Stationen - Unikt Kulturarvsmødested

Den gode idé

Mål: Et styrket fællesskab og lokalt engagement omkring den gamle fredede station i Handest. Stationen renoveres og genetableres som i 1930´erne med en række spændende rum med aktiv historisk kulturformidling, understøttet af en unik og banebrydende formidlingsdimension, der gør de besøgende til engagerede aktører i det historiske miljø, hvor man mødes i fælles aktiviteter. Det byggede miljø skal skabe mere livskvalitet for frivillige og fællesskabet i Mariagerfjord-området med et alment sigte, som vil aktivere en betydelig kulturarv til glæde for alle borgere samt turister med Veteranbanen.

Projektets fysiske rammer

Mariager-Handest Veteranjernbane indviedes i 1970 og har drevet veterantogstrafik i 48 år på basis af frivillig arbejdskraft. Det lykkedes i 2005 at købe stationsbygningen i Handest og dermed sikre grundlaget for skabelsen af et historisk autentisk stationsmiljø. Stationen blev bygget i 1926 og er fredet af Slots- og Kulturstyrelsen i 2016. Handest Station trænger til en omfattende renovering på basis af gode og originale ideer. Målet er en station med funktionelle rammer, der kan engagere frivillige, flere borgere og nye turister og passagerer til glæde for oplevelsen af lokalt fællesskab.

Det omfatter projektet

Projektet omfatter renovering til både museal aktivitet og involverende ”Oplevelseseffekter”/"aktiv turisme" og mødested i og omkring stationen i Handest.
Projektet er opdelt i 10 faser, hvor det udelukkende er fase 3, der søges midler til hos Underværker. Fase 3 omhandler sikring af klimaskærmen og især tegltaget, der er afgørende vigtig for bygningens bevarelse og fremtidige funktion som ”Unikt Kulturarvsmødested”. Teglstenstaget er fra stationens opførelse i 1926 og taget er utæt.
Fase 3: Renovering af tegltaget samt nye tagrender og nedløb m.v.
Ifølge tilbud: 420.000 kr. excl. moms.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet organiseres med en styregruppe, der varetager projektets processtyring. Styregruppen består af medlemmer fra foreningen Mariager-Handest Veteranjernbane.
Den nuværende drift af stationsbygningen, herunder servicering af turister og passagerer varetages af medlemmer samt lokale borgere som frivilligt ulønnet arbejde. Det museale arbejde udføres ved at kombinere faglighed og frivillighed. Der vil i et vist omfang blive anvendt frivillig arbejdskraft med respekt for, hvor det måtte være fornuftigt/rationelt i forhold til den professionelle håndværkerindsats, som projektet bygger på.

Relationen til lokalsamfundet

Veteranbanen er blevet en fuldt integreret del af kulturarven og fællesskabet i hele Mariagerfjord området og nyder stor opbakning lokalt og regionalt. Understøttes af og samarbejder med en række betydende organisationer i lokalområdet som eksempelvis Visit Mariagerfjord for at skabe et bredt spekter af aktivitetsmuligheder for lokale borgere og turister. Endvidere samarbejdes tæt med Lokalarkivet for Glenstrup Sogn, der bl.a. varetager historiske udstillinger på Handest Station. Erhvervsrådet for Mariagerfjord Kommune understøtter også veteranbanens betydning for lokal kultur og fællesskab.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Hans Jørn Fredberg skrev: 27-11-2018 09:58:02

  Projektet fortjener al mulig støtte. Handest station er et af de sidste steder i Danmark, hvor det er muligt at skabe et autentisk stationsmiljø fra 1930-erne.

 • #2 Trond Øyvind skrev: 27-11-2018 15:35:11

  Vereranbanen Mariager-Handest giver en unik oplevelse af autentisk togkørsel og miljø fra fordums tider! Jeg ønsker projektet al mulig held og lykke, så vi også i fremtiden kan få glæde af veteranbanen.

 • #3 Ole Juhl skrev: 28-11-2018 12:47:26

  Fedt - jeg ønsker al mulige held og lykke, vi har haft så mange dejlige stunder på den hyggelige station, hvor ungerne kan se og lege, mens vi voksne har fået en kop øl og kaffe - det er ren Mormor, på den gode måde.
  Jeg ønsker virkeligt at der kommer penge til restaurering, så vi kan se hvordan Danmark kommer fra.

 • #4 hvidsten kro skrev: 30-11-2018 19:34:46

  Veteranbanen Mariager giver en unik oplevelse. og projektet fortjener al mulig støtte.

 • #5 Jan-Ole Hansen skrev: 01-12-2018 14:09:27

  Projektet fortjener al mulig støtte. En fantastisk flot samling af veterantog som køre i et smukt landskab. Dette skal bevarses og udvikles

 • #6 Ole Bagger skrev: 01-12-2018 16:04:50

  Handest Station fortjener at blive bevaret som et billede på en ægte privatbanestation fra før 1930. Stationen ligger på kanten af landsbyen Handest som i en tidslomme. Den vil blive et smukt aktiv, ikke kun for banen, men også for byen. På vegne af Glenstrup Lokalarkiv.

 • #7 Erik Jørgensen skrev: 01-12-2018 16:49:16

  Projektet fortjener alt mulig støtte
  Handelstal station er unik

 • #8 Hans Michael Betsch skrev: 02-12-2018 11:11:52

  Hvilket klenodie!

 • #9 Nette Jørgensen skrev: 03-12-2018 11:31:28

  Et dejligt sted, der trænger til en kærlig hånd, må ikke gå tabt . Veteranbanen i Handest fortjener støtte til renovering. Held og lykke med projektet.

 • #10 Leif Halling skrev: 03-12-2018 13:56:01

  Projektet har min fulde støtte bl.a fordi det komplementerer en vigtig lokal kulturarv - veteranbanen.

 • #11 A. Rindvig-Gemzell skrev: 03-12-2018 16:25:25

  Det er så vigtigt at fortælle hvordan vores gamle jernbaner og dermed stationer har været en stor katalysator for vores nuværende samfund.

 • #12 Tracey skrev: 03-12-2018 16:34:13

  Super hyggelig tur på toget til stationen, hvor børn får en oplevelse fra en anden årstal.

 • #13 Egon Pedersen skrev: 03-12-2018 16:44:03

  Veteranbanen er en unik oplevelse , der fortjener en hver støtte.
  Så man kan se fortiden tog drift også om 10 år og længere

 • #14 Cliff Treumer Rytter Sandberg skrev: 03-12-2018 17:05:18

  Vi må ikke glemme fortidens jernbane hvor man blev og stadig bliver bevæget igennem landskabet, ikke som på en motorvej men på naturens rette betingelser; busdriftens indførelse i 1960erne blev ødelagt af politikerne og været på tilbagegang siden!!!!

 • #15 Bodil Amdi Mikkelsen skrev: 03-12-2018 17:41:58

  Veteranbanen er en stor gevinst for lokalområdet og i hele Mariagerfjord. Det hele foregår med ulønnet personale og det er godt at man varetager disse interesser. Al mulig held og lykke så vi også fremover kan nyde Veteranbanen.

 • #16 Filip Løkkegaard Holm skrev: 03-12-2018 18:36:55

  Lyder godt!

 • #17 Allan Ahm Sørensen skrev: 03-12-2018 20:33:03

  Danmarks flotteste veterantogtur...

 • #18 Peter Agerbo skrev: 03-12-2018 21:37:40

  Kanon projekt

 • #19 Henning Lindberg skrev: 03-12-2018 22:24:37

  En rigtig station med rigtige tog fortjener støtte.

 • #20 Tanja jørgensen skrev: 05-12-2018 23:04:32

  Jeg elsker denne attraktion, den er indbegrebet af vores lille by og fortjener at fortsætte

 • #21 Henrik Puukka-Sørensen skrev: 09-12-2018 08:50:26

  Fantastisk ide, der fortjener opbakning

 • #22 Hanne B Nielsen skrev: 09-12-2018 21:23:46

  Det er dejlig stationsmiljø og bane. Al ære og respekt for det frivillige arbejde og entusiasmen, som bør styrkes og projektet støttes for bevaring i fremtiden.

 • #23 Torben Sørensen skrev: 10-12-2018 06:16:02

  Fantastisk kulturarv

 • #24 Bent Ravnild skrev: 12-12-2018 15:48:22

  Projektet bør støttes, ikke mindst på grund af bygningens særlige arkitektur og indretning (pakhus sammenbygget med selve stationsbygningen), der er relativt usædvanlig her i landet.

 • #25 Jens Bruun-Petersen skrev: 12-12-2018 17:12:13

  Godt projekt! Det er ikke mange stationer fra den periode, der bliver renoveret til at fungere som i dette tilfælde. Jeg håber, det går godt!

  Venlig hilsen
  Jens Bruun-Petersen
  Geolog og jernbanehistoriker

 • #26 Kurt Bager Johansen skrev: 15-12-2018 15:16:39

  Det er et løft for et stort fællesskab omkring toginteresse og os som bruger området jævnligt.
  Stationen skal reddes nu inde den bliver så ringe at den ikke kan retaureres for et overkommelig beløb