Karups centrale kulturhus

Den gode idé

Projektet har til formål at skabe et moderne, fleksibelt og handicapvenligt kultur- og aktivitetshus der lever op til de krav og forventninger, der er til et bynært centralt beliggende samlingssted i dag, herunder at fastholde og samle alle som lokalt alternativ til hovedbyen Viborg. Det sociale og kulturelle engagement i og omkring Karup trives i bedste velgående, men der er behov for faciliteter og fysiske rammer, som kan samle mennesker fra hele oplandet sydvest for Viborg. Det er ønsket med dette projekt at tilbyde børn som voksne, raske som bevægelseshæmmede en sund og aktiv hverdag.

Projektets fysiske rammer

Huset ligger centralt i Karup bymidte overfor Nytorv, der er ny-renoveret i forbindelse med en større områdefornyelse i Karup. Huset er nedslidt og har begrænset anvendelsesmuligheder specielt i forhold til mulighed for flere arrangementer samtidigt og arrangementer for mennesker med fysik eller psykisk nedsat funktion. Renoveringen skal ligeledes sikre lavt energiforbrug samt skal med bæredygtige materialer. Samlet ønskes en tilbygning på 178 m2 med fleksibel ruminddeling. Viborg Kommune har givet mulighed for, at nabogrunden inddrages i projektet.
Se fx http://www.karupforsamlingshus.dk

Det omfatter projektet

Der ønskes etableret en tilbygning af et tilgængeligt lyst og venligt indgangsparti mod Nytorv med mulighed for cafemiljø i bæredygtige materialer. Et stort fleksibelt rum, der kan inddeles op til 4 rum afhængig af behov, samt renovering af de nuværende toilet- og køkkenforhold, herunder handikap tilgængelighed. I forbindelse med køkken og indgangsparti er det planen at lave et mindre gårdhavemiljø, et udendørs samlingssted som supplerer de indendørs faciliteter. Renoveringen af køkkenet skal give mulighed for kurser for forældre og børn i madlavning og kostråd.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Huset er en selvejende institution med 5 personer i bestyrelsen og en tilhørende støtteforeningen med yderligere 5 bestyrelsesmedlemmer, som udelukkende består af frivillige, ulønnede borgere. Projektet håndteres primært af disse 2 bestyrelser, som har mange forskellige kompetencer og som trækker den nødvendige ekspertise ind efter behov. Viborg Kommune har gjort det muligt at få udarbejdet en professionel projektbeskrivelse som vedlægges. Derudover samarbejdes med byens foreninger og erhvervsdrivende.

Relationen til lokalsamfundet

Huset benyttes til en meget bred vifte af kulturelle og sociale arrangementer, såvel egne, som i samarbejde med lokale foreninger, bibliotek mv.
Som noget nyt er oprettet en social-humanitær ugentlig cafe med tilholdssted i huset. Et samarbejde mellem 5 lokale foreninger, bl. a. Røde Kors Karup, Ældre Sagen Karup, gruppen af Trivselspiloter og borgerforeningen. Cafeen er støttet af Viborg Kommune med midler fra servicelovens §18. Brugergruppen er således bred, herunder også personer med væsentlig funktions nedsættelse.
Huset udlejes også til private arrangementer.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Viggo Jørgensen skrev: 21-11-2018 18:01:17

  Jeg syntes det er et godt projekt.
  reCAPTCHA

 • #2 Oda Daniel. skrev: 21-11-2018 18:46:22

  Super godt

 • #3 Erik G. Laurudsen skrev: 21-11-2018 19:28:20

  Gennemførelse af projektet anbefales.

 • #4 Fin Højgaard skrev: 21-11-2018 20:29:40

  Et godt og fint projekt

 • #5 Vilhelm koed thomsen skrev: 24-11-2018 07:38:46

  Super godt projekt som vil give nye og flere muligheder for fælles aktiviteter i lokal området

 • #6 Michael Stenbye skrev: 28-11-2018 09:57:33

  Det vil blive et kæmpe løft for byens samlingssted

 • #7 Ole Aagaard Kristensen skrev: 04-12-2018 11:46:52

  Det bliver rigtig godt for byen, og pynter i
  by billedet

 • #8 Otto Hansen skrev: 04-12-2018 15:47:23

  Et projekt der vil blive til glæde for alle borgere i og omkring Karup. Borgere og foreninger kan benytte mødelokaler, sal og resten af huset efter behov og ønske.

 • #9 Peer Kaarup skrev: 04-12-2018 17:03:17

  Kanon god ide

 • #10 Kristian Brandt Kristensen skrev: 04-12-2018 17:37:13

  Det er ved blive et samlings punkt i byen.
  Og der laves hele tiden nye tiltag.

 • #11 Tage Raaby olesen skrev: 04-12-2018 22:29:23

  Det er i alles interesse at huset for et tiltræng løft.
  På den måde kan byen og alle borgere få et virkelig flot samlingssted alle de mange forskellige aktiviteter der er.
  Så kan anbefale at støtte op om projektet.

 • #12 Gitte Stenz skrev: 12-12-2018 18:58:35

  Godt initiativ til byen - til glæde og gavn for mange.

 • #13 Hanne Mette Thagaard skrev: 12-12-2018 21:01:09

  Bliver så godt med en meget tiltrængt renovering af det eksisterende, og tilbygningen giver helt nye muligheder for, at vores mange foreninger for gode forhold.