Landsbykulturhus i Husby-Tanderup

Den gode idé

Husby-Tanderup har brug for et fælles mødested, hvor områdets aktiviteter kan samles og skabe grobund for nye. I 2010 lukkede den lokale Tanderup skole på Vestfyn og områdets børn blev spredt på 5 skole, deres forældre pendler typisk til de nærliggende større byer for at arbejde. Derfor har vi i Husby Tanderup brug for at opgraderer vores fine gamle forsamlingshus i Husby til et rigtig Landsbykulturhus. Dette vil give mulighed for at områdets børn og voksne kan mødes og skabe lokale fællesskaber.

Projektets fysiske rammer

Vi ser placeringen af et nyt aktivitets hus i tilknytning til forsamlingshuset som en måde at omdanne faciliteterne til et virkeligt ”landsby-kulturhus” , som udover at huse sportsaktiviteter skal udvikle forsamlingshuset fra traditionelt festlokale til et bredt samlingspunkt for lokalområdets levende og aktive kultur- og fritidsliv. Det nye landsbykulturhus skal i den forbindelse tilføjes rammer, der gør det muligt for huset at rumme de mange sportsaktiviteter, som idag foregår i en forfalden gymnastiksal, samt tilbyde nye aktiviteter for ældre i dagtiden , børn og unge i fritiden.

Det omfatter projektet

Byggeriet laves som en selvstændig bygning i tilknytning til forsamlingshuset og sammenbundet med forsamlingshuset af et glasmellemgang. Tilbygningen er udformet således at den er brugervenlig for alle borgere. Aktivitetshuset skal både fremstå moderne, samtidig med at det er opført i respekt til forsamlingshuset og de omkringliggende bygninger.Byggeriet er opført energineutralt.
Rumprogram
• 560 m2 Hal
• 13 m2 Omklædning/bad
• 23 m2 Redskabsrum
45 m2 opholdsrum/adgangsarealer/forbindelsesgang
Netto 663 m2 / brutto 716 m2

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Forsamlingshuset og et tilknyttet parcelhusgrund ejes af Husby Tanderup Landsbykulturhus forening, som er dannet af moderforeningerne Husby Tanderup Ungdoms og Gymnastik forening og Husby Tanderup Borgerforening til at varetage driften af forsamlinghuset. Bygherre vil således være Landsbykulturhus foreningen. I forbindelse med byggeriet vil der blive nedsat en styregruppe, som skal have kontakt med eksterne rådgivere og byggefirmaet. Det er i projektet indtænkt frivilligt arbejde for ca 700.000 kr. som inkludere: Jord, kloak og belægningsarbejder
Afsætning, geotekniske prøver, malerarbejde.

Relationen til lokalsamfundet

Projektet er et samarbejde mellem gymnastiskforeningen og borgerforeningen i området og støttes at Middelfart kommune. Derudover er der lavet sponsoraftaler med lokalområdets virksomheder, samt nedsat adhoc frivillige grupper, som udfører frivilligt arbejde i forbindelse med projektet. Senest har 40 frivillige brugt en weekendt i november til at rive en mindre parcelhus ned for at klargøre grunden til aktivitetshuset.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet