STALDEN - et upcyclet fællesskab

Den gode idé

Midtsjælland er mere kendt for svin og kornmarker, end for fællesskab og bæredygtighed. Der savnes samlende aktiviteter og inspirerende mødesteder hvor befolkningsgrupper kan mødes og samtidig inspireres til at passe på naturens ressourcer.
En forhenværende svinestald fra 30’erne skal forvandles til et levende centrum for fællesskab, inklusion af sårbare, upcycling og genbrug. Her skal bonden mødes med flygtningen,hippien med den demente, og kunstneren mødes med skolebarnet. Selvom taget er lavt, skal der være højt til loftet og der skal først og frem skabes og genskabes, sammen.

Projektets fysiske rammer

Økosamfundet Hallingelille stiller den faldefærdige, men bevaringsværdige, gamle svinestald fra 1930’erne til. Vores rådgivere mener at den har værdi og at der kan bygges videre på den. Der skal være grove værksteder og plads til kunsthåndværk, så der kan blive genskabt og upcyclet. Og en café til salg og møder på tværs! STALDEN er ca. 200 m2 i grundplan, har et loft og ligger i et skønt udeareal og tilstødende læringsområde med bålhytte, udekøkken, komposttoilet mm. Den ligger godt ved indgangen fra den omgivende landsby Valsømagle til økosamfundet, i et område som er åbent og tilgængeligt.

Det omfatter projektet

Der ansøges om støtte til at renovere svinestalden i en grad så bygningen vil være klar til at blive fyldt med værksteder, café og aktiviteter.
1)Rådgivere udarbejder konkret renoveringsplan. Frivillige rydder og klargører bygningen. Betongulvet brydes op og støbes dybere så der skabes ståhøjde.
2)Nyt tag, døre og vinduer. Renovering af mur- og træværk.
3)Indvendig renovering. Forskalning, gips, gulve, køkken og toiletfaciliteter. Frivillige spartler og maler. Der trækkes strøm.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Økosamfundet Hallingelille er tovholder på projektet. Hallingelille har opført f.eks. en bålhytte og en halmbygning til undervisningsbrug, finansieret af henholdsvis Friluftsrådet og LAG/LOA. Det har givet gode erfaringer med involvering af frivillige og afholdelse af kurser, der tiltaler almindelige menneskers virkelyst. En del af renoveringen kræver professionel assistance, mens mange opgaver oplagt kan udføres af frivillige.
Opgaver som klargøring af bygningen, og senere spartling og maling vil blive udført af frivillige. Selve indretningen ligeså, og inventaret vil findes brugt.

Relationen til lokalsamfundet

Indholdet i STALDEN fyldes af foreninger, socialøkonomiske initiativer og frivillige fra lokalområdet der ser muligheden for at mødes og skabe i fællesskab. Både den alternative arbejdsplads Café Ingeborg fra Ringsted Kommune og rehabiliteringsprojektet for traumatiserede flygtninge Nye Rødder savner et sted hvor deres målgrupper kan møde hinanden, frivillige og helt almindelige mennesker fra lokalområdet, og skabe noget sammen. Dertil er der gode relationer til Venligboerne og MiMundo - forening for bæredygtig liv og levende læring, som begge tænkes aktivt ind i STALDEN.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Susanne Jespersen skrev: 06-12-2018 22:24:17

  Elsker alsidige initiativer

 • #2 Helle Løvstø Severinsen skrev: 07-12-2018 07:51:49

  Jeg stemmer for at støtte stalden

 • #3 Ayo Rubeksen skrev: 07-12-2018 09:59:10

  Et super intiativ der kan skabe rammen om nye venskaber på kryds og tværs, så projektet bliver til gavn for mange mennesker.
  Netværk er vigtigt uanset alder, så krydser fingre for at I kommer i betrækning til "donationen"

 • #4 Annie Elmegaard skrev: 10-12-2018 10:26:01

  Støtter gerne den gode ide