Nyt Klubhus til Nibe Sejlklub

Den gode idé

Flere medlemmer og øget materiel kræver en forbedring af vores faciliteter, som i dag fremstår utidssvarende og utilstrækkelige, og efterhånden også med alt for få kvadratmeter.

Det sætter krav til os alle og ikke mindst infrastrukturen, mulighederne og faciliteterne i lystbådehavnen. Netop faciliteterne er noget, som vi kan og vil gøre endnu mere ved, end vi hidtil har gjort

Vi planlægger derfor en renovering og udvidelse af det gamle klubhus i 2019/2020, og da klubben har ambitioner om udvide ungdomsafdelingen endnu mere, og på sigt øge tilgængeligheden for offentligheden til vores klubhus

Projektets fysiske rammer

Sejlklubben er beliggende på Bryggen i Nibe Lystbådehavn, som er en moderne havn med gode familievenlige faciliteter - et fristed for alle, der holder af det hyggelige havnemiljø, fjordsejlads
den friske natur og havluft.

Havnen rummer både beboelseshuse, fritidshuse, bryghus,
restaurant, iskiosk samt Nibe fjordbad og en rasteplads til overnattende autocampere.

Ambitionen er at Nibe Sejlklub vil blive kendt for at være et intimt, engagerende og involverende sejlsportscenter og samlingssted, hvor møder mellem børn, unge og ældre kan ske tilfældigt eller
planlagt på tværs af generationer.

Det omfatter projektet

Projektet indebærer en ombygning af eksisterende klubhus og en ny opførsel af tilbygning mod øst, som indrettes med teorilokaler, toiletter og omklædning samt med værksted til vedligeholdelse og opmagasineringsplads til joller, følgebåde og grej

Vi ønsker dertil at etablere en mindre udendørs aktivitetsplads ved klubhuset med krabbebassin og overdækket terrasse med offentligt tilgængelige grillpladser

Klubbens store ønske om øgede muligheder for at lave tilbud målrettet ungdomssejlerne øges herved markant, herunder forbedrede badefaciliteter og undervisningslokaler, større ungdomssamlinger

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Nibe Sejlklub er bygherre og formel ansøger, og vil ligeledes stå som ejer af klubhuset, herunder varetage drift og vedligehold.

Byggeudvalget består af kompetente og dygtige folk, der samlet set har erfaringen og kompetence til at gennemføre projektet.

Havnen er privat og afhængig af frivillig arbejdskraft, hvorfor en række af klubbens frivillige helt naturligt vil bidrage med praktisk arbejde til realiseringen af projektet og til driften af større arrangementer, stævner, foredrag, undervisning, medhjælperarrangementer, samlinger til havnens arbejdsdag .

Relationen til lokalsamfundet

Projektet henvender sig bredt til klubbens medlemmer, lokale foreninger, institutioner, beboere og andre besøgende på tværs af alder og handicap, samt erhvervsgrupper.

Projektet har dog tre primære målgrupper, nemlig Nibe Lystbådehavns lokalfælleskab, besøgende skoleelever/børnehavebørn og turister, som hver især vil få forskellig gavn og glæde af projektet.

Nibe Sejlklub stiller sine faciliteter til rådighed for havnens øvrige foreninger, Nibe Sejlklubs venner, Havneforeningen, Den Selvejende Institution Nibe Lystbådehavn SI, Husejerforeningen, jollehavnen og ikke mindst havnens gæster.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 gert jensen skrev: 03-12-2018 21:19:48

  super godt projekt som ville kunne bruges i lokal samfundet til at binde havnen og Nibe by endnu mere sammen og gøre hele havnen mere bruger venlig for sejlklubens medlemmer voksne som børn samt støt voksne antal gæstesejlere og øvrige turister på havnen

 • #2 Laury kristoffersen skrev: 03-12-2018 22:39:58

  Nibe sejlklub er et fantastisk tilbud til alle aldersgrupper og udgør de fysiske rammer for vores mente tusinde gæstesejlere i Nibe hver sommer

 • #3 Jan Eriksen skrev: 04-12-2018 13:58:03

  Fantastisk for den "Nye" Sejler generation " :-))

  I min tid som tidligere sejlsports udøver gennem 30 år . Er det vigtigt at alle funktioner og faciliteter er rigtig designet så hverdagen kan give resultater i form af sammenhold og livsglæde.

  Med Sejler hilsner

  Jan Eriksen

 • #4 Leon Träger skrev: 04-12-2018 14:07:58

  Gode tidssvarende klubfaciliteter på land er vigtige samlingssteder - også for vandrelaterede aktiviteter. Her kan klubbens bygninger bla. formidle overgangen mellem vand og land. Samtidigt med at de sikrer en god ramme for læring, fællesskab, fysisk træning og opbevaring af udstyr.

  Dertil tjener Sejlklubbernes huse ofte som en fleksibel og åben platform for en bred vifte af maritime aktiviteter, og som et socialt mødested for havnens gæster, sejlklubbens medlemmer og for børn og unge fra de lokale børnehaver og skoler.

  Jeg ønsker Nibe Sejlklub god vind med deres fantastiske bygge projekt! Det er en vigtig opgradering af mulighederne på havnen i Nibe og omegn.

 • #5 Jens Milthers skrev: 04-12-2018 18:40:50

  Bestemt et projekt der er værd at støtte. De nuværende faciliteter er ikke tidsvarende og trænger til et gevaldigt løft.

 • #6 Lars Andersen skrev: 11-12-2018 14:44:28

  Et yderst spændende projekt, som rigtigt mange mennesker får glæde af - et maritimt samlingspunkt for både unge og gamle.

 • #7 Jess Nielsen skrev: 11-12-2018 14:46:06

  Bedre faciliteter vil øge tilgangen til ungdomsafdelingen.

 • #8 Kim Steen skrev: 11-12-2018 14:54:27

  Nibe sejlklubs klubhus er heldigvis blevet for lille til de mange brugere og aktiviteter som der foregår i foreningerne på Nibe havn, et nyt og større klubhus er derfor nødvendigt for at supportere de mange brugere. Vi håber meget at projektet bliver støttet og dermed gennemført
  mvh familien Steen

 • #9 Erik Fynbo skrev: 11-12-2018 15:33:54

  Havnen har brug for mere plads, pga af en voksene sejlklub med mange nye sejler og glade gæstesejler
  Sejler fra Nibe
  Mvh
  Erik

 • #10 Olsson skrev: 11-12-2018 16:02:48

  Et stort ønske fra Nibe sejlklub - at kunne give alle medlemmer af denne - et supergodt samlingspunkt - og hvor sammenhold på alle nivuer kan trives.- også af andre i forhold til Nibe by.

 • #11 Carsten Borup skrev: 11-12-2018 16:19:55

  Et meget fint og tiltrængt projekt.

 • #12 Kasper Skovfo skrev: 11-12-2018 19:00:32

  Nibe Sejlklubs initiativ omkring at skabe Fremtidens maritime møde- og samlingssted i Nibe ved at ombygge og udbygge sejlklubben inde- og udeområder være et oplagt støtteværdigt projekt. Det vil i forhold til lokalområdet være en visionær investering.

 • #13 Ann-Britt Fristrup skrev: 11-12-2018 19:51:19

  Et super fedt projekt, som vil gavne alle som bruger havnen året rundt. Det vil give Nibe havn et stort løft 😊👍

 • #14 Lars Bro Jensen skrev: 11-12-2018 20:06:47

  Mere plads i et nyt klubhus vil forbedre undervisning og opbevaring af materiel for vores unge sejlere.

 • #15 Hannah skrev: 11-12-2018 21:53:19

  Et større og nyere klubhus vil være at foretrække, således at sejlklubben kan tilgodese nuværende og kommende aktiviteter, og ikke mindst rumme de mange medlemmer 🤗

 • #16 Klaus søe skrev: 11-12-2018 23:31:56

  Fedt projekt der fortjener opbakning

 • #17 Jan Laursen skrev: 12-12-2018 21:45:14

  Hej Nibe Sejlklub og RealDania Underværker
  Projektet er bare helt kanon og vil uden tvivl være med til at forbedre vilkårene for Sejlklubbens medlemmer og ikke mindst Ungdomsafdelingen. Ydermere tror jeg projektet vil være med til at danne en endnu bedre ramme for at skabe sammenhæng mellem de forskellige interessenter og brugere af / ved havnen ved at der åbnes op for mange kan bruge det nye klubhus. Fedt at man allerede har modtaget flere betydelige sponsorater Held og lykke med projektet - og flot arbejde.

 • #18 Claus K skrev: 12-12-2018 22:05:31

  Som sejler i Nibe oplever vi en kæmpe fremgang af medlemmer og besøgende på havnen. Det er meget positivt for sejlsporten og lokalsamfundet.
  Vores lokaler er efterhånden meget slidte og ofte optaget. Med en udvidelse og modernisering af faciliteterne, vil vi kunne trække endnu flere gæster til havnen, samtidig med at det daglige klubliv får bedre muligheder.

 • #19 marianne Henriksen skrev: 12-12-2018 22:12:11

  Støtter

 • #20 marianne Henriksen skrev: 12-12-2018 22:23:02

  Jeg støtter Nibe Sejlklub nye klubhus

 • #21 Jens Jørgen Ørris skrev: 12-12-2018 22:41:15

  En herlig klub at komme i. Skaber gode forbindelser mellem generationer i sejlklubben, men er også en vigtig aktør, for at skabe liv på havnen, altså tiltrække nye sejlere, nye både i havnen og dermed et godt havnemiljø mellem gæster og hjemmehørende både. Ofte hilses der også på beboere i havnehusene. Det vil være dejlig med nyt klubhus, som vil kunne rumme sejlklubmedlemmer og også mere tidssvarende faciliteter til under visning af ungdomsejlerne og dueligheds kursister. Altså et godt samlingsted for alle vand og sejlglade personer - et rigtig spændende projekt.

 • #22 Betina Trytek skrev: 12-12-2018 23:50:14

  Et gennemarbejdet, flot, nødvendigt og støtteværdigt projekt! Vi glæder os til at kunne udfolde mulighederne i sejlklubben og på havnen i endnu større grad. Bl.a. vil vi kunne udvikle og fastholde et endnu bredere udvalg af aktiviteter både sommer og vinter.