gevningehalvøens UdviklingsForum (GHUF) – se www.ghuf.dk - er en nyetableret paraplyorganisation mellem de fire eksisterende bylaug. Gevninge, Herslev, Kattinge og Kornerup. GHUF er et lokalsamfundsinitiativ – mellem politikerne og administrationen i kommunen – tæt på borgerne, og forpligtet på at skabe udvikling. En udvikling som skal forhindre yderligere funktions udtømning af vores lokalsamfund. Vi har et tæt samarbejde med lokale virksomheder og handelsliv. Vi har samarbejde med det lokale friluftsliv, naturinteresser samt Nationalparken. Projektet gennemføres af en GHUF styregruppe.

Relationen til lokalsamfundet

Nationalparken skal understøtte en bedre balance mellem benyttelse og beskyttelse af såvel landskabet som bygningsarven. Denne sammenhæng er den perfekte ramme, både ressource, og vidensmæssigt for ideen med dette projekt. "Lejre,- Den økologiske kommune" har haft succes med at brande sig overfor nye tilflyttere. Omlægningen til økologisk jordbrug er rekord høj og vi ser en underskov af iværksættere med fokus på fødevarer, friluftsliv og oplevelsesøkonomi spirer. Kulturhistorien har stor lokal opbakning, fra arkivleder, foreninger til enkeltpersoner med særlig viden og formidlings kompetencer.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Charlotte Igel skrev: 24-11-2018 13:40:21

  Kan jeg leje et kontor OG kan jeg hjælpe til?

 • #2 Kent Fallesen skrev: 24-11-2018 13:55:49

  Hej Charlotte - dejligt med din interesse - vi er ikke helt hjemme med projektet endnu 😄

 • #3 Knud Bjerrum skrev: 27-11-2018 14:42:10

  Der er udvikling i GHUF. Super at arbejde for samarbejde og fællesskaber, lokale råvarer og økologi.

 • #4 Tanja Jordan skrev: 28-11-2018 21:58:32

  Hvor er det dejligt at se en seriøs vision for bibliotektet og beboerhuset. Fokus på de unikke landskabsværdier og landboreformer er helt rigtig. Det er her Gevninge halvøen om omegn er helt unik. Jeg vil glæde mig til at komme her igen.

 • #5 Birgitte Ravn Olesen skrev: 13-12-2018 11:30:26

  Spændende projekt. Generationsskiftet i Dansk Landbrug er gået fuldstændig i stå. Der er flere over 90 år end der er landmænd under 30 i øjeblikket. Vi har før måtte mobilisere kræfterne indadtil, når vi har tabt udadtil. Tiden er inde til at gøre det igen på nye måder. Med dette projekt og med inspiration fra kulturarven så er vi godt på vej.

 • #6 Roland Christensen skrev: 14-12-2018 08:22:15

  Dejligt med et relevant og nærværende projekt, der er lokalt forankret. I en tid hvor den politiske dagsorden, hvad enten den er kommunal eller national, efterlyser nye frivillige fællesskaber, rammer dette projekt ned i de faktiske vilkår, der eksisterer i de små lokal samfund. Det er nemlig svært at skabe rammerne for frivillige lokale fællesskaber, når rammerne ikke er tilstede. Der skal netop skabes rum til deltagelse, frivillighed og ejerskab. Så får vi bæredygtige og livslange fællesskaber og -rum. Dette projektforslag vil kunne gøre underværker i vores lokalsamfund - og det første skridt på vej mod bevarelsen af de små lokale samfund, deres fællesskabsfølelse, samvær og nærvær.