Samskabelsesprojekt sejlklubben

Den gode idé

Sejlklubbens projekt med at samskabe og nytænke sejlklubbens aktiviteter i og ved vores gamle klubhus er i fuld gang. Vi samarbejder med vinterbadernetværk Guldborgsund, ungdomsskolen, Stubbekøbing skole, Plejehjemmet Stubbekøbing. Samtidig har vi i klubbens regi, startet en Stand Up Padling aktivitet, med stor succes.
Der er et stort/akut behov for en tilbygning med omklædning for vinterbadere, elever fra skolerne, SUP udøvere m.m.
Suppleres med en brugerbetalings sauna.
Samskabelsesprojektet + benyttelse af område og klubhus er til inspiration for andre lignende klubber og foreninger.

Projektets fysiske rammer

På klubhusets sydlige side tilføres en tilbygning i samme stil og udseende som det hidtige klubhus.
I denne tilbygning vil der blive indrettet omklædning, bad og toilet, materialerum og en sauna til 10 personer.
Området og klubhuset ligger tæt på vandet og er perfekt for de nye aktiviteter. Klubhuset er i forvejen velfungerede og velholdt. Der vil i vinterens løb tilført muligheder mere for badning umiddelbart ud for klubhuset, søsætning af boards og kajakker (flydebro) således at nævnte aktiviteter har perfekte rammer for at udvikle sig yderligere.

Det omfatter projektet

På grund af den store tilgang af medlemmer i 2018, hvor vi er steget fra 115 medlemmer til 171 medlemmer d.d. ansøges om følgende:
Der søges støtte til etablering af tilbygningen, således at brugerne kan klæde om, bade og bruge sauna, når de udøver deres aktiviteter.
Samtidig kan de benytte det eksisterende klubhus til øvrigt socialt samvær.
Der ansøges om støtte til indkøb af materialer og til de elementer i byggeriet, der kræver autoriseret etablering, så som el, vand m.m.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Der er søgt om de nødvendige tilladelse hos Guldborgsund kommune.
Byggeriet styres og udføres af klubbens medlemmer, som har en bred vifte af folk med rette kompetencer. Denne fremgangsmåde, er i forvejen en etableret del af klubbens DNA.
Klubbens nuværende klubhus, broanlæg og mastehus er alle etableret ved frivillig arbejdskraft og venlige holdes ved 2 årlige arbejdsdage, hvor 30-40 medlemmer udfører vedligehold, rengøring og oprydning.

Relationen til lokalsamfundet

Klubbens aktiviteter er stærkt forankret i lokalsamfundet og kommunen.
Der er etableret et løbende samarbejde med skolen, som kommer i klubben om blive introduceret omkring sejlads i kajak, stand up padling og sejlads i større både samt sikkerhed til søs.
Der er etableret et formaliseret samarbejde med ungdomsskolen med uddanelse i sejlads og sikkerhed til søs.
Samarbejde med vinterbadernetværk i Guldborgsund.
Samarbejde med Plejehjemmets demensafsnit, der har adgang til klubhuset, og har "pitstop" ved kørsel med "Rickshaws" via rampe vi har anlagt.
Gæstesejler/borgere adgang til sauna.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Bjørn Nielsen skrev: 26-11-2018 17:52:44

  Hvor er roklubben / kajakklubben henne i denne nytænkning? Der er jo i forvejen en kajakklub ved Dosseringen i Stubbekøbing - skal der nu være to kajakklubber? Der er i forvejen broanlæg for kajakker m.v. ved den eksisterende ro- og kajakklub.

 • #2 Per Thomsen skrev: 26-11-2018 18:44:40

  Hej Bjørn. Det ville være rart, hvis du læste hele projektet inden du kommer med dit indlæg. Det er faciliteter med omklædnings, bade og sauna der er til benyttelse af Stand Up Padlere, til sejlere unge som gamle og til f. eks. dig, hvis du havde lyst til en tur i sauna. Platformen der kommer ved klubhuset kan benyttes af kajakroere og er iøvrigt i "beskyttet" farvand, hvis kajakroere har lyst til at bruge denne. Vi har ingen intentioner om at starte kajakklub.. det klarer roklubben så glimrende.
  Faciliteterne er også til vinterbadere der har lyst og her er vi i dialog med vinterbadernetværket om at kunne benytte vores klubhus, som står mere eller mindre "inaktivt" om vinteren. Vi har også dage, hvor skolen og ungdomsskolen kommer i klubben og lærer om sejlads og sikkerhed til søs og som det sidste har vi etableret samarbejde med demensafsnittet i Præstemarken, hvor vi stiller klubhuset til rådighed når de kommer forbi med "Rickshaws" og trænger til et "pitstop" og det har udvirket at nogle af vores gode medlemmer er med til at starte nogle sansehaver op i Præstemarken, med maritimt islæt. Så alt i alt .. en masse nye aktiviteter og relationer på tværs. !! Derfor vi kalder det samskabelse ;-)

 • #3 Bjarne Boding skrev: 26-11-2018 19:47:49

  Godt initiativ til gavn for alle der måtte have interesse i aktiviteter på havnen i Stubbekøbing.

 • #4 Charlotte K.Nielsen skrev: 26-11-2018 20:06:42

  Lyder fantastisk. Glæder mig allerede. :-)

 • #5 Laila Piil skrev: 27-11-2018 17:26:56

  Hvis vi ikke skulle kunne få vores unge godt afsted med læren om sejlsport o.s.v. så.....
  Det der glæder mig mest er, at demensramte kan få en god oplevelse og måske huske lidt fra fortiden. Vi ved jo ikke om vi selv kommer i samme situation. Vinterbaderne, rigtig godt for dem "ikke mig, jeg er vandskræk" Alt i alt, en rigtig god ide.

 • #6 Dorthe Holtse Jeppesen skrev: 28-11-2018 16:00:22

  DET ER ET FANTASTISK PROJEKT, SOM I DÉN GRAD FORTJENER AT BLIVE TIL NOGET 👍
  ISÆR DÉT, AT DER SKABES NYE FÆLLESSKABER PÅ TVÆRS, OG AL DET LIV OG ENERGI DET GIR TIL HAVNEN/VANDET - SUPER GODT!

 • #7 Ann Dasseville skrev: 29-11-2018 11:07:54

  Det bliver så godt!
  Vinterbadernetværker bakker op om projektet med en dobbelttrappe, så man let og ubesværet både kan få et koldt gys i forbindelse med en tur i saunaen og har mulighed for at lægge briller, ure, håndklæder fra sig, mens man tager turen i det kolde vand.

 • #8 Randi Jepsen skrev: 03-12-2018 18:46:18

  Et meget visionært projekt, som åbner klubben, havnen og Grønsund for mennesker i alle aldre og med forskellige interesser og behov. Både den lokale befolkning og turister vil kunne få glæde af disse faciliteter sommer og vinter. Et af Stubbekøbings største aktiver er nærheden til vandet. Det er derfor en virkelig god idé at fremme aktivitet ved og på Grønsund.

 • #9 Henrik Andersen skrev: 04-12-2018 16:38:26

  Bliver rigtig godt for havnen, byens borgere og de gæster der anløber havnen.

 • #10 H.Andersen skrev: 04-12-2018 17:14:54

  Godt med ildsjæle

 • #11 Grethe Andersen skrev: 04-12-2018 17:18:09

  Bliver dejligt

 • #12 Finn Jørgensen skrev: 07-12-2018 11:54:57

  Ideen med at skabe noget der forhåbentlig kan være med til at udvikle sammenhængskraften i området er god. Hvis vi alle sammen forsøger at skabe noget der er til gavn for fællesskabet, kan vi komme rigtig langt. Den slags giver mulighed for at udvikle netværker der igen kan skabe andre projekter til glæde for fællesskabet.