Stengården - et moderne fællesskab

Den gode idé

Stengården er en kulturperle - en smuk gammel firlænget gård i centrum af en hyggelig landsby. Dens fremtid i en god stand skal sikres gennem en restaureringsproces, og gården skal sideløbende hermed udvikles til et kulturcenter med mangfoldige muligheder:

1. Bevare og restaurere det bevaringsværdige, typisk østjyske gårdanlæg.

2. Oprettelse af dele-værksteder til hobbybrug og kurser.

3. Kulturcenter inde og ude for alle: F.eks markedsdage, gøgl, kulturhistorie, musik og håndværkstiltag.

Projektets fysiske rammer

Gården består af et stuehus med smukt bindingsværk, som i kraft af alder og byggestil er bevaringsværdigt, men foran ligger en større arbejdsproces både ud- og indvendig.
Længerne er sat op i kampesten, og generelt i en god stand. De er i de senere år delvist restaurerede, og anvendelige til indretning af de ønskede lokaler.

Den store gårdsplads har været centrum for mange arrangementer. Den omgivende have på 2000 m2 rummer mange høje træer - mange aktivitetsmuligheder.
Gården er placeret meget synligt i et vejkryds, nabo til kirken og med gode P- forhold.

Det omfatter projektet

Det er som nævnt et omfattende projekt - der som en naturlig følge har varighed over en årrække, og derfor må opdeles i flere faser, der er prioriteret i projektplanen (vedhæftet fil).

Det der aktuelt søges om er færdiggørelse af 3. fase, der omfatter opbygning og etablering af 150 m2 værksteder i sydlængen, som kan fremme den ønskede aktivitet omkring dele-værksteder, kurser og kulturarrangementer. En detaljeret etapeopdeling af 3. fase vedhæftes som fil.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

"Stengårdens venner" er kernen i den gruppe, som arbejder for at restaurere Stengården, og organiserer/ leverer arbejdskraft til de årlige aktiviteter. Overskuddet herfra går til projektets videre opbygning. Gruppen blev oprettet i forbindelse med den nuværende ejers overtagelse af ejendommen.

Man bliver medlem af ”Stengårdens Venner” når man har deltaget i 2 arbejdsdage/ år på gården. Vennerne oppebærer en række fordele og kan benytte gårdens udstyr, køretøjer og værktøj. Vi er pt ca 50 ”Venner”. Der er i år oprettet to nye styregrupper for at fokusere de enkelte tiltag.

Relationen til lokalsamfundet

Stengårdens venner er overvejende folk fra lokalsamfundet, som deltager i arbejdet med restaurering af bygninger, og er idefolk og praktiske arbejdere ved arrangementer, f. eks Stengårdens markedsdage. Her kan interesserede byde ind med markedssalg af forskellig karakter, og stille op til loppemarked.

Områdets beboere, herunder en del børn og unge, er også centrale brugere af de aktiviteter, som er/kommer igang. Med åbning af værksteder og hobbylokaler vil der skabes en daglig aktivitet på gården, som vil underbygge sammenhængskraften lokalt.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Ruth Zimmer skrev: 27-11-2018 11:36:12

  Stengården er et herligt sted, der igen lever og blomstrer... et inspirerende sted der bobler af ideer og visioner og medmenneskelig rummelighed, så alle er velkomne til at yde og nyde, som man har evner og behov.
  Tak - at denne smukke gamle gård ikke blev til ruiner og små moderne rækkehuse, men til fremtid og dejlige oplevelser for en masse mennesker.

 • #2 John Bryan skrev: 27-11-2018 11:42:48

  Dette projekt skulle blive færdig så hurtigt som muligt. Så kan så mange flere få gavn af en smuk gård som bliver en centrale dele af den lokale samfund og en exemplar til andre i hele landet.

 • #3 Torkil Oxe skrev: 27-11-2018 15:39:31

  Sådan et flot initiativ fortjener ros og belønning! Stengården vil være til glæde for hele egnen, og den kommer til at stå som et levende eksempel på, hvordan vi værner om vores kultur, arv og historie.
  Godt gået af alle jer, som arbejder på at give Stengården dette "løft" - for I er med til at løfte hele landsdelen!

 • #4 Marie skrev: 27-11-2018 21:33:20

  Stengården er helt unik! Et projekt der virkelig fortjener en håndsrækning!

 • #5 Annie Øllgaard skrev: 28-11-2018 00:58:18

  Fantastisk, at en gammel og smuk gård som Stengården undgår nedrivning og bliver til fælles glæde for venner og lokalsamfundet. Man når langt ved fælles hjælp, men med et så stort projekt er der brug for rigtigt mange venner!

 • #6 Kaj Jensen, formand for Todbjerghus skrev: 29-11-2018 07:42:27

  Et vigtigt og prisværdigt initiativ af ildsjæle, som er med til at støtte op om sammenhængskraften i byen og omegnen.
  Initiativet er samtidigt med til bevare og renovere en historisk og markant bygning i Todbjerg.

 • #7 Malene COULTHARD skrev: 30-11-2018 18:28:41

  En nænsom renovering af Stengården vil være med til at sikre , at både unge og ældre kan mødes om fælles intetesser, hygge sig og blive klogere på stort og småt.


 • #8 Bettina Elleby skrev: 30-11-2018 19:05:14

  Bor i Skanderborg og har set hvad der sker når vi lader vores kulturarv forfalde...
  Fantastisk at se at der kan opnåes lokal opbakning til at bevare et smukt og bevaringsværdigt samlingssted for både lokalsamfundet og "tilrejsende".
  Godt Gået Todbjerg :-)

 • #9 Villads Claes Olesen skrev: 13-12-2018 21:00:02

  Flotte østjyske gårde og et landsbyliv med en ekstraordinær gnist. Hjortshøj er helt fantastisk og alle fællesskaber i byen trives.