Løkken by-mur udsmykning.

Den gode idé

Fællesprojekt og borgerindragelse i udsmykning af central by-mur i Løkken.
I Løkken er der mange stisystemer og på Jens Bangs sti er der brostensbelagt og er en gammel sti som går ind til torvet. Her er der en gammel cement mur som ønskes genopført/genoprettet og udsmykkes med kunst hvor byens borgere vil have mulighed for at bidrage igennem en artisttalk og kunstevent tilrettelagt på Løkken kunst festival i påske. Vægudsmykningen kan tage udgangspunkt i Løkkens lokalhistorie eller det hverdagsliv der præger byen og gerne emme af god storytelling og evt. visioner for fremtiden.

Projektets fysiske rammer

Fokus er på en mur 10,30 meter lang og 1,75 cm høj- en lidt skæv cementmur opdelt i felter, der løber til et stræde til torvet i Løkken midtby.
Dette kunne blive et nyt samlingsted - et sightseeing sted- en hemmelig eller meget kendt stor oplevelse af et renoveret eller nyopført mur med kunst der stimulerer for visioner og eller god storytelling.
Der gives mulighed for at alle kan være medskabere i processen og dermed med til at profilere Løkken som kunstby ved havet.
Nordjyske bank er ejere af muren og vedstår vedligehold fremover.

Det omfatter projektet

Renovering og eller genoprettelse af murværk og klargøring til bemaling af kunstværk.
Kunstner Lise Vestergaard vil med Løkken hele året sammenslutning og borgere samt Kulturhus Løkken udarbejde en 2-3 ideoplæg som der tages udgangspunkt i når det præsenteres på Løkken kunst festival i Påske 19.
På Løkken kunst festival vil der var en artist talk til muren og et foredrag hvor alle kan komme med ideer/oplæg og børn kan komme med ideer og male forslag i børnekunstner rummet på festivalen. Det vil blive medinddraget i den endelige arbejdstegning forud for udsmykningen og påmalingen af murværket.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

- Møder (3-5 møder af 1,5 timers varighed) med kunstner og i samarbejdsgruppen i Løkken hele året/ Kunst gruppen bag Løkken kunst festival.
Indragelse af befolkningen igennem FB og foreninger tilknyttet.
Egen fb side/www.løkkenheleåret.dk
- Projektplan (3 timer - projektet påbegyndes ultimo januar, primo februar, hvis dealine er d.19.04.19)
- Idéoplæg færdiggøres på kunst udstillingen.
- Live-performance og færdiggørelse 19/4-21/4 eller evt i bededags(17 maj) eller kristihimmelfartsferien( 30 maj) hvis ikke det nås i påsken.

Relationen til lokalsamfundet

Kunstneren
Det vil være en glæde og med stolthed at være med til at sætte mit præg og repræsentere min hjemstavn, som jeg har så mange gode minder fra. Fra barns ben med leg og badning ved stranden, ungdomsår i byen til fest, og sommerferiejob i flere tøjbutikker og ikke mindst på restaurant Søborg som væggen - pudsigt nok - sigter mod fra den ene side.
Nordjyske bank stiller muren til rådighed for kunst som stiles mod lokalfokus og medindragelse i motiv og udformning. Løkken er en stor turist destination og vil promovere alle involverede fra lokalmiljøet og sætte fokus på de valgte motiver.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Hans Lyndrup skrev: 09-12-2018 23:23:38

    God ide

  • #2 Lise Vestergaard skrev: 10-12-2018 09:23:38

    Tak for tilliden. Det vil glæde mig meget at kunne bidrage til min hjemstavn gennem mit virke som billedkunstner og samtidig gøre det muligt at involvere byen borgere og gøre det til et fællesprojekt. Jeg håber meget vi kan få i gang sat projektet! Alt det bedste - Lise Vestergaard