4H Naturcampus Slagelse

Den gode idé

4H handler om, at børn og deres familier skal lære mere om naturen og lære at være mere i naturen. Samtidig er naturen vores ramme for dannelsen af fællesskaber.
Men ligesom planterne i naturen, kræver både læring og fællesskaber det rette miljø for at trives og vokse. 4H Slagelse har sammen med ZBC Jernbjerggaard, en fælles vision om at skabe et udendørs miljø, hvor vi er i naturen, imens vi lærer om og af naturen, og på den måde faciliterer både læring og fællesskab.
Det miljø kalder vi 4H Naturcampus Slagelse.

Projektets fysiske rammer

Projektets formål er at opbygge et udendørs læringsmiljø på ZBC Jernbjerggaard.
ZBC Jernbjerggaard er udvalgt fordi det er en lille oase af natur, der ligger i udkanten af Slagelse, på grænsen mellem land og by. Der er både park, skov og eng, og stedet et unikt natur-rum i byen. Det giver gode muligheder for at børn og unge fra byen kan lære om naturen, og danne stærke fællesskaber med børn og unge fra landdistriker.
ZBC Jernbjerggaard har stort potentiale, men der mangler faciliteter til udendørs undervisning, særligt vedr. madlavning og havebrug, og til overnatning i naturen for grupper.

Det omfatter projektet

For at udnytte det potentiale, der er på ZBC Jernbjerggaard, søger vi støtte til opbygning af et udekøkken og et shelterkompleks til overnatning og aktiviteter.
Disse forandringer kræver følgende:

1. Planlægning og design.
2. Fundraising.
3. Forberedelse af udvalgte arealer.
4. Anlægsarbejde.

Selve anlægsprojektet skal skabe rammerne for foreningens øvrige aktiviteter, som omfatter undervisning og aktiviteter inden for områderne natur, hobbydyr, madlavning og kreative aktiviteter.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

De to hovedaktører i projektet er 4H Slagelse og ZBC Jernbjerggaard. Planlægning af de fysiske forandringer beskrevet ovenfor foregår i samarbejde imellem aktørerne.
4H Slagelse er ansvarlig for fundraising til projektet. ZBC Jernbjerggaard støtter projektet med frivillig arbejdskraft og viden om anlægsarbejde.
Helt konkret så bliver al planlægning, indhentelse af myndighedsgodkendelser og fundraising gjort af frivillige. En betydelig del af det fysiske arbejde vil også blive udført af frivillige.

4H Slagelse har nogen erfaring med projekter drevet af frivillige.

Relationen til lokalsamfundet

Projektet er som udgangspunkt en samarbejdsprojekt imellem 4H Slagelse og ZBC Jernbjerggaard. Projektet har ikke fået formel støtte fra Slagelse Kommune, men der vil blive søgt om støtte.
4H Slagelse har uformelle samarbejder med en række andre foreninger og institutioner i lokalområdet, herunder andre nærliggende 4H-klubber, spejderklubber, lokale skoler samt Nordhuset, der er Slagelse Kommunes beboerhus for Ringparken, som er socialt belastet boligområde i Slagelse.
Samarbejdet består typisk i afholdelse af fælles aktiviteter enten på ZBC Jernbjerggard eller andre steder.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Anette skrev: 08-03-2020 20:23:46

    Ville være godt for ungdommen I Slagelse og omegn 😊