Foyer til spillestedet Tobaksgaarden

Den gode idé

Nu skal det handle om publikum!
Siden sommeren 2018 har vi været i gang med en opgradering og modernisering af koncertsalen i Tobaksgaarden. De to første faser har handlet om udskiftning af vores scenelys til en mere økonomisk og miljørigtig løsning. Dernæst om forbedringer og udbygning af vores backstage forhold til musikerne.

Nu skal det omhandle vores publikum. Med dette projekt ønsker vi at forbedre forholdene omkring, garderobe, toiletter og bar. Dette gøres med udbygning af en ny foyer - til glæde for publikum og de mange frivillige, som driver koncertvirksomheden i Tobaksgaarden.

Projektets fysiske rammer

Koncertsalen er godkendt til at kunne rumme 250 siddende publikummer eller 380 stående. Der afholdes omkring 100 koncerter om året. Dertil kommer en langt række andre aktiviteter som møder, foredrag og kulturelle aktiviteter arrangeret af lokale foreninger.

Nuværende foyerområde udgør i alt på ca. 12 m2, hvilket ikke er optimalt når man skal lukke mellem 200 og 300 mennesker ind i løbet af kort tid. Endelig må vi konstatere at dårlig garderobeforhold og en toilet-kapacitet på 3 toiletter, ikke er optimalt.

Tobaksgaardens koncertvirksomhed drives af frivillige, som brænder for god musik!

Det omfatter projektet

En ny og større foyer vil have 3 markante fordele:

- Koncertlokalets publikumskapacitet forøges, idet en rigtig bar med vaskefaciliteter flyttes til foyer-området. Det muliggør en bedre servicering og en øget omsætning, idet foyer-området vil fremtræde mere indbydende og inviterende i forhold til ophold før og efter koncert.

- Ordenlige garderobeforhold som kan bemandes, vil være til stor glæde for vores mange koncertgæster.

- En udvidelse af foyerområdet muliggør etablering af yderligere 2 toiletter, således at vi i alt kan tilbyde 5 toiletter på spillestedet.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Tobaksgaarden er organiseret som en selvejende institution med vedtægter godkendt af Assens Byråd. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, som har det økonomiske ansvar for driften. Ejendomskomplekset ejes af Tobaksgaarden og egenkapital udgør 5 mio. kroner.

Tobaksgaardens kulturchef er daglig leder og har det overordnet ansvar for kulturhusets forretningsområder: Cafe, biograf, spillested, kunstudstillinger og udlejning.

Personalestaben udgøres af 15 medarbejdere, svarende til 9 årsværk.

90 frivillige medarbejdere bruger årligt mere end 7000 timer af fritiden på skabe gode oplevelser.

Relationen til lokalsamfundet

Der har indgået driftsaftale med Assens Kommune.
Tobaksgaardens koncertaktiviteter drives under 2 forskellige ordninger, som begge er finansieret med støtte fra Statens Kunstfond:

- Honorarstøtteordningen
- Den Regionale Spillestedsaftale

Andre associationer og samarbejder kan opgøres således:

- 500 medlemmer af Tobaksgaardens Venner
- 100 erhvervsmedlemmer af Tobaksgaardens VIP Club
- 90 frivillige medarbejdere
- Assens Musikskole (som har administration og undervisningsvirksomhed på Tobaksgaarden)
- Udvikling Assens (som har erhvervesservice og turistkontor i Tobaksgaarden)

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Carsten Smedegård skrev: 25-11-2018 16:35:43

  gør Fyns bedste spillested endnu bedre, med bedre garderobe, toiletforhold og bar.

 • #2 Thomas Vestmark skrev: 25-11-2018 18:30:28

  Det bliver rigtig godt, med de nye tiltrængte omgivelser i Tobaksgaarden!

 • #3 Mogens Lykke Olsen skrev: 25-11-2018 19:22:59

  Jeg bakker op om en ny tilbygning til koncertsalen. Det giver plads til flere koncertgæster. Ligeledes en ny bemandet garderobe. Dermed en øget omsætning i Tobaksgaarden.

 • #4 Mogens Lykke Olsen skrev: 25-11-2018 19:26:29

  Jeg bakker om en ny tilbygning/foyer til Tobaksgaarden. Det giver plads til flere koncertgæster. Ligeledes en ny bemandet garderobe giver sikkerhed for de mange gæster.

 • #5 Michael Jylland skrev: 26-11-2018 02:20:20

  Selv om Tobaksgaarden er god allerede, er det da fint om den kan blive endnu bedre.