Langesgaard åbner op

Den gode idé

Det er et stort ønske at gøre Langesgaard tilgængelig og anvendelig for området og dermed genskabe stedets aktive rolle. I dag gennemføres f.eks. et stort årligt julemarked i de autentiske og stemningsfulde rammer.
Med projektets realisering vil stedet kunne udfolde sig og udgøre en særlig ramme for en række spændende arrangementer og begivenheder.
Projektet skal med de rå og oprindelige bygninger skabe kulissen for bred vifte at liv, der inviterer kunst, iværksætteri, kultur og folkelighed ind til gensidig inspiration og virkelyst.
Projektet løser en vigtig del af et større samlet puslespil

Projektets fysiske rammer

Langesgårds hovedbygning ligger i lange perioder ubenyttet hen. De meget rustikke bygninger udgør i deres fremtræden en hel særlig kulisse og dermed anvendelsesmuligheder for mange aktører. Det skal der værnes om, så fremtidens anvendelsesmuligheder holdes så åben som muligt.
Som et første skridt, planlægges de historiske stuer i bygningens sydlige del istandsat, men ikke gennemrenoveret. I tilknytning til stuerne etableres der nye toiletter samt et nyt anretterkøkken, hvor mad udefra kan klargøres.
Vi skaber ikke en multihal, men et multisamlingsted for frivillige kræfter og iværksætterlyst.

Det omfatter projektet

De oprindelige rum og deres funktion genetableres i en stil med respekt for byggestil og harmoneres med de konkrete og praktiske behov for de aktiviteter og tiltag, der kan forventes at udfolde sig.
Projektets omfang:
A. Indretning af nyt handicaptoilet med puslebord.
B. Indretning af gæstetoilet
C. Indretning af nyt anretter-køkken.
D. Indretning af buffet og anretningsrum.
E. Istandsættelse af den store stue
F. Istandsættelse af Lille havestue 19 kvm.
G. Istandsættelse af nabostuen mod gårdspladsen 27 kvm.
Sideløbende med de fysiske tiltag, vil livet på stedet blive genantændt

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Langesgaard er idag ejet af Eskjær I/S. Med projektet vil største delen af de fysiske rammer på Langesgaard blive stillet til rådighed for den socialøkonomiske enhed "Nyt liv i Langesgaard, SØV".
Denne juridiske enhed skal samle trådene i det nye liv, hvor frivillige, kunstnere, sociale iværksættere og mange andre skal have mulighed for sammen at udnytte de enestående rammer.
De frivillige skal i høj grad være drivende for livet i form af begivenheder og arrangementer, der kan udfolde sig på stedet. Dette er i direkte tråd med erfaringerne fra det stor julemarked som afholdes af frivillige.

Relationen til lokalsamfundet

Langesgaard har nogle stærke historiske rødder i lokalområdet, og har således en betydelig værdi for områdets identitet.
Skive kommune tager på flere måder del i projektet, både som bidragyder i forbindelse med renovering af bygningsrammerne og vil samtidig udgøre en central partner i forbindelse med det liv, der skal udfolde sig, både hvad angår kultur, jobcenter og sociale afdelinger.
Projektet har afsæt i og kobling til en række foreninger og organisationer i Skive og på Østsalling, og skal i høj grad skabe sin værdi i samspil med disse meget forskellige aktører.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Michael Deichmann skrev: 02-12-2018 22:30:53

  Den har været min oldefars og i min farmors efterladenskaber fandt vi i sin tid en af lysekronerne fra Langesgård.
  Den skal selvfølgelig tilbage til Langesgård hvis projektet lykkes!

 • #2 Tove Ladefoged skrev: 04-12-2018 17:57:26

  Jeg håber virkelig, at projektet lykkes. Jeg er medlem af Skive Inner Wheel Klub, som netop har afholdt det fjerde julemarked på stedet, og vi ønsker alle, at gården vil blive genstand for de foreslåede muligheder.

 • #3 Annalise Riis skrev: 04-12-2018 21:09:52

  Skive Inner Wheel Klub har netop afviklet sin fjerde udstilling JUL PÅ LANGESGAARD, hvor hovedformålet er i historiske rammer at præsentere, hvad vores egn formår inden for levnedsmidler, kunst og kultur.
  Langesgaard har dannet charmerende ramme om begivenheden, men faciliteterne lader meget tilbage at ønske, så det skal være mit håb, at Vibeke & Birger Schütte får mulighed for via Underværker at genskabe det potentiale, som gården oprindeligt har haft.

 • #4 Poul Erik Christensen skrev: 05-12-2018 11:29:03

  Langesgaard er blevet en del af egnen, bl.a. fordi ejerne glædes ved at åbne gården for besøgende og arrangementer. Langesgaard blev f.eks. anvendt i filmen om TAROK. Man kan glædes over, at der er sket mange renoveringer, og at det er sket med størst mulig bevarelse af bygningernes historie.

 • #5 Jutta Pedersen skrev: 05-12-2018 12:50:43

  Jeg håber, at projektet kan realiseres.

 • #6 Søren Ole Petersen skrev: 06-12-2018 22:14:04

  Vi kan ikke nok give udtryk for, at Salling med Langesgaards forskønnelse og opdatering vil blive en prægtig attraktion rigere. Det fortjener gården og landsdelen.

 • #7 Thøger Berg Nielsen skrev: 08-12-2018 13:05:57

  Som aktiv og frivllig pensionist i Skive-Sallingområdet har jeg den glæde at være med i Ajakærselskabets bestyrelse på Jenle(. Jeppe Aakjærs digterhjem) i Salling, hvor ca. 70 frivillige sørger for den daglige drift og udvikling) I den anledning har jeg haft den glæde at komme til Langesgård jævnligt, ligesom jeg sammen med en flok frivillige mennesker hjælper til med afviklingen af Julemarkdet hver år (trafik-parkering)Det er et fantastisk sted at være, det historiske vingesus mærker man næsten ligegyldigt hvor du går og ikke mindst når mange hundrede mennesker besøger stedet i de smukke omgivelser. Jeg kan sagtens forestille mig en livlig og dejlig aktivitet i fremtiden, når de ønskede mål er nået og jeg med mange andre anser det for meget vigtig med en meget nødvendig vedligeholdelse og restaurering af bygninger og området og jeg kan sagtens forestille mig en stor frivillig skare der vil medvirke hen over tiden.
  De bedste hilsner og ønsker for fremtiden af Thøger Berg Nielsen, pensioneret politiinspektør fra Skive.

 • #8 Anne Wiese skrev: 10-12-2018 17:18:57

  Langesgaards rammer

  som kulisse for kultur og samvær er helt unik.

 • #9 Birgit Nielsen skrev: 04-01-2019 12:33:47

  jeg håber klart projektet kan blive gennemført så stedet kan blive åbnet op for flere arrangementer. Vi får så mange kommentarer om det smukke sted når vi går på julemarkedet,