Gjerndrup Idræts- og Kulturhus

Den gode idé

Vi vil gerne fremme aktiviteter og sammenhold i Gjerndrup med et samlingssted for alle aldersgrupper. Det til aktiviteter såsom foredragsarrangementer, koncerter, møder, gymnastik, dans og boldspil, fællesspisning, fester og arrangementer, foreningsarrangementer, historisk arkiv, diverse netværks- og samtalegrupper, bogbyttebørs, loppemarked, aftenskole, lektiecafe og meget mere. Det er idéen bag projektet, som vi har arbejdet med i flere år. Og med den lokale Gjerndrup Friskole som nabo, har vi virkelige et grundlag for at kunne skabe faciliteter, som både kan benyttes om dagen og om aftenen.

Projektets fysiske rammer

Med projektet vil vi gerne etablere et samlingssted bestående af faciliteter til såvel idræts- som kulturfaciliteter tæt ved Gjerndrup Friskole, så vi skaber en stor sammenhængskraft og samarbejde efterfølgende.
Et hus med en minihal passende til tre badmintonbaner samt springfaciliteter. Omklædningsfaciliteter til brug til såvel indendørs- som udendørsfaciliteter, køkkenfaciliteter, møde- og aktivitetsfaciliteter, så vi kan skabe rammerne til de aktiviteter, som lokalbefolkningen, forenings- og erhvervslivet samt Gjerndrup Friskole gerne vil gennemføre.

Det omfatter projektet

Vi søger tilskud til opførsel af rammerne for at skabe samlingsstedet Gjerndrup Idræts- og Kulturhus iht. det medsendte materiale. Projektet omfatter hovedsageligt opførslen af faciliteterne, idet vi har været igennem en mangeårig proces omkring projektet forinden. Vi planlægger ikke andre aktiviteter i projektets regi. Vi kan oplyse at vi i lokalsamfundet har gang i mange aktiviteter, som – når huset står færdigt – vil foregå i huset fremadrettet. Det gælder både aktiviteter, som Gjerndrup Fællesråd og Gjerndrup Friskole afholder og via Hærvejsklyngen, som vi også er en del af.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Bestyrelsen for Gjerndrup Idræts- og Kulturhus består udelukkende af frivillige fra lokalsamfundet. Det drejer sig om repræsentanter fra erhvervslivet, foreningslivet samt Gjerndrup Friskole. Alle har stor ekspertise indenfor frivillige projekter – mange af os er også frivillige i skolens regi. De frivillige vil udføre opgaver indenfor alle kategorier af de arbejdsopgaver, som skal gennemføres i byggefasen og ift. de kompetencer, som de frivillige har. Vi forventer at bruge ca. 5.000 timer til det frivillige arbejde i projektet.

Relationen til lokalsamfundet

Projektet har stor relation til lokalsamfundet, idet det er besluttet at arbejde med projektet på baggrund af ønsker, som borgere, forenings- og erhvervslivet og Gjerndrup Friskole har givet udtryk for - bl.a. til aktiviteter, på borgermøder m.m. Vi arbejder tæt sammen med de øvrige foreninger, erhvervslivet og Gjerndrup Friskole omkring projektet. I forhold til Vejen Kommune har vi også tæt samarbejde omkring projektet - både ift. udarbejdelse af ny lokalplan som ift. en delfinansiering af projektet. I det medsendte materiale findes udsagn fra mange i lokalsamfundet.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Kim Lykke Kristensen skrev: 03-12-2018 11:50:12

  Byen har virkelig brug for et sted hvor hele byen kan samles. Det er dejligt når fællesrådet kalder til samling og der kommer flere end der er pladser til i det nuværende "klubhus" Opbakningen fejler i hvert fald intet.

 • #2 Dorte Morthorst skrev: 03-12-2018 13:01:03

  Det

 • #3 Dorte Morthorst skrev: 03-12-2018 13:03:15

  Det er vigtigt for lokalmiljøet og vores lille skole at vi får noget at samles i og dyrke idræt og socialsamvær

 • #4 Else Marie Jørgensen skrev: 03-12-2018 17:32:02

  *