Rosenhuset

Den gode idé

Nybygning af Rosenhuset der rummer tilholdssted for de ca. 40 frivillige, der står for vedligeholdelsen af Gerlevparken. Informationshus for 5-6.000 årligt besøgende. Til afholdelse af relevante kurser, foredrag samt møder.
Huset skal dække de behov, der er til en ”arbejdsplads” med køkken, spiseplads og toilet med bad og handikaptoilet.
Desuden en maskinlade til traktorer, trillebøre og redskaber, værkstedsplads til reparation og vedligeholdelse samt vinteropbevaring af bord/bænkesæt m.m.
Sammen med parkens unikke samlinger vil Rosenhuset være med til at skabe en enestående attraktion.

Projektets fysiske rammer

Nybyggeri i henhold vedlagte til tegninger og beskrivelse.
Det omfatter en bygning på 12x12 m med informationsområde, kontor, bibliotek og mødelokale, et regi-rum, køkken, toilet med bad og handikaptoilet. Bygges som lavenergihus.
Et maskinhus på 10x10 m til havetraktorer og diverse redskaber samt en værkstedsplads.
De nuværende bygninger er fra 1985 og omfatter en stationær mandskabsskurvogn til max 4 personer med to små toiletrum.
Redskabsskuret på ca. 30 m2 dækker ikke behovet for redskaber til de frivillige.
De gamle bygningerne er ikke egnede til udvidelse og anses for saneringsmodne.

Det omfatter projektet

Det nye Rosenhus vil give mulighed for et møde- og opholdssted i parken til afholdelse af kurser i pleje og beskæring af roser af professionelle konsulenter, foredrag, Gerlevparkens Venners generalforsamling og Gløggaften, hvor vi evaluerer årets indsats i parken osv.
Disse aktiviteter har tidl. været afholdt i lejede lokaler, og de kan nu udvides.

Af andre projekter i Gerlevparken planlægger vi inden for de kommende år nybygning/reparation af tre træbroer, der forbinder stier i en del af parken samt etablering af et vandingssystem i rosenhaverne. Projekter vi allerede søger fondsmidler til.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Fonden for Træer og Miljø vil som ejer af Gerlevparken oprette en projektgruppe, der med nødvendig ekstern faglig støtte - både bygningsmæssigt og økonomisk - vil stå for byggeriet.

I det omfang det er muligt, vil de frivillige deltage i byggeriet.

Den gennemgribende renovering, der er foretaget af de frivillige (Gerlevparkens Venner) siden 2013, hvor de har stået for vedligeholdelsen, er et meget flot resultat.
Foreningen Gerlevparkens Venner blev oprettet 2013 med vedtægter, bestyrelse og årlig generalforsamling.
De fleste har været med alle årene og der er et godt socialt sammenhold.

Relationen til lokalsamfundet

De fleste frivillige er borgere i Frederikssund Kommune, der siden 2013 har støttet med 30.000 kr. årligt.
Børneinstitutionen i Gerlev besøger ofte parken bl.a. for at spise madpakker og lege i skoven.
Lokalbefolkningen sætter stor pris på parken og benytter den meget. Det er vores indtryk, at de ofte virker som en slags "opsynsmænd".
Det er en tradition, at Gerlev Kirke holder en velbesøgt aftengudstjeneste i parken.
De tre unikke samlinger giver lokalsamfundet og hovedstadsområdet en ganske særlig attraktion. Og vi ønsker at få de bygningsmæssige forhold i orden til glæde for rigtig mange.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Inger Schierning skrev: 12-12-2018 11:29:12

  Gerlevparkens unikke samlinger og uvurderlige genbank kaldes også "Planterigets Kronjuvel". Bygninger som beskrevet med bibliotek, møde- lokale, vinteropbevaring og værksted er et stort behov for at styrke arbejdet med at bevare og vedligeholde samlingerne. Desuden er her et stort ønske om at etablere et videnscenter om Genus Rosa i Gerlevparken - Planterigets "Kronjuvel".

 • #2 ricardo labarca skrev: 12-12-2018 13:02:44

  like

 • #3 Rikke Jarløv skrev: 12-12-2018 19:10:39

  Gerlev Rosenpark er med til at gøre dette hjørne af Danmark charmerende og attraktivt

 • #4 Nina Tindholm skrev: 12-12-2018 19:34:52

 • #5 grace gitte heinemann skrev: 12-12-2018 19:52:46

  prisværdigt projekt!!!!!

 • #6 jan heinemann skrev: 12-12-2018 19:55:25

  Dejligt og forhåbentligt frugtbart projekt!

 • #7 Erik Schierning skrev: 12-12-2018 22:09:32

  Godt projekt som de mange dedikerede frivillige fortjener.

 • #8 Kirsten Kofoed skrev: 13-12-2018 11:58:19

  Like

 • #9 Janne Bagger skrev: 14-12-2018 21:03:28

  Lyder som et super spændende projekt :-)