SanseUnivers - Brejning

Den gode idé

SanseUnivers – Brejning

Overordnet ønsker vi at forskønne og skabe sammenhæng i hele byen/naturen samt udvide eksisterende sansestier med skabelse af naturvidenskabelige- og kunstneriske tiltag. Dette med appel til sanser, oplevelser, nysgerrighed, samvær, grøn by og fordybelse i ”SanseUnivers ”

I dette projekt med fokus på Fischers plads som det nye samlingssted og komplementerende til den nye frivillige og succesfulde Café Brejning samt stedet for en medkørerbænk.

Dette er ankerpunktet i etablering af "SanseUnivers" og en forlængelse af en større byplan.

Projektets fysiske rammer

Fischers plads.

Forskønnelse af misligholdt plads (se vedh.) er 1. prioritet. Baggrunden, er igangværende skitser, som er resultater fra work shop afholdt af Vejle Kommune og med stor og entusiastisk deltagelse af byens borgere.

Total renovering af Fischers plads med træ amfi lignende siddepladser, lækre fliser, fleksibel overdækning, medkørerbænk samt formidling af byens historie og bygværker.

Vi vil gerne supplere nævnte med naturvidenskabelige, kunstneriske ikoniske tiltag som skal sikre undring, begejstreing og stolthed for hele byen samt gæster.

Det omfatter projektet

Vi ønsker at omdanne en gennemgangspassage til et centralt mødested i byrummet. Til dette formål søger Brejning lokalråd følgende:

- Overdækning (transparent)
- Medkørerbænk (innovativ udgave)
- Amfiscene/siddepladser
- Tavler med interaktiv formidling via Augmentet reality

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Vi har allieret os med en arkitekt og kunstner som sammen med styregruppen i projekt "SanseUnivers - Brejning" og i tråd med igangværende planer fra Vejle kommune, kan være med til at sikre sammenhæng og overholdelse af kommissorium.

Det forankrede og velorganiserede Lokalråd driver projektet med fast projektleder og opfølgning.

Ad hoc grupper nedsættes efter behov og der er god kontakt til ildsjæle og frivillige kræfter.

Relationen til lokalsamfundet

Projektet er opstartet i forbindelse med Vejle Kommunes konkurrence "Den store idé" og tilstræbes yderlig at komplementere og skabe synergi til igangværende forskønnelsesplaner af Brejning Søndergade og Fischers plads, som kan blive et stort aktiv for samling, oplevelse, formidling, sanserum og grønne tiltag.

Vi er kontinuerligt i dialog med interessenter (Café, borgere og øvrige interessenter)
Sansesti - historisk baggrund for temaet:
https://vafo.dk/boerkop/Naturen-er-Brejnings-sanserum/artikel/369011

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet