Naturcenter Auderød Havn

Den gode idé

Projektet skal give mulighed for lokalt boende og turister at komme til og på den unikke natur, som der er på og ved Arresø.
I projektet er et ønske om forskønnelse af havnens tilstødende arealer, idet der ønskes fjernet bla. rester fra Søværnet gamle arbejdsplads med en rusten 40 fods container m.m.. Den ønskes erstattet af nye tilbygninger.
Det har været et ønske at der skulle væremulighed for overnatning i det fri - dette er tilvejebragt, ved opførelsen af et stort bålshelter, der kan bookes gennem naturstyrelsens bookingsystem.
Nye pontonbroer etableret, så det er let at komme på Arresø.

Projektets fysiske rammer

Nye tilbygninger ( jvf. vedhæftede tegninger) skal erstatte gammel rusten container, til opbevaring af både og kajakker, og der ønskes tilbygget kaffestue til mulighed for ved vejrlig at kunne komme indendørs når arbejder med det samlede projekt pågår.
Kaffestuen vil kunne udlånes til særlige formål.
Projektet omfatter etablering af 20 mand stor bålshelter - blev etableret ultimo 2016, ligesom eksisterende shelter i NV hjørnet er blevet renoveret. Området på ca 1,4 Ha, består endvidere af en stor græsslette, hvor der kan foretages teltslagning med mindre lejrtelte.

Det omfatter projektet

Projektet er beskrevet i vores prospekt: Ansøgning om midler til
Naturcenter Auderød Havn. Se:

www.auderødhavn.dk

Væsentlige dele for udnyttelse af arealerne i projektet er iværksat, og der er allerede nu meget stor interesse for at bruge udearealerne, som er en del af det samlede projekt.
For det samlede billede af projektet er fjernelsen af den gamle container en væsentlig del, og som erstatning for denne, at de tiltænkte tilbygninger bliver udført.
Det er disse tilbygninger, der søges tilskud til.
Der er etableret toiletforhold med driftsaftale med Halsnæs Kommune.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Naturcenter Auderød Havn (NAH) er en paraplyorganisation for 5 foreninger som er:
Frederiksværk Ro- og Kajakklub
Arrenæs Bådelaug
Arresøfarten (turbåden Frederikke)
KFUM- Spejderne, Arresøcenteret
Ølsted-Frederiksværk Sportsfiskerforening

De 5 foreninger, har hver deres forskellige interesser i brugen af naturen på og ved Auderød Havn, og samarbejdet om det samlede projekt har siden opstart i 2013 støt og roligt uden konflikter udviklet sig til et endog meget søgt udflugtsmål.
Auderød Havn er nu udgangspunkt for turbåden Frederikke, og de Andre foreninger har også deres bådpladser her.

Relationen til lokalsamfundet

Relationen til lokalsamfundet er stærkt rodfæstet, idet alle de tilknyttede forening er lokale, med mange medlemmer, som alle har set dette sted som en naturperle, som man gerne deler med andre - også udefra kommende gæster.
Det har fra lokale ildssjæle været et stærkt ønske om at andre end beboere på Arrenæs skulle kunne få en oplevelse af den skønne natur, der er grundlaget for den ide, der opstod, da søværnet efter mere end 50 år på Arrenæs forlod området i 2008. Projektet er blevet en naturlig indgang til "Kongernæs Nordsjælland", ligesom der er en direkte indgang til Auderød Skov.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Merete skrev: 01-11-2018 16:18:51

  Fantastisk idé, Danmarks største sø skal da have en masse gode vand aktiviteter, så vi kan nyde dette skønne område.

 • #2 Ole Andersen skrev: 02-11-2018 23:40:45

  En meget engageret forening (NAH) har allerede vendt den tidligere for offentligheden lukkede militærhavn til et veltrimmet udflugtsmål ikke kun for lokale beboere, men for alle med interesse for naturen. Der er åbent for næsten alt lige fra det korte besøg med medbragt kaffe og kage, til vandreture i skoven, sejlads på Danmarks største sø og mulighed for overnatning i små og store grupper.

 • #3 Birthe Petersen skrev: 03-11-2018 16:32:13

  jeg synes godt om naturcenter auderød havn ,det er mægtigt hyggeligt område, både alene og i flok .der er shelters m, grill og dejlig grønne områder , offeligt toilet samt sejlbåde , robåde og kajakker, men mangler et klub og opholdslokale.

 • #4 Palle Christoffersen skrev: 04-11-2018 12:10:58

  Det er prisværdigt, at 5 foreninger med mange frivillige, arbejder på at forbedre forholdene ved Auderød Havn. Der er allerede gjort meget til gavn for foreningerne, men som det nævnes, så udefra kommende også kan få glæde af det smukke område og naturen ved Arresø. Det støtter jeg helhjertet.

 • #5 Søren Friis Jensen skrev: 05-11-2018 10:25:09

  Naturcenter Auderød Havn er godt på vej til at blive en rigtig publikums succes med stigende antal besøgende, som begejstres af de gode rammer for en naturoplevelse i særklasse.
  Derfor vil det uden tvivl blive optimalt, når projektet er færdigbygget med en nødvendig bådehal og opholdsrum for besøgende/ klublokale for de 5 foreninger og de mange besøgende.

 • #6 Rikke Njust skrev: 05-11-2018 10:45:29

  Super projekt

 • #7 Michael Thomsen skrev: 05-11-2018 12:15:53

  Naturcenter Auderød Havns projekt fortjener at blive realiseret. Projektet er flot og vil give langt bedre muligheder for benyttelse af den skønne natur ved Arresø med udgangspunkt i den gamle havn.
  Konceptet med at det er 5 foreninger i en paraplyorganisation der står bag ved, er en styrke i forhold til forankring og fortsat udvikling. Ros til folkene bag projektet for det hidtidige arbejde, og held og lykke med projektet fremover.

 • #8 Christine Thaarup skrev: 05-11-2018 12:59:21

  Auderød havn er et underskønt sted, som flere fritids-natur-elskere bør kende.
  Et rigtig godt projekt!

 • #9 Jacob Saxild skrev: 05-11-2018 14:01:43

  Jeg kommer som gæst fra København(-sområdet) og benytter med store glæde Naturcenter Auderød Havn som indgang til området og Arresø. - Og med de nye udviklingsplaner bliver der virkelig skabt et underværk!

 • #10 Tim Falck Weber skrev: 05-11-2018 14:58:28

  Super flot..... projekt, understøttet af en gruppe foreninger, laug og frivillige i særklasse!
  Projektet står stærkt i forhold til benyttelse af den brede befolkning der nyder naturen og friluftslivet.
  Projektet fortjener at komme helt i mål med den sidste og vigtige del, der vil kunne løfte projektet til at blive perfekt og bæredygtigt.

 • #11 Michael Rerup skrev: 05-11-2018 15:45:48

  Kanon tiltag for aktiviteter på og ved arresø

 • #12 Henrik Lakner skrev: 06-11-2018 12:55:04

  Det er rigtig dejligt at læse om sådan et fantastisk projekt.
  Jeg har selv brugt stedet, som det er i dag til flere forskellige private- og foreningsmæssige arrangementer, bl.a. DGI- Nordsjælland. En videreførelse som skitseret her vil virkelig forbedre mulighederne for at stedet bliver et endnu mere fantastisk sted, hvor der kan dyrkes friluftsliv på alle niveauer for både lokale beboere på Arrenæs og Halsnæs, men også for borgere og turister fra resten af Nordsjælland, ja hele landet.
  Jeg håber virkelig at Realdania vil støtte netop dette projekt.

 • #13 Erik E Pedersen skrev: 07-11-2018 07:20:36

  Det vil have stor betydning med gode lokaler på dette dejlige sted. Arresøfarten med M/S Frederikke har i denne sommer sejlet med 4500 gæster. Og vi er meget glade for at holde til her.

 • #14 Dorthe Friis skrev: 07-11-2018 09:10:24

  Et fantastisk smukt sted at komme for alle. Dejligt at samles om og at deles om.

 • #15 helge nørgaard skrev: 07-11-2018 14:24:00

  I denne skønne natur, er det oplagt at lave en shelter, så man kan overnatte i det fri.

 • #16 Steen Hasselriis skrev: 08-11-2018 08:20:57

  Jeg kan til fulde støtte dette projekt. Jeg værdsætter det store frivillige arbejde, som har givet mange mennesker mulighed for at være meget mere i naturen - sammen. Tiltrækker folk i alle aldersgrupper - også de unge.

 • #17 Hans-Henrik Sørensen skrev: 08-11-2018 08:25:34

  Jeg støtter helhjertet dette projekt, der i mine øjne i højgrad underbygger mange historiske elementer.

 • #18 Hanna Christiansen skrev: 08-11-2018 09:21:10

  Fantastisk projekt, det passer fint ind i det skønne område.

 • #19 O. A. K. Nielsen skrev: 08-11-2018 09:52:44

  Ud over foreningernes brug af havnen er det velplejede område med shelter/bålhytte, vand og toiletter blevet et yndet mål for både private og foreninger.
  Handicaporganisationer er også begyndt at bruge stedet som mål for udflugter og ture, samtidig er det et godt udgangspunkt for ture i den nærliggende Avderød Skov

 • #20 Ulla Brun Madsen skrev: 08-11-2018 09:55:57

  Alt hvad der kan gøre at vi bevarer vores skønne områder omkring Frederiksværk vil jeg gerne støttte op om.

 • #21 Margareta Andersson skrev: 08-11-2018 11:05:06

  Godt projekt på et smukt sted.

 • #22 Jytte Møller skrev: 08-11-2018 11:09:32

  Dejligt sted der skal udnyttes max,. Et skønt fristed til ro og også selskab, en naturperle af de store.

 • #23 Lars Blickfeldt skrev: 08-11-2018 12:22:38

  Fuld opbakning herfra - godt projekt - kompetente personer.

 • #24 Niels storgaard skrev: 08-11-2018 13:49:45

  Området er et utrolig smukt naturområde som fortjener at blive udnyttet på bedst mulig måde, hvorfor det skal have min støtte.

 • #25 Poul Pedersen skrev: 08-11-2018 14:24:49

  De foreninger lægger så enormt stort frivilligt arbejde til glæde for os der bor her men så sandelig også for at få flere turister. Jeg synes at de burde belønnes lidt for deres arbejde ved at komme i betragtning af et tilskud som kan bruges til at ryddeop og forskønne området samt gøre det mere funktionelt

 • #26 John Skafte Rasmussen skrev: 08-11-2018 16:38:45

  Et rigtigt godt projekt til gavn for alle naturelsker og ikke mindst værne om den helt unikke natur i og omkring Arresøen. Har selv i flere år deltaget i arbejdet og mener der er et stort behov for et fælles hus/værksted til de fælles fritidsudøver og bruger af området med gode adgangs og toilet forhold. Ligeledes vil det kunne tiltrække mange turister og bruger i nær og fjern området.

 • #27 Christella Lerke skrev: 08-11-2018 16:45:43

  Fantastisk projekt, som jeg fuldt ud kan støtte. Der er allerede lagt mange frivillige kræfter i området omkring Auderød Havn. Det er et meget smukt område, som man kun kan opfordre alle til at komme og opleve.

 • #28 Poul frede Nielsen skrev: 08-11-2018 17:46:27

  Et fantastisk projekt som mange har gavn af og mange kan have glæde af, hvad er bedre end naturoplevelser, så ja til projektet, vh. Poul Nielsen

 • #29 Søren Nørgaard Jepsen skrev: 08-11-2018 19:21:42

  Et super godt projekt.På dette smukke natursted.
  En fornøjelse at benytte området med den flotte shelter,og de fine toiletforhold.

 • #30 TorbenHansen skrev: 08-11-2018 19:50:58

  Det ville da glæde jeg og fruen, nu da der virkelig mangler bedre forehold ved her ved havneområdet.

 • #31 Henrik Ingerslev skrev: 09-11-2018 08:33:12

  Et spændende projekt der kan forbedrede forholde for en bred vifte af foreninger.

 • #32 John Rolsted skrev: 09-11-2018 15:14:27

  Min fulde støtte til det fine project.

 • #33 Ove Christiansen skrev: 09-11-2018 16:18:56

  et dejligt sted hvor man kan komme ned i omdrejninger efter en travl hverdag

 • #34 Hans-Jørgen Højvælde skrev: 09-11-2018 22:22:03

  Flot og veltænkt projekt, som giver gode muligheder for at nyde naturen og dyrke friluftslivet.

 • #35 johan thorup skrev: 10-11-2018 10:03:26

  Et fantastisk sted med mange brugere og mange muligheder?

 • #36 Else Nielsen skrev: 11-11-2018 08:25:18

  fuld opbakning fra mig, glæder mig til at se projektet bliver gennemført

 • #37 Jens skrev: 12-11-2018 10:34:46

  Det bliver super, når vi får plads til vores indregner

 • #38 Finn Bigler skrev: 12-11-2018 19:31:19

  Har i den senere tid besøgt Auderød Havn nogle gange og syntes rigtigt godt om stedet. Har glædet mig over at kunne drikke en kop medbragt kaffe der og nydt stedets smukke udsigt. Mit barnebarn gider desværre ikke at være der, der sker ikke noget for hende. Kunne det ikke også laves noget børn kunne finde spændende, f.eks. en Kano udlejning som søspejderne kunne stå for i sommer periodens week-end'er.

 • #39 Gitte Jensen skrev: 12-11-2018 20:15:38

  Det er et projekt, som jeg kun kan bakke 100% op om. Dejligt at ildsjæle vil gøre noget for vores område.

 • #40 Maj-Britt Garde skrev: 12-11-2018 21:38:47

  Naturcentret Auderød Havn er en gave for alle naturinteresserede.
  Stedet giver mulighed for overnatning i de smukkeste omgivelser (et stort bålshelter samt et almindeligt shelter, begge med udsigt over Arresø. Toilet stilles til rådighed i sommersæsonen.
  Foreningerne har allerede gjort et stort stykke arbejde, men mangler at få fjernet en gammel stålcontainer, som skal give plads for endelig renovering og tilbygning.
  Området giver også mulighed for fugleobservationer. Havørnen ses ofte i skoven og på vandet, meget tæt på området.
  Giv jer selv en oplevelse på dette sted.
  Jeg kommer der selv mange gange om året, både for at gå ture i den smukke Auderød skov samt havneområdet. Hele Arrenæs er bestemt et besøg værd. Tag hele familien med.

 • #41 Inge Hald skrev: 13-11-2018 11:10:20

  Super godt projekt

 • #42 Susanna Kræfting skrev: 13-11-2018 11:24:03

  Et super projekt, som jeg finder rigtig godt, idet vi er rigtig mange, der vil få glæde af det.
  Et skønt naturområde, som kunne blive endnu mere brugervenligt.

 • #43 Niels Andersen skrev: 13-11-2018 15:24:17

  Arresø og Arrenæs er et fantastisk område med masser af naturoplevelser både sommer og vinter. Projektet vil gøre det muligt at udnytte området endnu bedre

 • #44 Eric Steinar Jensen skrev: 13-11-2018 22:20:47

  Det var dog en god ide. Dejligt med lidt forskønnelse. Har kørt en del mountainbike i området, og det trænger....

 • #45 Søren Christensen skrev: 14-11-2018 17:30:27

  Danmarks største sø, Arresø er alene på grund af sin størrelse unik. Adgang og dermed brug af søen til rekreative formål er begrænset af naturlige årsager. Dette projekt øger tilgængeligheden til søen til gavn for rigtig mange.

 • #46 Ib Jensen skrev: 14-11-2018 17:46:30

  Det er et fantastisk projekt. Gode havne faciliteter, som vil løfte et naturskønt område endnu mere. Hvilket jeg vil give min fulde støtte til.

 • #47 Nils Kræmmer skrev: 14-11-2018 18:52:53

  Krumme
  Et dejligt naturområde, som flere vil få glæde af med dette projekt.

 • #48 erik nielsen skrev: 15-11-2018 10:01:49

  Det vil være godt for de 5 foreninger hvis man får gennemført det planlagte projekt

 • #49 Claus Haarding skrev: 15-11-2018 19:28:43

  Godt arbejde

 • #50 Flemming Stald skrev: 22-11-2018 17:01:58

  Et godt projekt, som vil glæde mange naturmennesker.

 • #51 Rikke Njust skrev: 28-11-2018 18:24:19

  Fantastisk spændende projekt

 • #52 Peter Plant skrev: 29-11-2018 12:24:21

  Et flot projekt som både tager hensyn til Arresøs natur og giver mulighed for adgang til og på søen

 • #53 Louise Aggebo skrev: 29-11-2018 23:50:54

  'Fabulous' og et stærkt forenings-sammenhold, der kan følge projekterne til dørs. Arresø Kajakklub (fra den anden side, Ramløse havn) vil sætte stor pris på at få projektet realiseret, da vi bruger NAH til "Stafet for Livet" i 24 timer og træningsture med nye kajakroere (ror frem og tilbage). Vi ser frem til de bedre faciliteter.
  NAH og Arresø-området fortjener en opkvalificering til gavn for nuværende og fremtidige brugere.

 • #54 Susanne Christau skrev: 03-12-2018 18:21:51

  Fantastisk at så mange frivillige stiller op for at forbedre forholdene ved naturskønne Auderød havn. Et dejligt sted at komme og også ro ud fra.

 • #55 Berit lauritsen skrev: 03-12-2018 18:50:19

  Endelig sket der noget på Arresø.. jeg håber at Danmarks største sø kan komme til at blive brugt til spændende naturoplevelser 😊

 • #56 Jens B skrev: 03-12-2018 20:09:32

  Det kunne være fint med en udvidelse af eksisterende bygning, så der kan blive plads til vores 4 åres indrigger. Det vil også pynte når den gamle rustne container kommer væk.

 • #57 Helle Lunderød skrev: 03-12-2018 22:30:53

  Naturcenter Auderød Havn er muligheden for at skabe en portal til værdifulde oplevelser på Danmarks største sø. Den stærke indsats skabt af de mange ildsjæle i et fint fællesskab giver mulighed for at alle vi andre kan opleve søens unikke og særegne natur, den spændende historie om fjorden som blev til en sø, de kulturhistoriske perler, som ligger på en snor. Det bliver et værdifuldt møde- og formidlingssted for oplevelser og læring og en fin indgang til Nationalparken Kongernes Nordsjælland. Stedet vil have uvurderlig betydning for borgere og de mange turister det gerne deles med.

 • #58 Bjørn Christau skrev: 04-12-2018 01:06:16

  Prægtigt projekt for en lang række brugere til lands og til vands. renovering af bygningen til bådene er en hjørnesten for at kunne fuldende naturoplevelsen for alle parter.

 • #59 Tom Frandsen skrev: 04-12-2018 11:59:36

  Et godt initiativ til at bruge det skønne område ved havnen. Har gennem tiden haft mange gode stunder der nede 👍🇩🇰

 • #60 Lene Poulsen skrev: 04-12-2018 23:04:48

  Auderød Havn giver en fantastisk mulighed for mange forskellige oplevelser omkring Arressø både til vands og til lands. Projektet vil gøre det endnu bedre til de mange lokale og turister som har stor glœde af området.

 • #61 Leif Jonasson skrev: 05-12-2018 06:22:28

  Det er fantastisk at se den udvikling Auderød Havn har gennemgået siden projektet startede. Det er en fornøjelse at komme der. Jeg glæder mig til at se stedet udvikle sig endnu mere.

 • #62 Søren Andersen skrev: 05-12-2018 09:13:03

  👍🏻

 • #63 Søren Abildtrup skrev: 06-12-2018 21:21:53

  Et super projekt som vil øge brugen af området og give anledning til ag endnu flere kan få adgang til Arresøs storslåede natur.

 • #64 Michael Støvring skrev: 07-12-2018 09:41:48

  Et godt projekt i et fantastisk område.

 • #65 Kirsten Ravn skrev: 10-12-2018 12:47:51

  En fantastisk projekt med den skønneste beliggenhed, som fortjener denne, for mange mennesker, funktionelle og smukke udvidelse/forskønnelse.

 • #66 Lis Andersen skrev: 11-12-2018 16:29:44

  Et godt projekt som der bør støttes op om

 • #67 Per Garbos skrev: 11-12-2018 18:42:17

  Det er glædeligt at der langt om længe er åbnet op for bredere anvendelse af Arresø og det vil bestemt være til stor gavn for mange naturelskere. At lade søværnets gamle havn være et af omdrejningspunkterne for unikke naturoplevelser, fællesskaber omkring søen og sunde friluftsaktiviteter kan der herfra kun bakkes op omkring.

 • #68 Bettina W. Dyring skrev: 11-12-2018 20:01:10

  En skøn idé til glæde for rigtig mange - go go go :-)

 • #69 Kurt Gandrup skrev: 12-12-2018 11:27:32

  Super projekt

 • #70 Hans Garde skrev: 13-12-2018 11:27:53

  Et fantastisk projekt med så mange muligheder for at opleve Arrenæs og Arresø.
  De mange ildsjæle fortjener at få muligheden for at færdiggøre de mange tanker, der er om det naturskønne område.
  Folk fra nær og fjern giver så mange positive udsagn, at projektet bør færdiggøres med de foreliggende tanker der er bag.