Thy Caravanen

Den gode idé

Thy Caravanen er en specielt udviklet flytbar facilitetsbase på hjul, der åbner op for mulighederne i Thy´s særlige natur. En Natur, hvor forudsætninger på den ene side skaber store muligheder, og på den anden side danner vanskelige rammer for menneskeskabte arrangementer og faciliteter.
Da vi sjældent kan eller må bygge stationære faciliteter, skal vi tænke i midlertidige løsninger, der samtidig harmonere med den natur vi er en del af. Ofte er tilgængeligheden også en udfordring.
Vi vil med projektet gøre livet lettere og mulighederne større for de mange aktører i friluftslivet i Thy og omegn

Projektets fysiske rammer

Fra Agger i syd til Hanstholm i Nord og fra vestkyst til fjordkyst pibler det frem med spændende og kreative begivenheder, der alle beror på naturens ressourcer og forudsætninger.
De nye fysiske faciliteter i Caravanen bidrager til, at de mange ildsjæle og frivillige i foreninger og aktørgrupperne bag begivenhederne får en ny stærk platform at arbejde ud fra. De skal ikke gå på kompromis med faciliteter, der ikke passer ind i naturen, og de skal ikke slæbe sig selv i stykker for at få skabt de nødvendige faciliteter. Istedet kan energien bidrage til at hæve ambitionsniveauet yderligere.

Det omfatter projektet

Projektet vil opbygge en samlet løsning for de mange brugere og arrangører af events og adventure relaterede oplevelser i såvel nationalparken som langs Cold Hawaii og Cold Hawaii Innland.
Caravanen skal indeholde:
- Mobile køkken og opvaskefaciliteter
- Forsyningsenhed (el/varmtvand/gas)
- Bordebænkesæt og overdækningsløsninger
- Mobile bålpladser
- En Værkstedsenhed
- BaseCampenhed.
Disse enheder skal udgøre en velfungerende grundenhed og suppleres med allerede eksisterende mobile enheder.
Alle enheder skal kunne flyttes på landevej og i terræn.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Thy Caravanen funderes i foreningen for Vildmarksoplevelser. Dette er en begivenhedsrække, der over to år vil skabe en særlig oplevelsesversion af Thy for Familien Danmark.
Samtidig samler foreningen størsteparten af de aktører, foreninger og frivillige, der i dag arrangerer enkeltdags sportsevents til flerdages adventure oplevelser. Disse aktører har en solid erfaring i at agere i en aktiv brug af naturen og få store begivenheder med mange hundrede deltagere til at lykkes.
Baggrunden for behovet og specifikationen af ønskerne har derfor et særdeles kvalificeret fundament i denne brede gruppe.

Relationen til lokalsamfundet

Projektet er i tæt tråd med Thisted kommunes bestræbelser på at understøtte den store underskov af kreative frivillige, der bl.a. har bidraget med Cold Hawaii, Alive festival, Agger athlon, Thy Hike og mange begivenheder i og omkring Nationalpark Thy.
Foreningen for Vildmarksoplevelser er et samarbejde mellem Visitthy, Nationalpark Thy, Naturstyrelsen, Thy Erhvervsforum, Idrætsklubber, FOCH, spejderkredse, Klatreforeninger, Naturklubber og meget mere.
Foreningen vil således samle områdets aktører omkring fælles faciliteter og udstyr, så arbejdet bliver lettere, og mulighederne mange flere.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Per Kristensen skrev: 06-12-2018 15:08:37

  Super god idé.

 • #2 Tanja skrev: 10-12-2018 17:15:59

  Godt initiativ

 • #3 Carsten Theede skrev: 11-12-2018 10:48:56

  Det er spændende det her! Det er der virkelig mange muligheder i ;) Held og lykke...!

 • #4 Ulrik skrev: 11-12-2018 17:42:41

  En rigtig god ide der ved at skabe større tilgængelighed kan gøre det muligt for for et bredere publikum at opleve nationalpark thy

 • #5 Finn Skovbakke skrev: 12-12-2018 08:36:07

  Go for it - super ide

 • #6 Bo Immersen skrev: 12-12-2018 08:44:39

  Fantastisk projekt. Det er lige sådan noget, vi har brug for i Thy, så vi kan hjælpe endnu flere til store naturoplevelser :-)

 • #7 Kim Daniel Larsen skrev: 12-12-2018 10:08:38

  Det er et projekt der virkelig er i tråd med det at benytte og beskytte. Det vil øge muligheden for formidling af naturen og øge evnen til at afholde events. Super god ide.

 • #8 Sille skrev: 12-12-2018 10:34:08

  Suverænt tænkt! Med Thy Caravanen kan alle de mange frivillige og andre aktører formidle Danmarks største Vildmark, på dens præmisser. Uden affald, uden permanente bygninger men med masser af store oplevelser. Også for familier med små børn og ældre - Genialt! :)

 • #9 Dorthea Albrechtsen skrev: 13-12-2018 14:42:59

  super fint projekt

 • #10 Else Marie Johannessen skrev: 14-12-2018 10:13:17

  Spændende - god idé.

 • #11 Rebekka Olesen skrev: 19-12-2018 14:41:41

  Fantastisk go ide. Det vil sætte mere fokus på vores skønne natur.