Bevar Biksen, Et mødested for naboer

Den gode idé

Biksen har hidtil været understøttet af den boligsociale helhedsplan SURF Valby, som stopper i sin nuværende form ved årsskiftet. Derfor går naboerne omkring Biksen sammen om at fremtidssikre og skabe et naturligt og multifunktionelt mødested for alle generationer. Det er afgørende for livskvalitet og trivsel blandt beboere i kvarteret, at der findes en sted, hvor man kan møde nogen at sludre med, drikke kaffe med, spise sammen med og dyrke fælles interesser med. Mange beboere oplever en følelse af ensomhed og savner et fællesskab at høre til. Udfordringen er kun blevet større dette forår.

Projektets fysiske rammer

I det almene boligområde Valby Ejendommene ved Vigerslev Allé Station ligger Biksen. Omgivet af nybyggeri og byfornyelses-initiativer virker Biksen forsømt. Inden for de seneste år er mange fællesskaber flyttet ind, men de fysiske rammer er ikke fulgt med. Biksen er falmende og slidt og vækker ikke de forbipasserende naboers nysgerrighed, fantasi eller lyst til at stikke hovedet indenfor og sige hej. I rummene er udtrykket og æstetikken noget rodet, og en større funktionel sammenhæng er ikke prioriteret. Kælderen kan på nuværende tidspunkt ikke benyttes på grund af manglende brandsikring.

Det omfatter projektet

Biksen har et stort potentiale som et mødested med plads til alle, men trænger til en kærlig hånd. Biksen bliver via en gennemgående renovering af sine 100 m2 omdannes til et attraktivt mødested, hvor kreativitet, leg, spil, fællesspisning, yoga, tøjbyt og banko kan udfolde sig. Der er et stort ønske blandt Biksen naboer om løsninger, der muliggør, at sociale møder lettere og smartere kan foldes ud og ind igen efter behov. Projektet sikrer bedre udnyttelse af rummene og mindske spildte m2. Igennem den store forvandlingsproces får flere kendskab til Biksen og dens muligheder.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Biksen rummer mange typer af frivillighed løst organiseret i en Nabogruppe. Det er dog ofte de samme naboer, der engagerer sig, og de længes efter mere opbakning. Forvandlingsprocessen skal føre til, at endnu flere føler sig knyttet til stedet og får lyst til at deltage aktivt i deres lokalområde. En nyt Biksen skaber grobund for nye og mere positive fortællinger om et boligområde, der ofte omtales og opleves som utrygt og udsat. De lokale idéer og engagement udgør drivkraften både i idéudviklingen og i selve renoveringsfasen, der er understøttet af en eller flere ansatte.

Relationen til lokalsamfundet

Projektet knytter bånd mellem naboer i alle aldre fordelt på 450 lejemål. Ved at få ansigt på hinanden og lære hinanden bedre at kende øges muligheden for at føle sig tryg, der hvor man bor. Projektet giver samtidigt en følelse af ejerskab og stolthed ved at have sat sit eget konkrete præg på lokalområdet. Projektet skal tiltrække nye målgrupper, gøre området mere attraktivt og bygge bro til det rige foreningsliv og naboer i omkringliggende boligtyper. Afdelingsbestyrelsen i boligforeningen bakker op om et fremtidigt Biksen som platform for naboskab og ser positivt på at stå for selve driften.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Esin skrev: 03-09-2020 11:22:30

    Det er en lokale som bliver brugt meget til sociale aktiviteter i bolig området af både mænd, kvinder, børn og ældre.

    Der er bla. Lektiecafe, unge afholder aktiviteter, rød kors holder aktiviteter til børn. Ældre har banko aftner. Kvinder holder maddage for beboer, mænd har cafe hygge dage.

    Så alt i alt vil det være så skønt hvis lokalet blev renoveret.