Udvidelse af klub-lokaler

Den gode idé

KFUM og KFUK i Aulum har over de seneste 8 år har foreningen haft en medlemstilgang på 70 %, og har pt. ca. 300 medlemmer

Vi håber derfor at kunne udvide og lave nye dejlige klublokaler.

Vi har i dag 7 forskellige klubber, der holder i huset. De yngste medlemmer er 2 år som er til sang og rytmik og de ældre børn går til klub hvor der er frivillige klubledere. Klubaktiviteterne er fordelt over flere dage og på en normal uge er der 175 børn og unge samt ca. 40 ledere.

Derudover er der hver uge fællespisning for de frivillige leder og deres familie.

Projektets fysiske rammer

De nye klublokaler skal rumme de mange børn, der kommer i foreningens klubber samt skabe plads til nye og kreative klubformer.

Vi har opsat følgende krav til udvidelsen:
• at rammerne skal kunne rumme de mange forskellige aldersgrupper
• at rammerne giver mulighed for at samme klub kan lave forskellige aktiviteter på samme tid (eksempelvis drenge- og pigeaktiviteter, musik og sangaftener)

KFUM-huset er en bygning, der også anvendes til forskellige formål, blandt andet rummer bygningen i dag også ungdomsboliger og festlokaler.

Det omfatter projektet

Projektets formål er at udvide vore nuværende klublokaler med en tilbygning på 160 m².

For at skabe en større sammenhæng i bygningen omfatter projektet derfor også et nyt indgangsparti, der skal fungere som "fordelingsrum" til de forskellige dele af bygningen.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

KFUM og KFUK i Aulum har en god tradition for at ”stå sammen”, når der skal udføres en opgave i foreningen. Det har vi blandt andet gjort ved to store ombygninger i 2000 og 2010 og det vil vi også gøre denne gang.

KFUM og KFUK i Aulum drives af frivillige kræfter og har ingen lønnede medarbejdere.

Relationen til lokalsamfundet

Foreningen og huset har stor opbakning i lokalsamfundet.

I dette projekt har den primære samarbejdspartner indtil nu været Herning Kommune, der har gjort projektet muligt ved at forære foreningen en tilstødende grund på et gaveskøde, således at byggeriet kan gennemføres uden at overskride den gældende byggeprocent for området. Herudover har kommunen været konstruktiv i forhold til byggetilladelse mm.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet