Unge med vilje i Bedst mod West

Den gode idé

En gruppe unge i Landsbyklyngen Bedst Mod West har taget initiativ til at skabe et spændende og involverende miljø for de unge (15-25 år), hvor sammenhold og engagement i lokalområdet er i højsæde. De unge har selv taget initiativ til at danne en gruppe, hvor de sætter fokus på de unge, og hvad de unge kan gøre for lokalsamfundet. Gruppens største ønske er at få et sted, som kan være deres eget, og hvor de kan skabe mere indhold og flere aktiviteter for de unge, der allerede bor i området samt at tiltrække andre unge til spændende arrangementer fra de lidt større byer, som ligger tæt ved.

Projektets fysiske rammer

Det fremtidige ungehus i Landsbyklyngen Bedst Mod West skal placeres i en bygning som har let tilgængelig placering, ligesom den ligger rigtig godt og centralt i en mindre by, hvor der er oplyst og lidt liv. Bygningen har gode historier i forhold til området og er drevet af fællesskabsøkonomi, hvor lokale borgere ejer bygningen og har istandsat den for lokale midler.
Bygningen er 182 m2 og består af:
- et stort lokale (butikslokalet på ca. 100 m2)
- et mindre lokale (kontor - ca. 25m2)
- et stort rum (koldt rum/kølerum – på ca. 45 m2)
- Gang og toilet

Det omfatter projektet

Projektet skal omdanne de nuværende lokaler til lokaler for de unge i området. De unge skal sammen med en arkitekt/designer finde ud af, hvordan lokalerne skal indrettes/ændres og derefter hjælpe til med at gennemføres disse ændringer. I forløbet skal professionelle håndværker understøtte processen og sikre projektets gennemførsel og hjælpe de unge til at fastholde engagementet i den store ombygningsopgave. Der skal indrettes lokaler, køkken og opdatering af badeværelse mv. Der er en voksengruppe, som støtter op omkring projektet både undervejs og efter.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet er organiseret under Landsbyklyngen Bedst Mod West. Projektet er forankret i arbejdsgruppen "Ungegruppen" under klyngen og består af 4-5 unge, 2-3 voksne.
Bestyrelsen for Bedst Mod West udgør Styregruppen. I bestyrelsen sidder repræsentanter fra de 4 lokalsamfund samt en Landdistriktskonsulent fra Ringkøbing-Skjern Kommune. De 4 områder som er sammen om projektet har meget stor erfaring med frivillige projekter.
Herudover er det den store gruppe af unge som skal være involveret som frivillige i projektet. Der er godt 350 uge mellem 15-25 år i området og godt 220 mellem 12 og 18 år.

Relationen til lokalsamfundet

Landsbyklyngen Bedst Mod West består af lokalforeninger i de 4 områder Lyne, Bork, Sdr. Vium og Hemmet. Så projektet er stærkt forankret i området og i de lokale foreninger.
Landsbyklyngen er støttet af Realdania, LOA, DGI samt Ringkøbing-Skjern Kommune. Sidstnævnte sidder også med som bisidder i bestyrelsen for Bedst Mod West og er en stærk samarbejdspartner for klyngesamarbejdet. Der arbejdes desuden på at der skal være ungdomsklub mindst en gang om uge - både for at skabe de gode aktiviteter, men også for at forankre ungehuset endnu mere i lokalområdet og blandt de lidt yngre i området.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 John f Jacobsen skrev: 09-12-2018 18:10:01

    Det er meget vigtigt at få lavet et ungdoms hus så de unge fra de 4 sogne bliver forenet og sammen bygger et netværk, og skaber løst til at blive boende i området, samt de lære foreningslivet og sammen hold.

  • #2 Aage Ottosen skrev: 10-12-2018 09:45:29

    Støt vores unge mennesker i at skabe deres eget fællesskab. Her kan de danne deres egne rammer i vores landsbyklynge. Det er på den her måde vi skaber fremtidens frivillige.