Flårup smedje tagrenovering

Den gode idé

Vi har et fantastisk samlingssted i Flårup. Det er den 200 år gamle smedje. Foreningen bag Flårup Landsbylaug købte smedjen i 1996.
Det, der er vores udfordring, er smedjens tag, der er gammelt og utæt.
Vi har fået tilbud på at skifte taget og samtidig bygge skorstenen op på ny. Dette kan foreningen ikke klare selv. Vores økonomi er ikke til det.
Men får vi støtte til projektet, vil vi fortsat kunne værne om vores landsby og tage godt imod nye tilflyttere.

Projektets fysiske rammer

Vores projekt omfatter en 200 år gammel smedje. I forbindelse med smedjen er der lavet et lille museum, der fortæller om Flårup og omegns historie. Får vi støtte til vores projekt kan vi både bevare smedjen for eftertiden, give turister en oplevelse på museet og have et samlingssted for os lokale.
Det gavner også det lokale fællesskab, når der skal kalkes og males smedje.

Det omfatter projektet

Der skal udskiftes bjælkespær og underbrædder. Herefter skal der nyt tagpap på.
Nedtagning af eksisterende skorsten da den er i meget dårlig forfatning. Opmuring af ny skorsten som eksisterenede.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Vi har vedligeholdt og passet smedjen i 25 år. Der er en meget flad organisation. De der tager initiativ gennemfører deres projekt.
Udenomsarealer bliver også passet af medlemmer af Landsby Lauget. Der bliver hvert år afholdt diverse arrangement, som er åbent for alle. Det er sct. Hansaften, høstfest, julekomsammen med pakkespil og hver mandag aften er der åbent møde, hvor man selv medbringer drikkelse og der er snak i et par timer. Alle arrangementer er baseret på frivilligt arbejde, hvor der laves mad og kage, for på den måde at tjene lidt til foreningens kasse.

Relationen til lokalsamfundet

Vi har en stor berøringsflade med lokale, der kommer med ting til museet og samtidig ser hvad der er samlet.
Hvis foreningen bliver nedlagt overgår smedjen og museet til stiftmuseet i Maribo.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Allan Harry Hedegaard Sørensen skrev: 21-07-2020 21:26:55

    Et fantastisk sted, der giver en unik mulighed for et godt socialt liv i et lille samfund.

  • #2 Steen Yde skrev: 23-07-2020 07:54:36

    Som nye tilflyttere har vi haft stor glæde af den gamle smedje, der som et naturligt samlingspunkt har betydet, at vi på ingen tid har lært alle i landsbyen at kende.