Café à la klubhus

Den gode idé

Vi vil fremme det gode liv ved at vokse op og bo i Højmark, og derfor vil vi fremtidssikre vores forsamlingshus og idrætshaller og gøre stedet til det naturlige mødested for alle i Højmark og omegn.
Café á la klubhus skal bidrage til fællesskab omkring aktiviteterne i hallerne, og i det hele taget øge aktiviteten og livet i vores samlingshus. Rammerne skal støtte op om det, der allerede eksisterer og fungerer og samtidig danne grobund for nye sociale netværk. Idéen er, at det skal fungere som ”klubhus” under temaet ”Vi er sammen” - uden det kræver tilmelding eller kontingent.

Projektets fysiske rammer

Hal, forsamlingshus, skole, børnehave og ”’Samlingsstedet” i byen er tæt beliggende kun adskilt af en parkeringsplads. Det er her vi samles, og der er rigtig meget liv og aktivitet året rundt. Kantineområdet er nøje udvalgt til Café à la klubhus, da det er centralt beliggende og vil bidrage til fællesskab omkring de forskellige aktiviteter i hallerne, og i det hele taget øge aktiviteten og livet i samlingshuset. For at give plads til flere brugergrupper på samme tid, skal området nybygges/ombygges til et åbent og indbydende miljø med bedre adgangsforhold, større lysindfald og højere til loftet

Det omfatter projektet

Vi søger støtte til at omdanne vores eksisterende kantine til et åbent caféområde ”Café à la klubhus”.
• Fjerne mørke gange, snævre døre og kroge, så der åbnes op med lysindfald og bedre adgangsforhold.
• For at få åbnet op etableres en glasvæg ud mod indgangen til hallerne,
så besøgende kan kigge ind og se det liv, der er.
• Rummet udvides ved at lægge areal med eksisterende toiletter til. Nye etableres i et af de gamle omklædningsrum
• Inventaret er nøje udvalgt ift. belysning, møbler med bl.a. indbyggede bænke, bordfodbold mv., så det lægger op til fællesskabsfremmende aktiviteter og hygge

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektets organisation:
Styregruppe:
Rep. for Højmark Hal og Forsamlingshus, rep. for Højmark Gymnastik Forening, rep. for Sognehuset, rep. for Højmark Børneverden, menig borgerrep.
Opgaver, som udføres af frivillige:
- Nedrivning af kantine, toiletter, omklædningsrum, loftbeklædning inkl. oprydning
- Malerarbejde
- Rengøring og klargøring til brug
- Lægge tagpap på
I Højmark har der gennem tiden været en stærk tradition for ”løfte i flok”, hvilket har båret og sikret mange visionære og fremtidssikrende projekter. Frivilligheden blomstrer fortsat, så vi har et solidt fundament for projektet.

Relationen til lokalsamfundet

Anlægspuljen ved Ringkøbing-Skjern Kommune støtter med kr. 200.000. Herudover har vi en tilkendegivelse på, at man i Land, by og kultur ikke ser nogen hindring i, at vi vil kunne opnå byggetilladelse til vores projekt (se dokumentation i bilag). Der vil blive søgt en samlet byggetilladelse på Café à la klubhus og et kommende køkken. Køkkenet er ikke en del af vores ansøgning til ”Underværker”.
Alle byens foreninger og institutioner arbejder i dette projekt sammen på tværs, og der er nedsat en styregruppe med rep. fra interessenterne. Herved skabes en holdfølelse og et ejerskab for projektet.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Tom Krøjgaard Pedersen skrev: 06-09-2020 15:06:23

    Det bliver fedt at få åbnet op, så lyset kan komme ind og man får lyst til at hænge ud i cafe'en. Vi glæder os!