Kraftcenter Korshøj

Den gode idé

Kraftcenteret er et idrætsudviklingsprojekt startet af idrætsforeningen SMIFF09 og Korshøjhallen (selvejende institution/idrætshal) og Korshøjskolen. Beliggende i den nordøstlige del af Randers Kommune. Ambitionerne er, at skabe et kulturelt samlingssted med uformel atmosfære, der indbyder til aktivitet, sammenhold og udfoldelse. Tanken er, at integrere et naturligt mødested uanset alder og formål, til glæde for hallen, lokallivet, skolen og Landsbyklynge Kronjylland. Projektet har til formål at skabe rammerne for fritid, familietid, skoletid og institutionstid og sundhed på et samlet sted.

Projektets fysiske rammer

Med udgangspunkt i tidligere ønsker til områdefornyelse og øvrige faciliteter, er vores forslag udarbejdet ud fra intentionerne om at skabe et indbydende sted, hvor mennesker i alle aldre får lyst til at opholde og udfolde sig. Et levende sted med en atmosfære som stimulerer fysisk aktivitet. At hallen får et indbydende bygningsfysisk udtryk, der både er tilpasset omgivelserne og tilfører stedet og hallen en ny identitet. At sikre gode lyd og lysforhold og et behageligt indeklima. Fokus på bæredygtighed i bredeste forstand, herunder socialt, energiforbrug og byggekvalitet.

Det omfatter projektet

Den nye bygningsvolumen favner mod syd den eksisterende hal og er placeret strategisk i forhold til eksisterende bebyggelse. Hallen får en ny spændende hovedindgang, der skal være med til at binde skolen, området og hallen bedre sammen. Projektet består af en tilbygning og ombygning. Første etape består primært af nye omklædningsrum til udendørs idræt, som skal servicere de nye boldbaner som etableres af Randers Kommune. Anden etape udgøres af den nye hovedindgang, cafe, klatretrappe, nyt fitness og nye multiområde. Endvidere skabes udendørs opholds- og fitness område og logistikken forbedres.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet organiseres af en styregruppe med repræsentanter fra SMIFF09 og Korshøjhallen. De frivillige i styregruppen har fordelt opgaver med projektbeskrivelse, sponsorer, presse, fondsansøgninger og meget mere. I styregruppen er der medlemmer der har erfaringer med drift af klubhus og idrætshal.
Så snart den etablerende fase skal igangsættes styres arbejdet i samarbejde med arkitekter, kommune og lokale håndværkere.
Korshøjhallen er en selvejende institution og er i sin tid opført af frivillige i lokalområdet.
Se mere på kraftcenterkorshoj.dk

Relationen til lokalsamfundet

Projektet består af en tilbygning og ombygning, som er styregruppens ansvar. Den udendørs idræts- og aktivitetspark, som skal servicere de nye boldbaner etableres af Randers Kommune.
I projektet er mange lokale interessenter blevet inddraget for at tage så mange hensyn og integrere deres ønsker.
Af interessenter kan bl.a. nævnes FDF - Harridslev, Børnehuset Harridslev, Korshøjskolen, HARK - Harridslev Ride Klub, Landsbyklynge Kronjylland, Idrætsforeningen SMIFF09, Korshøjhallen, Randers Kommune og Mellerup Bylaug.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Jørgen Hevring Sørensen skrev: 10-12-2018 07:47:34

    Et godt formål.

  • #2 Charlotte Bylling skrev: 11-12-2018 17:55:49

    Så vigtigt at Korshøjskolens og omegnens børn og voksne får nogle bedre og større fasciliteter til at kunne dyrke idræt og fællesskabet. Vigtigt det hele er samlet et sted.

  • #3 Erik Lysemose skrev: 12-12-2018 16:30:22

    Det er et must, det vil gavne byen så meget og der er også behov for det 👍👍