Vaskeriet - et multifællesskab

Den gode idé

Vaskeriet er en øvebane for udviklingshæmmede, der gennem deres arbejde udvikler mod, evner og drømme til at finde sig tilrette og trives på en arbejdsplads.
Vaskeriet er en socialøkonomisk virksomhed, der leverer rent vasketøj til beboere i Brabrand Boligforenings afdeling Søvangen, hvor der er 455 almene boliger, og til erhvervskunder rundt omkring i byen.
Sidst men ikke mindst er Vaskeriet et fællesskab, der knytter forbindelser mellem beboerne i Søvangen, som er et udsat boligområde, bygger bro over fordomme og modvirker ensomhed.

Projektets fysiske rammer

Fællesskabet omkring Vaskeriet har nu vokset sig så stort, at vi er klar til at udvide ved at tage et nærliggende butikslokale i brug.
Vaskeriet har af Søvangen fået tilbudt nogle tomme butikslokaler, der ligger på et lille torv i umiddelbar nærhed af fællesvaskeriet, hvor den nuværende aktivitet vil fortsætte og fællesskabet kan udvides til tre dage om ugen. Derudover vil vi udvide vores aktiviteter til at kunne rumme en lektiecafé, samarbejde med gruppen 'Have venner' mm.
Butikslokalet består af forbutik, kontor, mellemgang, toilet og køkken med spiseplads, i alt omkring 130 m2.

Det omfatter projektet

Projektet omfatter istandsættelse og indretning af de nye lokaler i Søvangen, hvilket indebærer:
- at få lagt strøm ind
- få lavet VVS arbejde
- et nyt vindue i facaden, så der kan komme mere lys ind i lokalerne.
- etablering af køkken
- gulve
-indvendigt inventar; vaskemaskiner, tørretumblere, fliser på væggen i det store butikslokale, halv-væg af gamle vinduer, maling til vægge, træværk og lofter.

Derudover drømmer vi om, at få etableret et fælles udeareal, der kan samle lokalsamfundet på torvet. Her ønsker vi at opsætte borde-bænkesæt, plantekasser, en grill og legeområde til børn.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Vaskeriet er organiseret som en forening, med en bred vifte af fag- og erhvervsfolk i bestyrelsen (jf. bilag).
Der er 7 medarbejdere i Vaskeriet, hvoraf 5 er på øvebane.
Beboerne i Søvangen deltager i stor grad i dagligdagen i Vaskeriet, hvor de hjælper med at køre ud med vasketøj, underviser i at rulle duge og hygger omkring fællesskabet.
Derudover er der stor opbakning fra andre lokale foreninger, organisationer og virksomheder, når Vaskeriet fx er ude og holde oplæg, for at promovere sagen og virksomheden. Vaskeriet er et initiativ ved Sager der Samler, hvor fællesskabet bakker op.

Relationen til lokalsamfundet

I Vaskeriet har vi en stor berøringsflade med forskellige dele af samfundet. Vi henter og leverer rent vasketøj til beboere i Søvangen og til kunder rundt omkring i hele Aarhus og hos os er det udviklingshæmmede du møder, når du afleverer dit vasketøj.
Vi er et åbent inkluderende fællesskab hvor de ensomme, pensionister, flygtninge, børnefamilierne og mennesker der ingen steder har at gå hen kan mødes over en kop kaffe eller en frokost. Vaskeriet skal blive et endnu større lokalt mødested, til glæde for beboerne i Søvangen, de udviklingshæmmede og for hele lokalområdet.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Lene Sick Ejlersen skrev: 03-12-2018 19:42:11

  Alle mennesker har noget at bidrage med, hvis de får muligheden. Vaskeriet er et vaskeægte eksempel og bevis på, at mangfoldighed og fællesskaber er en styrke og glæde - på arbejdsmarkedet og i livet generelt.

 • #2 Lona skrev: 03-12-2018 21:37:13

  Vaskeriet er et fantastisk projekt med fødderne solidt plantet i virkeligheden og lokalsamfundet. Og så er det ledet af de mest sprudlende ildsjæle. De har fortjent al den støtte og anerkendelse, de kan få.

 • #3 Mie Lund skrev: 04-12-2018 06:10:12

  Åhhh det er så fantastisk , jeg under dem så meget at de når målet. Keep up the good work

 • #4 Pia Friis skrev: 04-12-2018 20:21:07

  God ide’. Dejligt projekt 💪🏻

 • #5 Villads Claes Olesen skrev: 13-12-2018 21:01:44

  Det her er det mest nødvendige projekt at støtte overhovedet. Ingen tvivl

 • #6 Jakob Sand skrev: 17-12-2018 10:33:26

  "Vaskeriet" er et rigtig godt initiativ, som forhåbentlig vil brede sig med knopskydning rundt i hele landet.