Koelbjergmanden og Istidsdannelsen

Den gode idé

En gruppe under Vissenbjerg Lokalråd har de senere år arbejdet med tanken om at synliggøre og markere det ældste menneske i Norden. Koelbjergmanden som er ca. 10.500 år gammelt.

Formidlingscentret skal give lokale beboere, skoler og institutioner samt udefra kommende mulighed for læring om det historiske fund af Koelbjergmandens kranie og knogler, samt gennem Vissenbjerg bakkers unikke istidsdannelse at formidle den geologiske viden om landskabet.

For at projektet lader sig gennemføre, er det essentielt med støtte fra fondsmidler og masser af frivillig arbejdskraft.

Projektets fysiske rammer

Formidlingscentret med gode parkeringsforhold blive placeret centralt i Vissenbjerg 12km vest for Odense. Byggegrunden stilles vederlagsfrit til rådighed af Assens kommune.

I forbindelse med formidlingscentret skal en ny bygning på 80m2 opføres på et areal tæt ved “Terrariet Reptile Zoo” og tæt på skov og vandrestierne i Vissenbjergbakkerne. Bygningen ligger ligeledes som nabo til den gamle præstegård, så der er fra arkitektens side taget hensyn til farve, stil og ikke mindst materialer i god kvalitet.

Det omfatter projektet

Væsentligt er det, at der etableres en ny udstillingsbygning på den af kommunen bevilliget byggegrund. Det er etablering af den nye bygning, der søges tilskud til. Der er allerede stor lokal opbakning til projektet

Udover den nye bygning omfatter projektet:

3D kopier af det originale kranie og knogler

Fuldskala model af Koelbjergmanden ud fra nyeste DNA analyse

Montre med laserlys og fysisk landskab, som viser livet for 10.500 år siden og frem til fundet

Animationsfilm af Istidsdannelsen, og dannelsen af V-dalen, Afgrunden

Bordmodeller for Istidsdannelsen

Plancher og infotavler

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Formidlingscenter Koelbjergmanden – Istidsdannelsen er under Vissenbjerg Lokalråd.

Vissenbjerg Lokalråd har stor interesse i projektet, da fundet af Koelbjergskelettet er det ældste fund af menneskeknogler vi kender fra hele Norden.

Hele området og stierne omkring formidlingscentret, har de senere år stille og roligt udviklet sig til yndet udflugtsmål for vandrere og cyklister fra nær og fjern.

Projektet bakkes op af Assens Kommune, Odense Bys Museer samt “Terrariet Reptile Zoo”, som samtidig varetager drift og vedligehold.

Relationen til lokalsamfundet

Vissenbjergbakkerne er allerede nu kendt ikke kun af lokale, men også af cyklister og vandrere, som benytter de mange stier til cykel-/ gåture. Koelbjergmanden er for området helt unik, da han er det ældst kendte menneske i hele området omkring Vissenbjerg. Det var her han gik på jagt, fiskede og levede.

Koelbjergmanden skal være et samlingspunkt ikke kun for Vissenbjerg, men også for de nærliggende landsbyer Andebølle, Grøftebjerg og Gadsbølle. Der lægges derfor op til et bredt samarbejde imellem de enkelte landsbyer.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Anne-Lise Kolind skrev: 27-11-2018 16:58:08

  Fremragende ide, det er bare ærgerligt, at det ikke er Koelbjergkvinden, som jeg altid har kendt
  hende.

 • #2 Carsten O. Hansen skrev: 28-11-2018 12:34:53

  Fremragende ide! Selvfølgelig skal historien fortælles her i Vissenbjerg. Mener bestemt, at han (tidl. hun) anses for det ældste menneskefund både i Danmark og hele Skandinavien! - Giver gerne en hjælpende hånd mht. geologien og arkæologien, hvis der er behov for det.

 • #3 Kristine Bak skrev: 28-11-2018 13:35:52

  Et meget spændende projekt, som jeg håber får tilstrækkelig opbakning.

 • #4 Johannes Jacobsen skrev: 08-12-2018 12:01:09

  Meget flot stykke arbejde, som jeg håber, ender med et godt resultat. Spørgsmål. Jeg har læst, at nogen mener, Koelbjergmanden har boet her på egnen. Er der hold i denne teori?

 • #5 flemming bruun skrev: 10-12-2018 20:52:44

  Kære Alle
  Mange tak for jeres støttende kommentarer omkring vores "lille" projekt i Vissenbjerg.

  Carsten o. Hansen - De er noteret på notesblokken.

  Johannes Jacobsen - Fundstedet er naturligvis helt sikkert, men der er flere forskellige teorier omkring præcis boplads. Men der er fundet flere bopladser i lokalområdet.

 • #6 Ide Seidelin skrev: 04-03-2019 16:19:38

  Tillykke til lokalrådet!