Korsør Ny Skatepark

Den gode idé

Projektets formål er at skabe et aktivt mødested i form af en ny skatepark, der rummer børn, unge og voksne med lyst til aktiviteter på hjul som fx løbehjul, skateboard, rulleskøjter og BMX. Den aktive skatepark vil fordre til venskaber, integration, motion, udfordring, selvtillid og give brugerne et særligt mødested i et inspirerende og rummeligt miljø. Det unikke ved projektet er, at initiativet er taget af en frivillig ildsjæl på 46 år, der med ønsket om at gøre en forskel for børn og unge, har fået opbakning fra mange andre brugere, Lokalrådene i Korsør og Halsskov samt Slagelse kommune.

Projektets fysiske rammer

Centralt i Korsør/Halsskov, tæt på motionsoase, fritidsklub, skole, dagtilbud og handlemuligheder, findes i dag et nedslidt og utrygt område på 900m². Området er nemt at tilgå via offentlige transportmuligheder. En bred brugergruppe ser et stort potentiale i at opføre et nyt betonanlæg på dette område. Den nye skatepark vil med forskellige elementer skabe trygge, brugervenlige oplevelser på hjul, være tidssvarende, udfordrende og attraktiv for alle niveauer. Parken skal opføres i vedligeholdelsesfrie materialer, som skaber en langtidsholdbar facilitet med fremtidigt udviklingspotentiale.

Det omfatter projektet

Vi søger støtte til at opføre en ny skatepark, der tager udgangspunkt i det eksisterende 900m² areal til aktiviteter på hjul i Korsør/Halsskov. Parken skal opføres som et vedligeholdelsesfrit betonanlæg, og bestå af et bowl- og street område, der kan rumme, udfordre og inspirere den mangfoldige målgruppe. Konkret vil der skulle opføres banks, quarterpipes, rails, ledges, stairs, curved transitions og banks i forskellige niveauer med pool- og stålcoping på kanten. Skateparken er et offentlig tilgængeligt rum, hvor selvorganiserede såvel som organiserede brugere kan lave aktiviteter og events.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Frivillig ildsjæl er sammen med Korsør og Halsskov Lokalråd projektejer, hvor lokalrådene har erfaring med frivilligprojekter. De frivillige bærer initiativet, udfører fundraising og samarbejder tæt med kommunen om kravspecifikationer, udvælgelse af entreprenør og kvalitetssikring af skateparken. Der er indgået en partnerskabsaftale med Slagelse Kommune, som medfinansierer med 666.666kr. ekskl. moms (under forudsætning af, at det resterende af anlægssummen indhentes ved fundraising), afholder drifts- og vedligeholdelsesudgifter samt bistår ift. udbuds- og byggeproces.

Relationen til lokalsamfundet

Projektet supporteres af Slagelse kommune, der ønsker at fremme gadeidrætten, Halsskov og Korsør Lokalråd samt ca. 900 personer, som har tilkendegivet deres opbakning i en Facebookgruppe. Derudover samarbejdes der med den socialpædagogiske virksomhed Mina Group i Korsør om tiltag for udsatte børn og unge samt med en anden frivilliggruppe, der med afsæt i byens gamle færgehavn også arbejder på et udviklingsprojekt. Projektet har allerede fået positiv omtale i lokale medier og på nettet. Efter etablering vil skateparken kunne benyttes af omkringliggende skoler, dagtilbud, fritidstilbud mv.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Michael Williams skrev: 04-12-2018 18:46:30

    Der er mange der ikke forstår hvad den ligge i Korsør for? Det er da mere fornuftigt at lægge en ny udendørspark i Slagelse som er mere centralt og Korsør har jo allerede en park, at fyren som så designede den gamle park ikke har en eneste ide om hvordan en park skal laves sjov og med godt flow er så beklageligt for dem som har valgt at den skulle bygges sådan, en skatepark uden en eneste quarterpipe er noget af en fejltagelse og så også at man vælger at lægge asfalt imellem de mange forhindringer er også en kæmpe fejl men syntes det er på tide at der bliver bygget en udendørs park i Slagelse by som er et midtpunkt for meget offentligt trafik. Der er desuden flere tomme områder lige omkring stationen hvor kommunen kunne udstykke et stykke jord så man var tæt på tog/busstation.

    Jeg er all in for flere skateparker men at man vælger at lægge den i en by som Korsør kan jeg simpelthen ikke se det fornuftige i.

  • #2 Thomas Møller skrev: 04-12-2018 22:09:12

    En glimrende ide, og netop noget der vil gøre noget godt for unge i Korsør, der jo behandles stedmoderligt i forhold til Slagelse (by), hvor der ifølge det lokale Ugenyt er kommunale investeringer på 4.920 kr /pr indbygger, hvor de tilsvarende tal for Skelskør by er 2.846 kr og for Korsør by 340 kr - det er rimeligt at Korsør bliver behandlet ordentligt.