Købmandsbutik i Darum-byen bag diget

Den gode idé

I Darum har vi en vision.

Vi ønsker at bevare en levedygtig landsby også langt ind i fremtiden.

Vi har en dynamisk og attraktiv landsby med Børneby (børnehave, skole 0-6. klasse, SFO og klub), Kultur- og Fritidscenter, aktiv idrætsforening, Darum FDF, kirke og sognehus.

Darum er en af Danmarks største landsbyer beliggende i en pragtfuld natur med tæt naboskab til National Vadehavet.

MEN vi mangler en købmandsbutik, som platform for fællesskab og lokal sammenhængskraft for alle 1200 i sognet.

Projektets fysiske rammer

Vi har valgt at bygge nyt, da der ikke findes egnede lokaler i Darum.

Projektet omfatter køb af en grund på 3750m2 og et nybyggeri på 650m2.

Bygningen og inventar vil således også være fremtidssikret i en del år fremover.

Det betyder, at vi har kunnet vælge en perfekt beliggenhed, således at butikken kommer til at ligge centralt i vores landsby og samtidig være synlig og tilgængelig for pendlere mellem Ribe og Esbjerg, og dermed skabe grundlag for større omsætning i butikken.

Det omfatter projektet

Projektet omfatter ændring af lokalplan, køb af grund, byggemodning, projektering, byggestyring, opførelse af butik m.m.

Butikken bliver opført af et ejendomsselskab ejet af borgerne og lejes så ud til et driftsselskab ejet af en selvstændig købmand.

Borgerne i Darum ønsker en butik, der kan rumme byens dagligvarehandel sammen med lokale producenters varer og være et samlingssted for byens borgere.

Endvidere arbejdes der med etablering af en benzintank ved butikken.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Butiksgruppen består af 8 personer og arbejder som en ad hoc gruppe, indtil der dannes et ejendomsselskab med bestyrelse og vedtægter.

Gruppen er sammensat af personer med indsigt i - og erfaring med - at tegne og projektere, budget og regnskab, markedsføring, processtyring m.m.

Endvidere er der mange mindre projekter blandt Darums borgere til fordel for butikken: flaskeindsamling, anpartslotteri, loppemarked, salg af vadehavskalender, kunstudstilling, skifte dæk, musik café mm.

Det giver sammenhold og styrke at kæmpe for butikken. Det er ikke EN butik men VORES butik.

Relationen til lokalsamfundet

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg Kommune, og har modtaget rådgivning og støtte herfra, blandt andet gennem Landdistriktskonsulenten.

En dagligvarebutik kan blive et stort aktiv for Darum.

Sammen med 14 nye lejeboliger, pensionistboliger og enkelte private lejemål, kan butikken være med til at ældre borgere forbliver i byen og yngre familier kan se mulighederne ved at bosætte sig i Darum.

En butik i Darum, vil styrke byens institutioner og foreningsliv. Det vil også styrke vores landsbysamfund, at få endnu et samlingssted.

Et aktivt medborgerskab på markedsvilkår.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Hans Peter River skrev: 08-11-2018 20:59:52

  Det er vist alment kendt, at pendlerne køre på omfartsvejen, og ikke gennem byen. Omfartsvejen blev bygget, for IKKE at få alt trafikken gennem byen.
  Og så vil I bygge en butik, hvis overlevelse hænger lidt på pendlerne.
  Folk som køre fra A til B, handler 89% enten i A eller B, og ikke i mellem. Lidt friskt at bygge en butik på dét grundlag.

 • #2 Nana Thomsen skrev: 08-11-2018 21:12:44

  Selvfølgelig skal vi have 3n butik til Darum 😊

 • #3 Ulla harbo skrev: 08-11-2018 21:58:29

  Tak til det ihærdige butiksudvalg👍

 • #4 Jeanette Andresen skrev: 08-11-2018 22:56:54

  Hans Peter River:
  Der er mange fra andre byen, der bruger byen til gennemkørsel. Ikke alle kommer mere direkte hjem ved at tage gennemkørselsvejen!
  - og folk handler ved a eller b, fordi der ikke er andre alternativer. Jeg handler i de små butikker på vejen hjem, fordi der ikke er en her, og jeg ikke gider de store butikker, men kommer der, så vil der være her, jeg svinger forbi.

 • #5 Erik S. Husted skrev: 09-11-2018 11:55:49

  der ligger trafiktællinger til grund for placeringen på Gl. Darumvej. vwed krydset Sviegade Gl. Garumvej kommer der 1400 biler i døgnet. så det er ikke alle der kører på omfartsvejen!!

 • #6 Elisabeth M. Rasmussen skrev: 09-11-2018 13:20:51

  Hans Peter River - jeg ved ikke hvad der er alment kendt. Men jeg ved, at projektet i Darum baserer sig på et grundigt forarbejde og analyser der legitimerer projektet. Jeg ved også - af egen erfaring - at man sagtens kan køre fra A til B og handle midtvejs. Det har jeg gjort i ualmindelig mange år!
  Der er ingen grund til at tale projektet ned.

 • #7 Ulla Kiil skrev: 09-11-2018 21:50:58

  Jeg handler 90 % lokalt, da jeg hellere vil støtte lokalsamfundet frem for de store kæder. Og det er faktisk ikke dyrere, og man sparer brændstof. Så selvfølgelig skal vi have en købmandsbutik.

 • #8 Klabautermanden skrev: 16-11-2018 09:57:52

  Entuiasmen er altid stor når sådan noget skal stables på benene eller en døende butik skal forsøges reddes, men ak når tiden går så man jo tilbage til det er "prisen på grisen" der bestemmer hvor man køber svinet, og så ved man jo godt at dødsspiralen er startet.